Verleiding / Temtation

Het weerstaan van verleidingen beschrijft een gevecht dat net zowel van geestelijke aard is als emotioneel of lichamelijk.

Het is geen zonde om in verleiding gebracht te worden.

Iedereen wordt op verschillende niveaus in verleiding gebracht.

Zelfs Jezus werd op de proef gesteld!

Verleidingen vinden plaats wanneer de gelegenheid zich voordoet om iets te doen waarvan we weten dat het mogelijk verkeerd , ongeacht of we daarmee God, onszelf of anderen schaden.

In verleiding gebracht worden is niet verkeerd:

het is de beslissing om iets verkeerds te doen en de daarmee overeenstemmende handeling die erop volgt.

Wie heeft het niet gedaan?

En ja er zijn er nog die het doen.

Verleiding of verleiden worden.

Begin al eens met de vraag te stellen als ik het doe een verleiding wat de gevolgen kunnen zijn.

Dat dan op oorzaak en gevolg leiden kan.

 

Via je zintuigen word je vaak geprikkeld om iets te doen waardoor je behoeften, verlangens, begeerten of hartstochten worden bevredigd.

Stel dat je langs een marktkraam loopt met versgebrande noten of langs een restaurant waar heerlijke geuren uit de keuken komen.

Dan krijg je er ineens heel veel zin in.

Je gevoel reageert dan met een dringend advies aan de wil om actie te nemen,

soms zelfs met een DWINGEND advies.

Maar het gaat altijd om JOUW REACTIE op een prikkel die van buitenaf komt, en die reactie komt wel uit jezelf.

God heeft je een vrije wil gegeven om zelfstandig keuzen te maken en de grote vraag is:

hoe ga je om met die keuzevrijheid.

Een verleiding zorgt voor een soort tweestrijd:

ga je God gehoorzamen of volg je het dringende advies van je eigen ik?

Mensen die gewend zijn aan verleidingen toe te geven, zijn nogal eens geneigd anderen erin mee te slepen.

Bekend is dat van mensen die verslaafd zijn aan roken, alcohol of drugs.

Zij oefenen vaak groepsdwang op anderen uit om mee te doen.

De Bijbel velt een ongekend hard oordeel over mensen die anderen tot zonden verleiden.

We kunnen ons nooit opstellen als slachtoffers van verleiding:

ieder mens is zelf verantwoordelijk om zondige begeerten te weerstaan.

satan had Adam en Eva niet naar de boom met de verboden vruchten gelokt,

maar ze waren er zelf naar toe gelopen en dat was een gevaarlijke fout.

Waarom deden ze dat eigenlijk?

Waren ze nieuwsgierig?

Er was in ieder geval een bepaalde aandrang in hun hart gegroeid en daardoor kozen ze ervoor naar de plaats van verleiding te gaan.

De serpent hoefde alleen maar de bestaande begeerte te bevruchten en ...

ze vielen voor hem.

Verleiden =

... van de rechte weg af leiden,

door overreding of voorspiegeling iemand iets laten doen wat niet goed is

We hebben het over verleidingen als er dingen zijn die op je pad komen die heel begeerlijk lijken,

maar die God heeft verboden omdat ze verkeerd zijn en dus schadelijk.

Verleidingen zijn invloeden die je aansporen om vleselijke verlangens te bevredigen.

Verleidingen kunnen heel gevaarlijk zijn, omdat ze zich meestal richten op je zwakke plekken.

De Bijbel geeft het voorbeeld van een buitengewoon sterke man.

God zelf had hem bijzondere kracht gegeven om het volk Israël te verlossen van de vijanden.

Hij heette Simson.

Maar hij had ook een zwakke plek waardoor deze krachtige man tegelijk erg kwetsbaar was.

Hij had een zwak voor vrouwen, vooral die van het verkeerde soort.

Vooral de verleidingen van Delila waren te sterk voor hem.

Doordat hij kwam waar hij niet mocht komen en door gebrek aan radicaliteit had hij onvoldoende weerstand tegen haar verleiding en dat werd zijn ondergang:

hij raakte zijn kracht kwijt en zijn roeping.

Zo kunnen zelfs de sterkste gelovigen struikelen als zij zich niet wapenen tegen verleidingen.

Veel mensen hebben wel eens geoord over vooraanstaande gelovigen en geestelijke leiders, die gestruikeld zijn door overspel of begeerte naar geld.

Hoe hadden die mislukkingen voorkomen kunnen worden?

Mogelijk als zij zich hadden opengesteld voor de raad en ondersteuning van verstandige medegelovigen.

Het zijn vooral succesvolle solisten die dergelijke duikelingen meemaken.

Daarom is het zo belangrijk dat vooral geestelijke leiders openstaan voor de correctie van medegelovigen.

 

Voorbeelden van gebieden waarop veel mensen zich laten verleiden:

-seksuele zonden, seksuele onreinheid, seks buiten het huwelijk.

-verslaving ,zoals verslaving aan alcohol, roken, drugs, lekker eten, werken.

-roddel en laster ,onnodig negatief spreken over anderen.

-diefstal ,waaronder ook belastingfraude, tijd stelen van de baas, je ten onrechte ziek melden op je werk.

-verkeerde films, Tv-programma's of theatervoorstellingen ,met vloeken, extreem geweld, expliciete seks, occultisme, antichristelijke elementen.

 

Bekende soorten verleidingen hebben te maken met:

seks,

genotzucht,

geld,

rijkdom en carrière. 

 

De spiritueel narcist doet zich tegenwoordig vaak voor als New Age Lichtwerker, die liefde en licht zal verkondigen.

Hij/zij zal er naar streven om naar buiten toe zeer moreel te lijken.

Maar, als je wat verder kijkt, dan zul je ontdekken dat het gedrag juist immoreel en onethisch is.

Hij gaat veel te ver in het proberen te beïnvloeden ,te hersenspoelen van anderen.

Misschien kunnen we dan ook maar beter wat wantrouwiger zijn tegenover diegene die uit is op het vergaren van macht en roem en gezien willen worden als God-achtige.

Of het nu Christenen, Moslims, heidenen of atheïsten zijn en of ze nu witte, oranje of pimpelpaarse gewaden dragen, het maakt niet uit.

Het doet er ook niet toe hoe spiritueel kundig en gedreven ze lijken, narcisten zijn bange mensen die er grote moeite mee hebben om hun ongezonde ego te sussen.

In dit opzicht kunnen we de al te overdreven ‘love en light narcisten’ beter net zo min serieus nemen, als de ‘donkere, kwaadaardige narcisten.’

 

“Ik ben Liefde en Licht”

Veel mensen denken dat spiritualiteit gelijk staat aan positief denken, maar bewustzijn is iets anders dan alleen maar positief zijn.

Bewust zijn heeft te maken met authentiek zijn en wanneer je dat bent, dan zul je zowel het bestaan van positieve als negatieve zaken erkennen.

Zowel in het leven als van jezelf.

Het betekent gewoon dat je een evenwichtig persoon ben die met beide benen in de wereld staat en op weg is naar groei en meer bewustzijn.

Ze zijn ronduit aantrekkelijk en het lijkt prettig om eraan toe te geven.

Ze kunnen soms openlijk en goed herkenbaar op je weg komen.

Soms kunnen ze ook heel subtiel zijn, zodat je niet of nauwelijks door hebt dat je verleid wordt.

Soms zijn ze zo sterk dat je er direct voor dreigt te bezwijken.

Ze richten zich eenzijdig op je gevoel en proberen je verstand daarbij uit te schakelen.

Ze maken het lastig voor je om de waarschuwende stem van je geweten te horen.

Je wil die stem eigenlijk helemaal niet horen.

Het kost geen enkele moeite om eraan toe te geven.

Het is de weg van de minste weerstand, de weg van de zwakke.

 

De begrippen 'beproeving', 'verzoeking' en 'verleiding' liggen dicht bij elkaar.

In het Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament oorspronkelijk is geschreven, worden deze begrippen zelfs met hetzelfde woord beschreven

Narcisme duikt vaak op wanneer je het ‘t minst verwacht.

Het ‘spiritueel narcisme’ is een verontrustend, toenemend verschijnsel dat steeds vaker waarneembaar is.

Eenvoudig gezegd is spiritueel narcisme;

gebruik maken van spirituele praktijken,

inzichten en ervaringen om jezelf belangrijk en bijzonder te voelen en dat beeld ook naar de buitenwereld te projecteren.

Wanneer je de antwoorden op jouw vragen buiten jezelf gaat zoeken, dan kan iemand met een schijnbaar spirituele missie je juist ver weg van je bewustzijn afbrengen.

 

Extreme spirituele narcisten gaan vaak heel subtiel te werk.

In veel gevallen streven ze de status na van meester, leider of priester.

Deze narcist is aandacht behoeftig en hongerig op zoek naar bewondering.

Hij is vaak charmant en voorkomend,

totdat zijn goeroestatus wordt bedreigd.

 

Wanneer je ziet hoe iemand in de verleiding komt om,

onder het mom van spiritualiteit,

anderen te beïnvloeden en te imponeren,

en hoe hij zichzelf wijzer en meer verlicht voordoet anderen,

dan is dat alles behalve verbondenheid,

maar dan is het puur narcisme.

In plaats van het hart te openen met nederigheid en mededogen voor anderen,

neem een spirituele narcist de positie in van superioriteit en arrogantie,

precies wat zijn ego verlangt voor zijn veiligheid.

Dit soort narcisten maken van de spirituele zoektocht een zelf-verheerlijkend proces dat uiteraard niet leidt tot werkelijke transformatie of bewustzijnsgroei.

 

Een spirituele narcist zal zich voordoen als lichtwerker en proberen je alleen de kleur wit te laten zien.

Het mag dan misschien allemaal wel mooi lijken,

maar als wit het enige is wat je ziet,

dan ben je kleurenblind,

en onrealistisch voor de waarheid.

Zowel de kleuren zwart, wit, grijs als alle andere kleuren van de regenboog horen bij het leven.

Een bedriegende narcist kan dus prima verborgen liggen onder een spiritueel masker en het zal beter zijn voor iedereen,

Soms kunnen we verleidingen verwarren met een test van onze harten door God,

maar verleid worden en door God op de proef gesteld worden zijn twee heel verschillende dingen.

Maar meestal ervaren wij beide tegelijkertijd!

Wanneer wij door God op de proef gesteld worden,

dan geeft dit ons een kans om datgene te doen wat Hem zal behagen.

Toen God Abraham vroeg om zijn zoon Isaak op te offeren,

werd Abraham op de proef gesteld ,

zijn hart om God te gehoorzamen én zijn vermogen om Hem te vertrouwen ,

dit kunnen we terug lezen in Genesis 22.

Gods Woord vertelt ons duidelijk dat Hij ons hart op de proef stelt en zo ons geloof toetst.

"De smeltkroes toetst het zilver,

de oven toetst het goud,

de HEER toetst het hart."

 

Wanneer wij dit ervaren zijn we misschien niet in staat om het verschil te zien tussen een toets en een verleiding.

Maar achteraf zullen we Gods bedoeling hoogst waarschijnlijk begrijpen,

als we op zoek gaan naar Zijn doel in ons dilemma.

 

Verleidingen kunnen op een groot aantal niveaus plaatsvinden.

We kunnen ertoe verleid worden om ongezonde dingen te eten.

We kunnen in een gevaarlijk denkpatroon gevangen zitten.

Of we kunnen een schadelijke leefstijl volgen.

In al deze gevallen geldt dat de verleiding zelden een eenmalige gebeurtenis is.

 

Nu en dat is het lastigste ,

mensen die graag anderen verleiden worden zelf graag verleid.

Want ze zetten een spiegel naar hen zelf en naar dat stukje wat ze graag voelen en willen hebben.

In een verleiding heb je niets alleen veel problemen.

En als je deze voor je wilt aangaan moet je de gevolgen dragen.

Dan is er maar een ding proberen om voor jezelf eerlijk te zijn en je hart zelf niet te laten breken om anderen harten te breken.

Zo merk je dan ook dat aan verleiding gevaren verbonden zitten niet alleen voor de andere maar ook voor jezelf.

Want vergeet niet dat het meestal om een valstrik gaat.

Neem dan dit woord even goed onder ogen valstrik.

Je maakt een val en de strik zal om je gedaan worden.

Dit door wat je anderen aandoet.

Maar niet alleen dat want je bent op dat moment eigenlijk jezelf dit aan het aandoen.

Zo krijg je wat je anderen gaat aandoen.

Dit heeft dan met alle punten te maken qua verleiding.

Wat zit er nog allemaal in het woord verleiding en dan iets diepgaander verleid worden.

Hoe ga je daarmee om.

Mensen vinden het zo prettig dat er naar hen gekeken wordt.

Maar durf je dan ook echt s’morgens in de spiegel staan en naar je ogen te kijken.

Maar dan gaat het beginnen.

Kleding make-up je maakt je schoon.

Je wilt bekeken worden.

En ben je al een verleiding bezig.

Dan stap je buiten en kom je ergens en iemand krijgt je in het vizier en je wordt op dat moment verleid.

Hoe ga je ermee op.

Door normaal geen aandacht te geven.

Maar oude mensen vinden het leuk gezien te worden.

Maar het nadeel is wat zien ze buitenkant.

Het zogezegde het mooie.

Maar het is toneel en dan moet je ook weer hier het woord nemen toneel verleiden.

Toneel is ver-leiden.

Men gaat bepaalde dingen van op een afstand leiden.

Mensen zo zie je dat het eigenlijk toneel is dat je aan het spelen bent.

Toneel met een dagelijkse tint met dat stukje angst om gepakt te worden.

Met die emoties om met pijn te blijven zitten.

Met dat gevoel dat je wilt voelen maar niet meer kent bij iemand die naast je staat en die oprecht en eerlijk is tegen over jezelf.

Dan krijg je de woorden vertrouwen en vertrouwen hebben in jezelf.

Mensen die aan verleiding doen of die graag verleid worden zijn vaak of meestal niet te vertrouwen.

Daar zit een achtergrond in die heel diep zit.

Dit heeft te maken met een zelfbeeld.

Een teken van als ik dit heb zouden ze dan nog naar me kijken of als ik dat doe zou ik dan gezien worden.

Wel toneel ben je voor jezelf aan het spelen en het ergste is je speelt toneel met een persoon.

Het nadeel wat is de afloop ervan.

Elke beproeving is tegelijk een verleiding voor een gelovige om God niet langer te vertrouwen voor alles wat je nodig hebt.

Terwijl satan je door beproevingen probeert tot zonde te verleiden,

wil God je er juist sterker door maken,

doordat je in zijn kracht leert overwinnen in de innerlijke strijd.

 

Elke verleiding is tegelijk een beproeving,

want het is een test waaruit zal blijken in hoeverre je toegewijd bent aan jezelf God en of je geestelijke ruggengraat hebt.

Het is een test op geestelijke kracht.

Nu heb je verschillende verleidingen :

In de liefde waar beide een spel van maken.

Een verleiding van eten.

Een verleiding van kleding van kopen.

Een verleiding naar anderen toe.

Een verleiding naar dieren.

Maar goed we gaan er enkele uithalen,

maar eerst en vooral moet je eens goed kijken naar het woord verleiding.

Ver-leiding van ver de leiding over iets willen hebben.

Iets dat je wilt maar dat nog te ver is ga je op een manier verleiden om het bij je te krijgen.

Is dat een manier?

Ja als je vanuit jezelf eerlijk bent.

En niet in gedachten iets anders hebt.

Want je kan ook zo personen gaan leiden en gaan domineren op deze manier.

En dan is het toch vooral zuiver zijn voor jezelf.

Maar als je merkt dat een verleiding met andere bedoelingen is zou ik echt even naar jezelf kijken.

Want dan scheelt er iets dat je wilt maar dat je op een gewoon manier niet kan krijgen.

En ga je als katachtige doen en zo je prooi proberen vanuit heel ver naar je te laten komen.

Daar ook de leiding proberen over te nemen.

Hoe wordt het gedaan meestal oogcontact,

dan krijg je lichaamstaal dat voor dit stukje heel belangrijk is en dan heb je de woorden.

Maar bij deze aangekomen zit je al heel kort bij elkaar.

En is er al een oorzaak met een gevolg aan.

Mensen die dit doen zijn eigenlijk vaak niet volledig te vertrouwen en vertrouwen zichzelf meestal ook niet.

Want ze gaan op momenten tot het uiterste.

En zijn dan ook niet zuiver met hen zelf.

Zodat ze veel gaan doen om bepaalde dingen naar hen te trekken.

Hun anders gedragen hun kleding aanpassen hun lichaamstaal helemaal laten spreken.

Bedenk nog maar zelf bepaalde dingen.

 

Dus mensen voor men in verleiding gaat of verleid wordt bekijk de voor en de nadelen ervan.

Nu is het wel zo lessen moeten we allemaal leren en iedereen op zijn manier en kunnen.

Maar leer dan vanuit een les die verleiding of verleiden heet om niet te gaan doen waar je nadien heel veel emoties van kan kennen.

Of emotioneel van kan worden dit met voorbeeld van eten tot je te nemen.

Nu even terug over het eten.

Dat stukje verleiding heeft heel veel met gevoel te maken.

Maar ook met het zien en ruiken.

Zo kan je ook een verleiding krijgen.

Naar een restaurant gaan en met kaarslicht een pracht van een menu bestellen.

En dan krijg je de borden en je ruikt de geur je ziet hoe mooi een bord versiert is en dat is ook een verleiding voor je ogen je maag.

Maar ook kan je verleid worden door iemand die thuis een tafel dekt met kaarslicht en de nodige drank erbij.

Die op een moment je stoel onder je benen schuift en dan gezellig voor elkaar zit.

Om zo het nodige eten op tafel te krijgen als je zelf niets hebt moeten doen.

Dat is ook een verleiding.

Maar dat zijn verleidingen die geen nadeel kennen.

 

Het gevecht tegen verleidingen is een gevecht dat God toestaat, omdat het een gevecht is dat gewonnen of verloren wordt op het geestelijke niveau.

Het is Zijn wens dat wij volharden wanneer we verleid worden en Hij belooft dat er een uitweg is.

Wanneer we zwaar in verleiding worden gebracht,

dan kan het lijken alsof er geen uitweg meer is,

maar de God die ons heeft gemaakt weet wat we kunnen doorstaan en wat we kunnen verdragen.

Bovendien is Hij Degene die ons een ontsnappingsroute aanbiedt.

 

Het weerstaan van verleidingen kan hetzelfde aanvoelen als een lastige en zware ademhaling:

het is er altijd,

waar je ook bent,

als een boxer die zijn tegenstander in elkaar wil slaan.

Gods Woord,

bidden,

het belijden van je zonden en het vermijden van situaties waarin verleidingen waarschijnlijk voorkomen,

zijn allemaal factoren die de overwinning kunnen brengen.

God weet wie wij zijn.

Hij werd,

in de persoon van Jezus,

net als ons op de proef gesteld.

Hij weet wat wij moeten doen om de zonde te verslaan.

Op welk vlak jouw grootste verleidingen zich ook bevinden,

vraag God om je te helpen om deze verleidingen te herkennen en om je uit gevaarlijke situaties te houden.

Gebruik positieviteit en Gods Woord om schadelijke denkpatronen te veranderen

Wel mogen we aan deze verleiding niet vergeten dat er mensen zijn die dit gaan doen om iets anders niet te voelen.

Ook dat is dan niet kunnen weerstaan aan de verleiding.

Men ziet verleiding kan heel ver gaan, maar het belangrijkste om te weten de verleiding begint steeds bij jezelf.

 

Namasté 

In liefde licht en kracht 

Angel Ayasha

© 2012 - 2024 charaenaan-insight new age en wellness gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel