Nieuwetijds kinderen / Indigo kinderen

 

Nieuwe tijdskinderen wie zijn ze eigenlijk en wat houd het in om een nieuwe tijdskind te zijn ?

De nieuwe tijd is nog niet aangebroken , maar de nieuwe tijds kinderen zijn allang in ons midden, deze kinderen beschikken over heel veel innerlijke wijsheid en leven op hun gevoel.

Het valt niet altijd mee om in het kort uit te leggen wat  Indigokinderen en Kristalkinderen zijn, maar toch ga ik u proberen op een zo makkelijk mogelijk en simpele wijze uit proberen te leggen.


 

Ze worden ook wel nieuwetijdskinderen genoemd.

De term "Nieuwetijdskind" zou er op kunnen wijzen dat het om een verschijnsel gaat dat vrij nieuw is.

Niets is echter minder waar.

Volgens de informatie die wij doorgekregen hebben, zijn er altijd al "Nieuwetijdskinderen" geweest. 

Volgens sommigen worden er de afgelopen jaren wel meer van dit soort kinderen geboren, maar de vraag is of dat wel echt klopt omdat in de meeste gevallen tenminsteéén van de ouders van deze kinderen ook een Nieuwetijdskind is.

Misschien lijkt het alleen maar dat er meer indigokinderen geboren worden, omdat vroeger de bijzondere gaven van dit soort kinderen genegeerd (of soms zelf onderdrukt) werden.   

Volwassen Nieuwetijdskinderen

Er lopen heel veel volwassen Indigokinderen en Kristalkinderen rond.

Zij hebben het vaak erg moeilijk gehad in hun jeugd, omdat hun behoeften totaal verkeerd begrepen werden.

Ze groeiden namelijk op in een tijd waarin voor dit soort zaken nog totaal geen aandacht was.

Vanuit onze kunnen en ervaring hebben we dan ook veel volwassen Indigo's kunnen helpen om uiteindelijk toch op een goede manier hun eigen plek in het leven te kunnen innemen.

In veel gevallen behoren nieuwetijdskinderen tot de groep mensen die "Hoogsensitieve Personen" (HSP) genoemd wordt. Dit zijn mensen die veel gevoeliger zijn voor indrukken uit de omgeving dan anderen.

Een HSP kan minder goed tegen bijvoorbeeld licht en geluid.

En vaak ook worden ze snel moe als ze zich in van een grote groep mensen bevinden

. De huidige pop-cultuur met snoeiharde muziek en videoclips met zeer snelle flitsende beelden zijn voorbeelden van zaken waar een HSP eigenlijk slecht tegen kan.

Dat betekent overigens niet dat een HSP alles zou moeten vermijden en in afzondering zou moeten leven.

Het betekent wel dat een HSP goed moet leren om te doseren en ook te compenseren (door voldoende tijd voor zichzelf te nemen). 

 

Hoog intuitieve kinderen

In plaats van indigokinderen, of nieuwetijdskinderen spreken we zelf eigenlijk liever steeds meer van "Hoog Intuïtieve Kinderen".

Want een gemeenschappelijk kenmerk is dat ze sterke intuitieve gaven hebben.

Door die intuitieve gaven kunnen ze ook op onderdrukte, verborgen of onuitgesproken gevoelens van anderen gaan reageren.

En die reactie is dan voor volwassenen vaak weer helemaal niet te begrijpen. 

 Vaak lees je dat deze kinderen hier op aarde zijn met een "bijzondere opdracht" of met en "Speciale taak". 

En dat ze meestal heel gevoelig voor indrukken en signalen uit hun omgeving zijn.

En bovendien dat ze een bepaalde vorm van wijsheid hebben, ook al zijn ze erg jong.

Hoewel dat allemaal heel goed waar kan zijn, is dit niet het belangrijkste waar het om gaat bij jonge kinderen.

Want hierdoor zouden ze in een soort uitzonderingspositie terecht zouden kunnen komen.

En indigokinderen willen eigenlijk helemaal niet in een uitzonderingspositie geplaatst worden.

Het is ook onze ervaring dat dit vaak niet de beste oplosing is voor de problemen die veel ouders, opvoeders en leerkrachten op scholen ervaren.

Over die "bijzondere taak" en die "speciale gaven" van Indigokinderen, kan heel veel gezegd worden, maar we willen in ieder geval de volgende punten benadrukken:

1. IEDEREEN hier op aarde heeft een (persoonlijke) "bijzondere taak".

Indigokinderen (Nieuwetijdskinderen) zijn wat dat betreft dus niet uitzonderlijk.

Het verschil met anderen kan wel zijn dat ze (als ze wat ouder zijn) bewuster op zoek gaan naar wat hun taak is.

2. De "bijzondere taak" van de meeste mensen komt pas aan de orde in een bepaalde levensfase.

Die levensfase breekt niet voor iedereen op dezelfde leeftijd aan.

Maar als vuistregel kunnen we stellen dat mensen zelden in die levensfase komen als ze jonger zijn dan 30 jaar.

En voor de meeste mensen gaat dat pas spelen gedurende de tweede helft van hun leven.

Dat geldt ook voor Indigokinderen! Jonge (Indigo) kinderen moeten gewoon kind kunnen zijn en net zo kunnen spelen als hun vriendjes en vriendinnetjes 
3. De "speciale gaven" hebben te maken met een grote gevoeligheid en een sterke intuïtie.

Sommige mensen zullen dat "paranormale gaven" noemen. En ook voor deze gaven geldt dat een bepaalde levenservaring nodig is om deze gaven op een verantwoorde wijze te kunnen toepassen.

Daarbij doelen we met name de verantwoordelijkheid die deze gaven met zich meebrengen.

Als je door je gaven bepaalde dingen van iemand ziet, zul je in ieder geval goed moeten weten OF je die dingen kunt zeggen maar ook HOE je ze dan eventueel zegt.

En dan zul je daarna met de gevolgen moeten omgaan als het om een moeilijke of emotioneel geladen boodschap gaat. Daarbij hoort ook dat je de desbetreffende persoon emotioneel moet kunnen opvangenen eventueel troost bieden.

Dat zijn geen dingen die je redelijkerwijs van jonge kinderen kunt vragen.

Ons dringend advies is dan ook om bij kinderen deze gaven "met rust te laten", dat wil zeggen deze gaven niet te stimuleren of te bevorderen !!!

Het is bovendien niet de taak van ieder Indigokind om paragnost of medium te worden en zeker niet op een te jonge leeftijd.

Als ze jong zijn en op school zitten of studeren en ze moeten opgroeien, dan hebben ze al genoeg aan hun eigen problemen en zitten ze zeker niet te wachten om ook nog eens de problemen van anderen op hun bord te krijgen.

Als ze willen kunnen ze op een later tijdstip in hun leven die gaven alsnog verder ontwikkelen en gaan gebruiken.

Indigo's zijn soms "anders" en worden door de geestelijke en medische wereld ook wel eens uit onwetenheid "lastig" genoemd.

En soms krijgen ze zelfs en vaak ten onrechte de stempel adhd of autisme opgedrukt.

 

Even een voorbeeld

Een leerkracht in groep 4 heeft in haar privéleven ernstige relatieproblemen.

Ze waakt er uiteraard zorgvuldig voor dat ze die problemen niet in de klas laat merken.

Maar Johan, een indigokind, pikt op de een of andere manier toch haar emoties op.

Hij reageert hierop door heel erg druk te worden in de klas.

Bovendien kan hij zich nauwelijks meer concentreren en is hij af en toe heel boos op klasgenootjes.

Goed beschouwd laat Johan precies zien wat de onbewuste en onderdrukte emoties van zijn juf zijn.

Het probleem is echter dat niemand een verband legt tussen het gedrag van Johan en de huiselijke problemen van zijn juf. En de juf, die door alle toestanden bij haar thuis al bijna helemaal aan het eind van haar latijn is gekomen, kan het gedrag van Johan helemaal niet meer aan en probeert daarom de ouders van Johan ervan te overtuigen dat hij ADHD heeft.

Maar als Johan thuis is, is er niets aan de hand en wijst geen enkel aspect van zijn gedrag op ADHD.

 

Hierboven  staat een praktijkvoorbeeld om duidelijk te maken hoe een indigokind kan reageren op de omgeving, waardoor er problemen ontstaan.

Het zal duidelijk zijn dat in dit geval Johan niet geholpen zal zijn met ritalin.

Maar alleen maar constateren dat hij een Nieuwetijdskind is zal Johan ook niet verder helpen.

Kinderen als Johan, die op de een of andere manier problemen ondervinden moeten geholpen worden.

 
vanuit onze ervaring zouden wij dit probleem oplossen op door Johan sterker maken en hem te leren beter bij zijn eigen gevoel te blijven.

Want het aanvoelen van de problemen van anderen is een belangrijke gave, waarmee je goed moet leren omgaan.

We zouden hem ook leren op een dusdanige manier met de problemen van anderen om te gaan dat hij er niet zelf door in de problemen komt.

Dit gebeurt niet alleen met gesprekken en oefeningen maar ook met energetische middelen, speciaal geschikt voor indigokinderen.

Gelukkig pikken kinderen als Johan dit allemaal  snel en goed op zodat binnen zeer korte tijd de ergste problemen voorbij kunnen zijn. 
 

Let op! De gemakkelijke weg om deze kinderen te leren om zich door middel van bepaalde visualisatieoefeningen "af te sluiten " voor de omgeving of voor anderen is geen goede oplossing. Want dan leren ze hun gaven te onderdrukken, in plaats van er op een goede manier mee om te gaan, wat zeker weer andere problemen gaat opleveren.

Maar dat komt niet omdat het Indigokinderen zijn want er is altijd iets anders aan de hand!

Indigokinderen zijn geen probleemkinderen, maar Indigokinderen kunnen wel problemen hebben, net als andere kinderen.

En net als andere kinderen hebben ze dan echte hulp nodig.

Problemen worden zelden uitsluitend veroorzaakt door het feit dat iemand een "Nieuwetijdskind" is.

In de meeste gevallen komt dit door een verkeerde wisselwerking met bepaalde personen in de omgeving.

Als uw kind op school bijvoorbeeld "erg druk en onhandelbaar" is, maar je ervaart als ouder dat je kind thuis over het algemeen rustig speelt of in een boek leest, dan weet je ook dat diagnose ADHD in dat geval niet logisch is.

In zo'n geval is er vermoedelijk eerder sprake van de eerder genoemde verkeerde wisselwering. Dat is iets wat zeker opgelost moet/kan worden.

En wat ook zeker is, is dat het kind zelf bij die oplossing betrokken zal moeten worden.

Vanuit eigen ervaring hebben we in dit soort situaties al heel vaak meegeholpen om een goede oplossing te vinden en tot stand te brengen.

 

In New Age-kringen streeft men naar:

-persoonlijke groei,

-zelfontplooiing,

-zelfverwerkelijking,

-bewustwording en spirituele ontwikkeling.

-Gevoel en intuïtie zijn belangrijker dan ratio.

Deze kinderen zijn op de wereld gekomen met een bepaald levensdoel.

Vaak is het doel om van onze leefomgeving een betere leefbare wereld te maken. 
Juist door hun overgevoeligheid ontvangen ze veel prikkels uit hun omgeving.

Dit zijn niet altijd prettige en positief stimulerende prikkels.

Deze prikkels en ervaringen kunnen er voor zorgen dat ze hun “missie”, waarvoor ze hier op aarde zijn, uit het oog kunnen verliezen, of dat ze niet meer prettig in hun vel zitten.

Er ontstaat dan verwarring over de vraag “Wat doe ik hier eigenlijk ?”

In het verleden zagen velen uit naar een 'nieuwe tijd' waarin liefde, vrede en verbondenheid met de natuur centraal zouden staan.

Het verlangen om de samenleving radicaal te veranderen is echter geleidelijk wat op de achtergrond geraakt.

Spiritualiteit wordt tegenwoordig aan managers onderwezen om stress te bestrijden en de motivatie, productiviteit en flexibiliteit te verhogen.

Het kan een pragmatisch gekozen middel zijn om succes te boeken in het maatschappelijk leven.

Het kan ook worden ingezet om het geestelijk en lichamelijk welzijn te optimaliseren, psychische blokkades op te ruimen en onbenutte capaciteiten aan te boren.

Therapeutische werkzaamheid en praktische bruikbaarheid staan vaak centraal.

Toch zijn er ook nog echte New Agers die geloven dat er spoedig een wereldwijde transformatie zal plaatsvinden naar een hoger vibratie- en bewustzijnsniveau.

Deze heilsverwachting wordt uitgedragen door verscheidene Amerikaanse channelers.

Zij verkondigen hun wijsheden in naam van verlichte meesters en andere entiteiten uit hogere sferen.

Het eerste kenmerk dat aan de kinderen wordt toegeschreven, is hun onafhankelijke instelling.

Ze varen hun eigen koers, geloven in zichzelf en weten (onbewust) precies wat ze nodig hebben en wat ze hier komen doen.

Ze willen alleen dingen leren die hen interesseren en bepalen hun eigen tempo.

Ze weten dat ze de wereld vanuit hun innerlijk vormgeven, zoals wordt geïllustreerd door een uitspraak van een zevenjarige meisje : 'Wat ik denk, gebeurt ook echt.' Keuzes worden gemaakt op basis van mijn innerlijk weten en gevoel.

De kinderen doen soms super wijze uitspraken en kijken daarbij heel diepzinnig uit hun ogen.

Zo merkte een acht jarig meisje op: 'Van alle plaatsen die ik ken, is de aarde de enige plek waar boosheid en verdriet bestaan.

Een zes jarige jongen vroeg zich af: 'Droom ik wanneer ik slaap, of slaap ik wanneer ik wakker ben?'

Indigo's houden er meestal niet van om dingen uit hun hoofd te leren en aan saaie huiswerkopgaven hebben ze een grote hekel aan.

Het komt nogal eens voor dat ze hun schoolopleiding afbreken als ze daar voor hun gevoel voldoende hebben geleerd.

Een opleiding tot alternatief therapeut past vaak beter bij hen.

Er zijn ook Indigo's die het criminele pad op gaan, maar dat doen ze alleen als ze deze ervaringen nodig hebben, bijvoorbeeld om anderen beter te begrijpen.

Ouders mogen dan ook nooit proberen de kinderen aan te passen naar hun eigen beeld en verwachtingen.

Ze moeten worden behandeld alsof ze gelijkwaardige volwassenen zijn net als u en ik.

Dit sluit aan bij een wijze uitspraak van de vierjarige jongen die zei : 'De andere keer was ik jouw moeder, nu ben je mijn moeder.

Opvoeders moeten altijd uitleggen waarom ze het kind een bepaalde opdracht of taak geven.

Daar moet over onderhandeld kunnen worden en er moeten keuzemogelijkheden worden geboden.

Als het eten op tafel staat, kun je het kind bijvoorbeeld de keus geven om over één of over twee minuten aan tafel te komen, of je kunt vragen waar hij wil gaan zitten.

Opdrachten of comando's zoals 'Ruim je speelgoed op!' zijn uit den boze en hebben bovendien geen enkel effect.

Ouders kunnen beter zeggen: 'Je hebt de gewoonte om overal in huis speelgoed te laten liggen en ik struikel erover.

Wat kunnen we daaraan doen?

Kun je mij helpen beslissen wat er moet gebeuren als je je speelgoed niet opruimt.

In ernstige gevallen kan men het kind een 'time-out' geven: als je je speelgoed niet opruimd dan .....of Je mag anderen niet slaan en hebt nu een time-out. Ga maar naar je rustbankje.

Nieuwetijdskinderen kenmerken zich ook door hun visionaire instelling.

Dat wil zeggen dat Ze denken in beelden, hebben een levendig voorstellingsvermogen en een grote fantasie.

Ze kunnen volledig opgaan in hun innerlijke wereld, die voor hen minstens zo reëel is als de buitenwereld.

Paranormale waarnemingen zijn voor hen heel normaal.

De kinderen vertellen onder meer over hun vorige levens, aura's, nachtelijke uittredingen en contacten met engelen, geesten of andere bovennatuurlijke wezens.

Ze kunnen energieën voelen en hebben soms genezende gaven.

Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat misschien wel één op de drie kinderen een ingebeeld vriendje heeft, dat onder meer bescherming en gezelschap biedt.

Psychologen adviseren ouders om zulke denkbeeldige wezens te accepteren zonder de fantasieën aan te moedigen. Hoewel de kinderen doen alsof hun kameraadje echt bestaat, weten ze gewoonlijk wel beter.

Als ze een jaar of acht zijn, beginnen ze zich te realiseren dat het raar is om tegen iets onzichtbaars te praten en houden ze er geleidelijk vazelf mee op.

Nieuwetijdskinderen schijnen daarentegen te blijven praten tegen de wezens, die door hun ouders worden verwelkomd als spirituele helpers.

Een laatste en zeker niet onbelangrijke kenmerk dat genoemd moet worden, is de grote gevoeligheid en kwetsbaarheid van de nieuwe kinderen.

Ze zijn zeer ontvankelijk voor stemmingen, sferen, spanningen en negatieve energieën.

Voedselallergieën komen regelmatig voor en van te veel suiker worden ze overmatig druk of soms ook wel agressief.

Ze reageren echter goed op:

homeopathie,

reiki en Bachremedies.

Als de omstandigheden niet veilig zijn en ze niet geaccepteerd worden, trekken ze zich terug en worden dan heel stil en op zichzelf en gesloten.

Ze zijn voor veel dingen bang en raken gemakkelijk gefrusteerd en uit hun doen.

Sommige kinderen kunnen niet goed wennen aan hun stoffelijke lichaam en hebben problemen met motorische vaardigheden.

Vaak vragen ouders ons of hun kind een Indigokind (nieuwetijdskind) is.

Hier volgt een lijstje met de meest in het oog springende kenmerken van Indigokinderen: 

 • Ze hebben een sterk innerlijk gevoel van waarheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid.

 • Ze wilen leven volgens ethische principes; als ze dat niet lukt kunnen ze last krijgen van depressieve of angstige gevoelens

 • Ze accepteren geen leiding van mensen die voor hun gevoel niet volgens ethische principes leven

 • Ze laten zichzelf niet in een hokje plaatsen

 • Ze hebben van nature eerbied voor elk leven; sommigen willen bijvoorbeeld al op jonge leeftijd geen vlees eten

 • Ze voelen stemmingen en problemen van anderen heel goed aan; ze hebben soms de neiging om deze (in versterkte mate!) te weerspiegelen

 • Hun vijf zintuigen zijn zo gevoelig, dat ze gemakkelijk overprikkeld en overbelast kunnen raken

 • Ze laten zich niet dwingen om iets te doen waarin ze niet geloven

 • Ze kunnen hun denkbeelden vaak moeilijk onder woorden brengen, omdat taal te beperkend voor ze is

 • Omdat ze uitstekend aanvoelen wat goed en fout is, hebben ze eigenlijk geen discipline nodig (ze reageren trouwens meestal erg slecht op discipline). Wel hebben ze behoefte aan duidelijke structuren.

 • Ze hebben een intelligentie die meestal ruim boven het gemiddelde ligt en ze zijn zeer leergierig. Maar ze nemen geen genoegen met "traditionele" antwoorden of antwoorden die gebaseerd zijn op "autoriteit"

 • Ze hebben vaak problemen met tijd:

  • ze hebben moeite met op tijd komen

  • het herkennen van het chronologische verloop van gebeurtenissen kan moeilijk voor ze zijn

  • het tijdsbesef is heel rekbaar (ze hebben bijvoorbeeld het gevoel ergens nog maar tien minuten bezig te zijn terwijl dat in werkelijkheid al ruim twee uur is)

  • planning is moeilijk, waardoor ze vaak in de problemen komen om iets op tijd klaar te hebben

 • Ze hebben moeite met het ordenen en opbergen van hun spullen; ze zijn voortdurend op zoek naar hun spullen.

Een Indigokind zal aan (nagenoeg) veel of alle hierbovenstaande punten kunnen voldoen.

Toevallig zijn dit precies de diagnostische kenmerken van ADHD  (aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis).

Medici schrijven in zo'n geval vaak Ritalin voor om de symptomen te verminderen of wel algeheel te onderdrukken.

New Age-ouders beschouwen het gedrag van hun kind echter liever als een signaal aan de omgeving, die het werkelijke probleem vormt.

Als de nieuwe tijd aanbreekt, zal blijken dat de kinderen zich daar prima in passen en vanzelf weer geacepteerd en begrepen voelen en mogen zijn wie ze willen zijn.

oke dat was een lange maar duidelijke uitleg over de nieuwetijds kinderen maar waarmee kunnen wij ze nu werkelijk mee helpen zodat zij normaal "hun taak hier op aarde"kunnen vervullen zoals zij dat in hun vizie hebben.

Oplossing:

De juiste spirituele begeleiding voor deze kinderen is dus heel belangrijk, zodat ze weer lekker in hun vel komen te zitten.

Waardoor ze weer contact kunnen maken met zichzelf en de aarde en minder last hebben van de prikkels om hen heen waar zij veel last van ondervinden en dan juist dus dat ongewenste gedrag naar voren brengen.

.
Daarnaast kan begeleiding van ouders, verzorgers,familie en leerkrachten ook noodzakelijk zijn, zodat zij weten hoe ze op een juiste manier met deze kinderen om kunnen gaan.


Dat is immers in het belang van de kinderen zelf èn ook in het belang van hun directe omgeving zodat deze zonder stress prikkels en rustig verloopt

Hoe kan daar op in gespeeld worden zodat er duidelijke en goede handsvaten geboden worden?

Via readingen,

persoonlijke begeleiding,

trainingen,

workshops

edelstenen,

etherische olieën,

wierrook,

meditatie en meditatieve muziek

kunnen wij de kinderen helpen en hun leefomgeving om op harmonieuse wijze weer beter en begripvoller met elkaar om kunnen gaan.

Respect en begrip  voor elkaar te hebben en elkaar de ruimte geven, ieder op zijn eigen unieke wijze.

Oude bagage kwijt te raken en te lozen uit hun rugzakjes en weer lekker in hun vel komen te zitten, waardoor ze zich weer veilig ,vrolijk, positief en zeer gewenst gaan voelen.

want weet u dan werkelijk wie u bent als u alles los heeft gelaten, en werkelijk bij uw innerlijke ik komt 

vraag u dan eens af 

"wie ben ik werkelijk"

Heeft u naast deze uitgebreide informatie nog behoefte aan persoonlijke uitleg of advies van een van ons dan kunt u ons dit altijd vragen via het contact formulier in te vullen en wij zullen u zo snel mogelijk benaderen via mail contact of telefonisch advies, wat u bij voorkeur het fijnst, vertrouwd en gemakkelijk uitkomt.

 

liefde licht en kracht 

Namasté 

Angel Ayasha 

 

 

 

 

 

© 2012 - 2024 charaenaan-insight new age en wellness gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel