Een Diepere Blik op de 7 chakra's op het lichaam maar ook boven en onder en de bij-chakra's

Chakra's

Chakra's is zoals we eerder geleerd hebben een term uit de traditionele Indiase cultuur/religie voor plaatsen in het veronderstelde Eterisch dubbel of energielichaam van de mens die binnen die traditie van belang worden geacht voor hun Levenskracht

"Chakra betekent cirkel of wiel"

Er zijn tal van interpretaties en invullingen van het begrip chakra, afhankelijk van traditie en cultuurverschillen.

De meeste tradities hanteren de volgende zeven chakra's, van onder naar boven waarbij in new age en veel yogascholen over de afzonderlijke chakra's een aantal beweringen worden gedaan:

De chakra's zijn zeven krachtcentra die in het menselijk lichaam dienst doen als ontvangststations en verdelers van de verschillende energie-frequenties.

De chakra's nemen levenskracht op, transformeren deze in frequenties die het fysieke en het fijnstoffelijke lichaam nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren en distribueren dan hun kracht via daarvoor bestemde energie-kanalen of meridianen.

Kennis van de betekenis en invloed van de chakra's geeft een volledig overzicht van de subtiele krachten die in ons organisme werkzaam zijn. 

De zeven chakra's zijn in :

het heiligbeen,

de milt,

de navel,

het hart,

de keel,

het voorhoofd

en de kruin gesitueerd.

 

De Kundalini-kracht wordt beschouwd als een vonk van de kosmische scheppingsenergie zelf.

Bij het opstijgen van de Kundalini vanuit het heiligbeen-centrum naar het kruin-centrum wordt deze oer-energie in iedere chakra in die trilling omgezet, welke met de taak van de betreffende chakra overeenstemt.

Het leren omgaan met Koendalini-kracht geeft derhalve de mogelijkheid de chakras naar behoefte te openen of te activeren. 

De chakra's zijn zeven krachtcentra die in het menselijk lichaam dienst doen als ontvangststations en verdelers van de verschillende energie-frequenties.

De chakra's nemen levenskracht op, transformeren deze in frequenties die het fysieke en het fijnstoffelijke lichaam nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren en distribueren dan hun kracht via daarvoor bestemde energie-kanalen of Meridianen 

Kennis van de betekenis en invloed van de Chakra's geeft een volledig overzicht van de subtiele krachten die in ons organisme werkzaam zijn. 

De zeven chakra's zijn respectivelijk :

in het heiligbeen,

de milt, de navel,

het hart,

de keel,

het voorhoofd

en de kruin gesitueerd.

 

De Kundalini kracht wordt beschouwd als een vonk van de kosmische scheppingsenergie zelf.

Bij het opstijgen van de Kundalini vanuit het heiligbeen-centrum naar het kruin-centrum wordt deze oer-energie in iedere chakra in die trilling omgezet, welke met de taak van de betreffende chakra overeenstemt.

Het leren omgaan met Koendalini-kracht geeft derhalve de mogelijkheid de chakras naar behoefte te openen of te activeren. 

 

De chakras twee tot en met zes verschijnen zowel aan de voor als de achterzijde van het lichaam, waarbij de voorzijde het emotionele functioneren van de mens vertegenwoordigt en de achterzijde de wilsfunktie.

Het zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden.

De verticale kolom die ontstaat als we de Chakras op een lijn zien word Soeshoemna genoemd.

De verticaal stijgende en dalende energie ,kundalini wordt Ida en Pingala genoemd.

Deze energiestroom de kundalini die zich zetelt in het muladhara ,wortel-chakra kronkelt alshetware rondom de soeshoemna ,energiekanaal, dat door de wervelkolom loopt van de wortel-chakra naar de kruin-chakra toe, de centrale as. De Nadi's zijn fijnstoffelijke slagaders die de Prana door het fijnstoffelijke lichaam leiden.

Nadi's in het hoofd foto.

Het handhaven van de opwaartse stroom word dan iemands voornaamste doel.

De constante, gelijktijdige beoefening van visualisatie, mantra japa en meditatie draagt ertoe bij dat de beoefenaar de energiestroom in de hogere centra kan handhaven en zich op die manier boven de tattva`s kan verheffen.

Voor visualisaties moet men beschikken over de juiste beelden van de chakra`s.

Men zou daarvoor yantra`s kunnen gebruiken, de abstracte vormen van of beelden van chakras zoals die door visionaire kunstenaars uit het verleden getekend zijn.

Maar een dergelijk instrument is zinloos wanneer de instructies ontbreken, zoals ook instructies zonder de juiste instrumenten geen gelegenheid tot werkelijke groei bieden.

De illustraties helpen de geest en de beelden van de chakras vast te houden.

Ons lichaam kent vele chakras ,40 van enige betekenis - onderandere:

in de miltstreek,

de nek,

handpalmen en voetzolen.

Er zijn 7 hoofd chakras aan de voorzijde van ons lichaam van stuit tot kruin en ze hebben elk specifieke ziels- en geestelijke eigenschappen met elk een specifieke uitwerking op het lichaam

Kundalini uitspraak: koendalinie is een spirituele kracht in mensen.

Oorspronkelijk werd deze in Indiase yoga en tantrische geschriften beschreven, maar het wordt steeds meer in Westerse geschriften vermeld

 

Kundalini is een woord uit het Sanskriet dat letterlijk 'de opgerolde' betekent.

Het verwijst naar een klein, spiraalvormig opgerold, energiekanaaltje aan de basis van de wervelkolom in de stuit, niet de stuit in het fysieke lichaam maar de energetische dubbelganger ervan, het energielichaam.

Dit spiraalvormig kanaaltje is niet groter dan een halve centimeter en bestaat uit drieëneenhalve winding.

Uit de bovenkant van deze spiraal stroomt een onzichtbare energie: de kundalini-energie.

Deze energie kan door vele kanalen in het energielichaam stromen en ook uitstromen in de aura.

Met het energielichaam wordt een niet-zichtbaar lichaam van niet-stoffelijke aard bedoeld.

Het is waar te nemen via het innerlijk gevoel of via het getrainde "geestesoog".

 

Koendaliniesysteem met kanalen en centra
De grootste energiekanalen liggen in het energielichaam ter hoogte van de wervelkolom in het fysieke lichaam.

Niet alleen in de stuit maar ook in de kruin en erboven, en ook onder de stuit in de aura zijn nog meer centra gesitueerd.

In totaal zijn er acht kundalinicentra die op een rechte, verticale lijn liggen.

Deze centra zijn niet dezelfde als de chakra's maar de kundalini-energie kan wel door deze chakra's stromen en een chakra op die manier activeren.

Het kundalinicentrum in de stuit ligt zo dicht bij het eerste ,of wortel Chakra dat deze vaak als één chakra worden beschouwd.
De kundalini-energie werkt door in alle aspecten van iemands leven :

zowel het lichamelijke,

het emotieleven,

het mentale

als het spirituele leven.

Bij grote veranderingen in iemands leven zal het kundalini-energiesysteem doorgaans extra actief zijn en meehelpen deze veranderingen te realiseren.

 

* Ontwikkeling en stimulatie 
We besturen onze geest met een aantal energiecentra of chakra's.

En deze centra kun je op vele manieren stimuleren, versterken en ontwikkelen.

Door stimulatie van een chakra breng je hem in beweging en verbeter je de werking.

Door verhoging van de energie in je chakra's krijg je meer energie.

En door ontwikkeling van je chakra's groeien je begrip, je bewustzijn, je intelligentie en je creativiteit.
 

* Wereld en wereldbeeld
We spreken vaak over `de wereld' alsof we die kennen of zelfs maar kunnen kennen.

Dit is een misvatting, die aanpassingsproblemen en waanzin kan veroorzaken.

We vormen wel een beeld van de wereld, maar moeten eigenlijk steeds duidelijk spreken over 'mijn wereldbeeld' en 'jouw wereldbeeld'.

Met de nadruk op 'beeld'.

Alles wat we doen, wordt bepaald door ons wereldbeeld.

Alle beslissingen die we nemen, nemen we aan de hand van ons wereldbeeld.

En als ons wereldbeeld afwijkt van de werkelijke wereld, nemen we verkeerde beslissingen en doen we verkeerde dingen.

Lagen van de realiteit
Deze korte inleiding over de manier waarop we de wereld ervaren heeft direct te maken met de chakra's.

We bouwen ons wereldbeeld namelijk op in een aantal lagen.

Deze lagen komen overeen met de chakra's, die zoals we later zullen zien weer samenhangen met de energieknopen in ons lichaam.

 

* Er zijn de volgende niveau's:

Op het fysieke niveau ontvangen we fysieke signalen van de wereld met onze zintuigen.

En via onze zintuigen worden we beinvloed.

Onze ogen ontvangen lichtfotonen, onze oren registreren trillingen van de lucht, onze neus detecteert chemicaliën in de lucht, en onze huid registreert druk.

En op dit moment zie jij deze bladzijde niet.

Je ogen worden geprikkeld door lichtfotonen, die door de werkelijke bladzijde weerkaatst worden.

En in je geest bouw je een mentaal tijdschrift en een mentale bladzijde op.

Direct na ontvangst van zintuiglijke informatie volgt een reflex.

Een fel licht laat ons knipperen met de ogen en veroorzaakt een vernauwing van onze pupillen.

En als je je hand op een hete kookplaat legt, trek je hem in een reflex terug, nog voordat je je bewust wordt van pijn.

Dit reflex-niveau noemen we het etherisch niveau.

En je reflexen zitten in je 'etherisch lichaam'. 

Ik zie dit lichaam als een dunne laag rondom het fysieke lichaam.

En je kunt dit lichaam en je reflexen programmeren. Pavlov deed dit met honden.

Telkens voordat hij ze eten gaf, luidde hij een bel.

En na enige tijd bemerkte hij, dat de honden meer maagsappen begonnen te produceren als hij de bel luidde. Dergelijke verschijnselen noemt men 'Pavlov-reflex'.

En later bleek dat alle fysiologische processen programmeerbaar zijn.

 

De chakra's in ons lichaam hebben te maken met niveaus in de realiteit.

Tot en met het etherisch niveau zijn we vrijwel gelijk aan alle dieren.

Ook ongewervelde dieren hebben een etherisch lichaam en programmeerbare reflexen.

 

* Op het derde niveau reageren we emotioneel.

Iets laat ons koud, of we komen in beweging.

E-motion betekent dan ook: dat wat ons in beweging zet.

We worden bijvoorbeeld kwaad of blij.

Of we worden begerig of we stoten iets af.

En in principe is dit niveau verdeeld in lust en onlust.

Lust proberen we te vergroten, en onlust proberen we te vermijden.

Tot en met het emotionele niveau zijn we vrijwel gelijk aan alle zoogdieren.

Honden, katten, ratten, varkens, etcetra hebben emoties en kunnen emotioneel reageren.

 

Vanaf het volgende mentale niveau zijn we uniek.

Op het vierde niveau reageren we mentaal.

We hebben gedachten en gevoelens over dingen, gevoelens en emoties zijn totaal verschillend.

Je kunt een schilderij mooi of lelijk vinden.

Dat oordeel wordt gegeven door je 'gevoel voor kunst'.

Maar als een schilderij je woedend maakt, raakt het je op een dieper niveau.

Dan word je emotioneel. 

En met onze mentale constructies kunnen we onszelf motiveren, emotioneel betrokken maken.

We kunnen bijvoorbeeld tegen onszelf zeggen: 'als je nu deze studie volgt, krijg je later ...'

Met onze mentale constructies houden we onszelf voortdurend worsten voor, waar we dan achteraan rennen of maken we onszelf bang. Bijvoorbeeld :

'Als ik dit karwei niet goed doe, word ik misschien ontslagen!'

 

De meeste westerse mensen zitten volledig verstrikt in deze mentale laag.

Men zegt bijvoorbeeld 'Je schept je eigen werkelijkheid met je denken!'

En daar zit een kern van waarheid in.

Maar zoals deze uitspraak door sommige mensen gehanteerd wordt, werkt het vervreemding van de werkelijke wereld in de hand.

En dan bouwt men een fantasiewereld op en weet men niet hoe in een bedreigende situatie te handelen.

De juiste reactie is vaak deze.

Je dient op fysiek niveau de situatie grondig te analyse ren en een oplossing te realiseren.

Maar als je je situatie onder ogen ziet, raakt het dier in ons in paniek.

En dan kunnen we niet meer helder denken.

 

* Verlangens kun je indelen in realen en idealen

Op het vijfde niveau vinden we de spiritualiteit.

Als we iets heel erg graag willen, krijgen we de geest en worden we heel sterk gemotiveerd.

In het engels betekent spirit: kracht, moed, durf, fut.

Als je iets graag doet, geeft het je energie.

Doe je iets met tegenzin, dan is je hart er niet bij.

En dan heb je weinig energie.
Je kunt je verlangens indelen in realen en idealen.

Een ideaal is iets wat je ideaal maar onrealistisch acht.

Bijvoorbeeld wonen in een hutje op de hei.

Een reaal is iets dat je probeert te realiseren, omdat je dat verstandig acht.

Bijvoorbeeld: Jan wil eigenlijk kunstschilder worden, maar studeert rechten omdat dat een zekere toekomst biedt.

Dit is schadelijk voor het hart en de levensenergie.

Zijn hart gaat uit naar schilderen.

Maar dit ideaal moffelt hij weg. En met tegenzin studeert hij rechten.

Hierdoor verkrampt hij innerlijk en loopt het risico te eindigen als een cynische en ontevreden bejaarde met veel geld.

 

* Op het zesde niveau vinden we causale constructies.

Dit zal ik verduidelijken met een voorbeeld.

Onderzoekers plaatsten een snoek en een voorntje in een aquarium.

Zij werden gescheiden door een losse glasplaat.

De snoek probeerde het voorntje te pakken, en zwom vele malen met zijn kop tegen de glasplaat.

Uiteindelijk gaf hij de moed op.

Ook toen men de glasplaat verwijderde, bleef de snoek in zijn deel van het aquarium.

 

Veel mensen reageren op gelijke wijze.

Iets is een aantal keren misgegaan.

En men heeft geconcludeerd dat het dan niet kan.

En men geeft het op ,Of men maakt een causale constructie: Als ik dit doe, gebeurt er dat.

Bij de snoek: 'Als ik naar het voorntje zwem, stoot ik mijn kop.'

Wanneer je je causaal bewustzijn ontwikkelt, ga je zoeken naar de oorzaken.

In het geval van de snoek: 'Iets houdt mij tegen.

Hoe kan ik die blokkade opruimen?

Of hoe kan ik om die blokkade heen?'

 

* Op het zevende niveau vinden we evolutionaire patronen.

Het Universum is een geleidelijke ontwikkeling, evolutie van de universele geest.

En in dit ontwikkelingsproces zijn bepaalde gewoonten ontstaan.

Zo hebben stenen de gewoonte om naar beneden te vallen.

En water heeft de gewoonte om naar boven te verdampen.

Dergelijke gewoonten noemt men 'natuurwetten'.

 

* Op het achtste niveau vinden we dogma's.

Het belangrijkste westerse dogma is: 'Er zijn onveranderlijke natuurwetten!'

Rupert Sheldrake probeert dit dogma omver te halen met zijn theorie over morfo-genetische velden.

Tot 1492 hadden we het dogma: 'de aarde is plat als een pannekoek'.

Toen Columbus naar Amerika zeilde haalde hij dit dogma omver.

Dit was geen causale constructie, want het was niet gebaseerd op ervaringen.

Het was ook geen mentale constructie, want het werd niet beargumenteerd.

In feite worden mentale constructies gemaakt om dogma's, evolutionaire patronen, causale patronen en geloof rationeel te verklaren.

Het mentale is dus ondergeschikt.

 

* Op het negende niveau hebben we overtuigingen:

Er is een schepping,

er is een schepper, 

Of: 'ik denk, dus ik besta!'

Of: 'Ik ben goed, dus ik verdien geluk!'.

Of: 'Ik ben slecht, dus verdien ik ongeluk!'

 

* Op het tiende niveau eindigt het Universum.

Tot en met het negende niveau reageren we op informatie van andere niveau's en creëeren we een wereldbeeld.

Op het tiende niveau vinden we degene die het wereldbeeld schept.

Onszelf.

En als we ophouden met scheppen, verdwijnt ons wereldbeeld en ervaren we onszelf.

Dit noemt men vaak verlichting, Samadhi, Satori, etcetra. 

Je zou het ook Zelfbewustzijn kunnen noemen.

 

*Een chakra bevat software voor de geest
Een chakra bevat de software van een zenuwknoop.

En als je een chakra ontwikkelt, ontwikkel je meer geavanceerde programma's.

Een PC met MS-DOS 6.x werkt beter dan een PC met MS-DOS 2.x.

En evenzo functioneert een mens beter, naarmate hij of zij zijn zenuwknopen bestuurt met betere software.

Zo bezien komt chakra-ontwikkeling overeen met het ontwikkelen van software voor de zenuwknopen.

In vele boeken kun je nuttige `software' voor je geest vinden.

Maar hoe neem je deze software op?

Vroeger ging dat met veel stampwerk.

Je herhaalt iets net zolang totdat je het uit het hoofd kent.

Dit is een ouderwetse, inefficiënte en ineffectieve manier van her-programmeren.

Veel beter is het om je biocomputer ,je zenuwstelsel in een ontvankelijke toestand te brengen.

Deze toestand noemt men TRANCE.

En wanneer je in TRANCE bent, vibreren je hersenen in een lagere frequentie.

Bij normaal dagbewustzijn vibreren je hersenen in een beta-ritme: 12 - 24 Hz. Wanneer je dag-droomt, vibreren ze in een alfa-ritme: 6 - 12 Hz.

Wanneer je onder narcose of in diepe TRANCE bent, vibreren ze in the ta-ritme: 3 - 6 Hz.

Daaronder hebben we nog hoog-delta 1.5 - 3 Hz en laag-delta 0 - 1.5 Hz.

Wanneer je je biocomputer in alfa of theta laat vibreren, kun je software gemakkelijk opnemen.

Je kunt dan gemakkelijk en snel leren.

Bovendien ben je op deze niveau's creatiever, effectiever en meer in harmonie.

Er zijn vele manieren om jezelf in een TRANCE te brengen, Bijvoorbeeld met:

een brainmachine,

elektro-stimulatie,

drumgeroffel,

hypnose,

dansen,

drugs, enzovoord.

Maar wat is nu geschikt voor effectieve chakra-programmering?

 

* Hulpmiddelen met de juiste frequentie
Stimulatie en programmering van de chakra's door trillingen werkt over het algemeen goed.

Als je een signaal maakt met de frequentie van een bepaalde chakra, of een boven toon van die frequentie, gaat de chakra resoneren ,meetrillen.

Dit principe vindt je terug in lichttherapie en geluidstherapie.

En bij de programmering van een bepaalde chakra krijg je betere resultaten, als je stimuleert met de juiste frequentie.

Een geschikt apparaat hiervoor is een electrische pulser zoals de Oasis of de Endostim.

Dit apparaat biedt de mogelijkheid om een zwakke wisselstroom door het hoofd te sturen, via elektroden aan de oorlelletjes. En de frequentie kun je op 1/100 Hz nauwkeurig instellen tussen 0.03 Hz en 99.99 Hz.

Een ander geschikt apparaat voor audio-frequenties is de Binaural Signal Generator.

De Binaurual Signal Generator geeft twee geluidssignalen tussen de 200 Hz en 800 Hz.

En het verschil tussen beide signalen bedraagt 1 tot 8 Hz.

Dit verschil noemt men de Binaural Beat.

Luister je hiernaar met een koptelefoon, dan beginnen je hersenen te resoneren ,mee te trillen, met de Binaural Beat, en worden je linker en rechter hersenhelft gesynchroniseerd, Hemisync effect.

Als je bijvoorbeeld de stuitchakra wilt stimuleren, kun je de basisfrequentie afstellen op 390 Hz en de beatfrequentie op 3 Hz.

Dan zit je heel dicht bij de frequenties van de stuitchakra en van de aarde.

Het geheel geeft een zeer rode klankkleur en zeer aardse vibraties.

Als je de basisfrequentie op 690 Hz en de beat op 5.4 Hz zet, krijg je een koele indigo/paarse kleur, die het logische denken stimuleert.

Dit zijn de freqeunties van het derde oog.

Helaas biedt de Binaural Signal Generator geen nauwkeurige frequentie-afstemming.

Deze nauwkeurigheid is wel te krijgen met sommige geluidskaarten voor PC.'s.)

 

Eerste chakra

 • Muladhara (मूलाधार, Mūlādhāra)
  Muladhara betekent wortel en dit wortelchakra wordt gesitueerd net onder het stuitbeen.

De Muladhara zou het verband leggen tussen het lichaam, de aarde en de manier waarop je je in de wereld beweegt.

Elk chakra heeft lichamelijke, emotionele en spirituele componenten.
Op lichamelijk gebied hoort het eerste chakra bij problemen met onderrug, dikke darm, botten, heupen en billen.

Al deze delen horen bij het onderste deel van het lichaam, waar ook het eerste chakra zich bevindt. Dit zijn veelal de massieve delen die ondersteuning en de basis bieden, zoals het bekken.

Het eerste chakra staat voor: 
IK BEN = staat onderandere voor minder angst, meer geborgenheid.
Dit chakra wordt ook wel het wortel Chakra of stuit Chakra genoemd.

In het Sanskriet heet het Muladhara.

Muladhara zorgt ervoor dat je je stabiel voelt.

Je voelt je veilig.

Door goed contact te hebben met de aarde, voel je je zeker.

Het chakra staat onderandere in contact met de bijnieren die diverse hormonen aanmaken.

 

Tweede chakra

 • Swadhithana (स्वाधिष्ठान, Svādhiṣṭhāna)
  Swadhisthana betekent zoetheid en wordt gesitueerd ter hoogte van het heiligbeen.

 • Hierdoor wordt het ook wel het sacraal chakra genoemd.

De Swadhisthana (heiligbeenchakra) wordt verbonden met de geslachtsklier, geslachtsorganen, heiligbeen, bekkengebied, baarmoeder, nieren ,blaas , bloedsomloop en waterhuishouding.

Het Tweede Chakra staat voor 
IK VOEL = staat onder andere voor genot, verbondenheid
Dit chakra wordt ook wel het Sacraal Chakra genoemd.

Deze bevindt zich bij het heiligbeen, iets onder de navel.

In het Sanskriet wordt het ook wel Swadhistana genoemd.

Swadhistana staat voor het hebben van relaties, het uiten van emoties, beweging, seksualiteit en creativiteit.
Het chakra staat onderandere in contact met de eierstokken en testikels.

 

Derde chakra

 • Manipura (मणिपूर, Maṇipūra)
  Manipura betekent schitterend juweel of met edelstenen gevuld en wordt gesitueerd ter hoogte van de navel

De Manipura (navelchakra) wordt gezien als de belangrijkste plek voor het opslaan van energie. Het wordt geassocieerd met de alvleesklier, maag, galblaas, lever, milt, dunne darm, buikholte en vegetatief Zenuwstelstel.

Deze chakra regelt de spijsvertering en heeft een grote invloed op de werking van het onderlichaam, de maag, lever en milt.

 

Het derde Chakra

IK WIL, IK KAN = staat  onderandere voor voldoening, actie nemen

Dit chakra wordt ook wel het navel Chakra genoemd.

In het Sanskriet heet deze Manipura.

Blij zijn, energie voelen, zelfwaardering, controle over jezelf hebben staan hierbij centraal.

Als de Manipura in balans is, kun je er voor jezelf zijn én dus ook voor anderen.
Het chakra staat onderandere in contact met de lever die een grote rol speelt bij de vertering.

 

Vierde chakra

 • Anahata (अनाहत, Anāhata)
  Anahata betekent ongedeerd of ongeschonden en wordt gesitueerd ter hoogte van het hart..

De Anahata ,hartchakra verbindt de onderste drie chakra's van de instincten met de bovenste drie chakra's van het hogere, menselijke bewustzijn.
Dit chakra regelt :

de werking van het hart,

de longen

en de ademhaling.

Een stabiele bloedsomloop, een sterk hart, een gezond hartritme en een diepe, ontspannen ademhaling duiden erop dat het hartchakra in balans is.

 

Het vierde Chakra
IK HEB LIEF = staat onderandere voor mededogen en liefde, vertrouwen
Dit chakra heet ook wel de hart Chakra, deze zit dichtbij het hart.

In het Sanskriet heet deze Anahata Chakra.

Dit energiepunt staat voor: 

liefde,

vriendelijkheid naar jezelf en anderen,

geborgenheid,

vertrouwen,

hoop en het vinden van balans.

‘Ik bemin en word bemind’ staan centraal.
Het chakra staat in contact met de thymus die een grote rol speelt in ons immuunsysteem.

 

Vijfde chakra

 • Vishuddha (विशुद्ध, Viśuddha)
  Vishuddha, ook wel Vishuddhi, wordt gesitueerd ter hoogte van de keel.

De Vishuddha (keelchakra) vormt in het lichaam het klank- en spraakcentrum.

Het vijfde chakra ,ook wel keelchakra genoemd verbindt het hartcentrum met het voorhoofdchakra en wordt beschouwd als de bemiddelaar tussen voelen en denken.

Deze chakra stemt ze op elkaar af en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de Ratio niet de overhand krijgt.

 

De vijfde chakra

 IK SPREEK = staat onderandere voor ideeën uiten, scheppen

Dit chakra wordt ook wel het keel Chakra genoemd.

Deze bevindt zich in het gebied van de nekwervels en het strottenhoofd.

Het chakra staat in contact met de schildklier waardoor de stofwisseling een grote rol speelt hierbij.

In het Sanskriet heet deze Chakra Vishuddhi en staat deze voor reiniging.

Op het moment dat je jezelf laat horen en laat weten wat je nodig hebt, zal er reiniging van je lichaam optreden.

 

Zesde chakra

 • Ajna (आज्ञा, Ājñā)
  Ajna wordt gesitueerd op het voorhoofd en wordt ook wel het derde oogchakra genoemd.

De Ajna (derde oogchakra) zorgt als geestelijk centrum voor oplettendheid en bewustzijn.

Een belangrijk symbool voor het zesde chakra is Shakti Hakini, een androgyne godheid, die zowel het mannelijke als vrouwelijke aspect vertegenwoordigt ,de dualiteit wordt overstegen.
Het Ajna-chakra ,ook wel derde oog-chakra genoemd verzorgt de verbinding met de geestelijke wereld en opent de poorten naar intuïtieve kennis en verwijst naar een werkelijkheid die tevoorschijn komt zodra het dualistisch waarnemen van de wereld overstegen wordt en de gedachten tot rust komen.

Omdat het voorhoofdchakra de werking van alle endocriene klieren beïnvloedt, is het essentieel voor de gezondheid.

 

De zesde Chakra 
IK ZIE IN =  staat onderandere voor inzichten en interesse
Dit chakra heet ook wel voorhoofd Chakra.

Deze heeft als bijnaam ‘het derde oog’.

Het bevindt zich net iets boven en tussen de wenkbrauwen.

In het Sanskriet wordt het Ajna genoemd, dit betekent weten.

Je geweten speelt een belangrijke rol in het bewustzijn en de keuzes die je in het leven maakt.

Het chakra staat in contact met de hypofyse die een grote rol speelt bij de productie van diverse hormonen.

 

* Zevende chakra

 • Sahaarana (सहस्रार, Sahasrāra)
  Sahasrara wordt gesitueerd boven het hoofd.

De Sahasrara (kruinchakra) hangt samen met spiritualiteit en verlichting.

Deze zevende chakra heeft te maken met het streven naar hogere bewustzijnstoestanden.

Een geopend zevende chakra veroorzaakt een gevoel van diepe vrede en harmonie, voorbij de dualiteit.

Dit leidt tot ervaringen van totaal geluk en brengt de verbinding tot stand met een werkelijkheid die voorbij het denken ligt.

De energie van dit chakra kan er toe leiden dat men de Mahatma, 'de grote ziel', bereikt.

 

De zevende Chakra 
IK WEET, IK GELOOF = staat onderandere voor gelukzaligheid, wijsheid en spiritualiteit
Dit chakra heet ook wel kruin Chakra en bevindt zich in het gebied van de kruin.

Deze Chakra zorgt voor eenheid.

In het Sanskriet noemen ze dit ook wel de Sahasrara.

Dit Chakra staat symbool voor een lotusbloem met duizenden blaadjes.

De blaadjes staan voor eenheid voor vele verschillende aspecten.

Het chakra staat in contact met de pijnappelklier en speelt een rol bij je spirituele ontwikkeling.

 

Meer of minder chakra's

Volgens het Tantrisme ,Shaktisme zijn er acht in plaats van zeven chakra's. 

Bindu wordt een extra, zevende chakra, waardoor Sahasrara een nummer opschuift en het achtste chakra is.

Er bestaan ook stromingen die uitgaan van veertien chakra's, waarbij de overige zeven chakra's tot verder in het universum reiken.

Verschillende Tibetaans Boeddhistische stromingen kennen slechts vijf chakra's.

 

Kleine chakra’s, kleiner werkingsgebied

De bijchakra’s worden ook de nevenchakra’s of kleine chakra’s genoemd.

Waar de hoofdchakra’s verantwoordelijk zijn voor een groot gebied aan functies, kunnen de bijchakra’s worden gezien als filialen die een veel kleiner werkingsgebied hebben.

Dit kan een heel gespecialiseerde functie zijn, of een functie die een kleiner lichaamsgebied omvat.

De bijchakra’s staan onder controle van een hoofdchakra, ontvangen van het hoofdchakra ook de energie.

Werkt het hoofdchakra niet optimaal, dan zal dit waarschijnlijk ook zo zijn voor het bijchakra.

Behandeling van een bijchakra kan waardevol zijn als er sprake is van klachten die precies op het gebied van dit bijchakra vallen.

En wanneer behandeling van het desbetreffende hoofdchakra niet de gewenste verbetering heeft gebracht.

 

De belangrijkste bijchakra’s

Er zijn vele bijchakra’s, en lang niet allemaal zijn ze al in kaart gebracht.

Van een aantal van de grotere bijchakra’s is echter wel bekend wat ongeveer hun werking is.

Hieronder staan een aantal van de belangrijkste bijchakra’s genoemd, met een korte uitleg ervan.

 

De meest bekende bijchakra’s

*De Handchakra’s gaan over het voelen en doorgeven van energie.

Ze kunnen gebruikt worden om energie te geven of te voelen.

Het geven van energie in de vorm van bijvoorbeeld Reiki of een andere helende energie.

Maar het is ook mogelijk om je hiermee te oefenen in het voelen van energie.

De handchakra’s kunnen je dan laten voelen of dit een goede energie is of een minder goede.

Ze kunnen je helpen om in je lichaam plekken op te sporen die helende energie behoeven.

Of je kunt ze gebruiken om te voelen of bepaalde voeding goed voor je is.

Ook kun je bij aanraking van andere mensen aan je handchakra’s of je aura merken hoe goed deze qua energie bij je passen.

Dan voelt contact extra fijn.

De handchakra’s kun je verder ontwikkelen door Soul Reiki of een andere vorm van Reiki of energiewerk.

Handchakra

*De Voetchakra’s zijn belangrijk om ons te aarden.

Van Moeder Aarde ontvangen we energie.

Op die manier zijn we goed verbonden met de aarde, voelen we ons prettig in ons lichaam en vinden het fijn om op aarde te zijn.

Tegelijkertijd helpen de voetchakra’s ons bij het loslaten van energieën die niet goed meer voor ons zijn.

Deze worden vervolgens door Moeder Aarde gereinigd.

Voetchakra’s hebben ook gevoels-kwaliteiten.

Probeer maar eens de energie te voelen wanneer je in een oude kerk bent, bij een waterval staat of ergens in de natuur waar je je erg thuis voelt.

Misschien was je wel eens op een krachtplek als Stonehenge, waar je kunt voelen hoe sterk de aarde-energie daar is.

 

*Het Thymuschakra heeft met onze afweer te maken.

Onze thymusklier is gelegen boven het hartchakra, ongeveer daar waar de sleutelbeenderen bij elkaar komen.

Hier worden afweercellen opgeleid alert te zijn op indringers.

Maar het ook weer niet te overdrijven, zoals bij auto-immuunziektes het geval is.

Als je door iets ontdaan of geschokt raakt, kan het zijn dat je intuïtief je hand ter bescherming op de thymus legt.

Dit chakra heeft te maken met een gevoel van zekerheid, eigenwaarde en je prettig voelen.

En is erg belangrijk om te behandelen bij auto-immuunziektes en vaak terugkerende ziektes van het immuunsysteem.

Thymuschakra, boven het hart

*Het Miltchakra wordt vaak verward met het zonnevlechtchakra , chakra drie, maar is echt een ander chakra.

Het is gelegen links aan de onderkant van de borstkas.

Het Miltchakra stuurt de milt aan, die de witte bloedlichaampjes aanmaakt.

Het Miltchakra speelt een belangrijke rol bij de immuniteit.

Het kan ook met bloedziektes te maken hebben, en betrokken zijn bij reuma en artritis.

 

*Het Leverchakra ligt ongeveer op dezelfde hoogte als het Miltchakra, maar nu rechts onderaan de borstkas.

Het speelt een belangrijke rol in het ontgiften van het lichaam, ook van negatieve energieën.

Het heeft de functie van de lever te ondersteunen.

Het is een vitaliserend bijchakra dat een verwarmend effect heeft bij behandeling.

De minder bekende bijchakra’s

 

* De Borstchakra’s bevinden zich aan de bovenkant van de borsten, het centrum ervan zit ongeveer een handbreedte boven het midden ervan.

Deze chakra’s spelen mogelijk een rol bij het voorkomen van borstkanker.

Ze zijn zeker belangrijk voor mensen die borstkanker gehad hebben, of bij wie dat in de familie voorkomt.

De Borstchakra’s hebben ook met voeding te maken.

Letterlijk in de vorm van borstvoeding, figuurlijk met wat er binnenkomt en naar buiten gaat.

Zijn je ervaringen voedend, kun je goed voeding opnemen uit de buitenwereld?

En ben jij van waarde voor anderen, ben je voedend voor andere mensen?

 

* De Rugchakra’s zitten op het midden van de rug en energetiseren de bijnieren.

Ze helpen om je het gevoel te geven gesteund te worden, ze voelen als het steuntje in de rug.

Ook kunnen ze je helpen bij de vecht- en vluchtreactie om je uit gevaar te redden.

Deze bijchakra’s houden zich bezig met stressmanagement.

 

*De Billenchakra’s bevinden zich op de rand van onderrug en billen.

Ze helpen je om een gevoel van rust te hebben, zodat er een evenwicht ontstaat tussen werken en rusten, tussen bezig zijn en op je gemak zitten.

Behandeling van deze chakra’s is goed voor mensen die niet stil kunnen zitten, of geen rust of duur hebben.

En ze helpen je om een goed evenwicht te vinden tussen actief zijn en ontstressen.

 

*De Gewrichtschakra’s hebben allemaal met beweging en flexibiliteit te maken. 

De Enkelchakra’s gelegen aan de binnenkant geven je standvastigheid, laten je gemakkelijker door het leven manoeuvreren. 

De Kniechakra’s aan de achterkant in de knieholtes, helpen je te accepteren wat het leven je voorschotelt.

En je levensweg zonder angst te vervolgen. 

De Elleboogchakra’s aan de binnenkant van de elleboog, maken je flexibel in je handelingen.

Ze geven je doorzettingsvermogen en helpen om je weg te vinden en daarbij iedereen te respecteren en hun plek te gunnen.

 

* Behandeling van de bijchakra’s

De hoofdchakra’s en de bijchakra’s vormen samen het chakrasysteem.

Vaak zorgen de hoofdchakra’s ervoor dat de bijchakra’s goed functioneren.

Maar als deze niet optimaal functioneren, kan dat ook een negatief effect hebben op de bijchakra’s.

Het behandelen van de hoofdchakra’s blijft altijd het belangrijkst.

Maar als extra hulp kan behandeling van de bijchakra’s ook heel waardevol zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van de borstchakra’s, om borstkanker te voorkomen of ervoor te zorgen dat er zich geen nieuwe borsttumoren zullen ontwikkelen.

 

* Chakralagen

Binnen veel oosterse filosofieën zijn de zeven chakra's verbonden met één van de zeven aura's:

 • *de eerste auralaag fysiek lichaam is verbonden met het eerste chakra en strekt zich tot ongeveer 2 centimeter van het fysieke lichaam af.

 • De natuurlijke verbinding tussen de eerste auralaag en het eerste chakra heet de eerste Chakra laag.

 • * de tweede auralaag emotioneel lichaam is verbonden met het tweede chakra en begint op ongeveer 2 cm en eindigt op ongeveer 15 cm van het fysieke lichaam. De natuurlijke verbinding tussen de tweede auralaag en het tweede chakra heet de tweede chakra laag.

 • *de derde auralaag (ego-lichaam) is verbonden met het derde chakra en begint op ongeveer 15 cm en eindigt op ongeveer 45 cm van het emotioneel lichaam. De natuurlijke verbinding tussen de derde auralaag en het derde chakra heet de derde chakra laag.

 • * de vierde auralaag liefdeslichaam Anahata is verbonden met het vierde chakra en begint op ongeveer 45 cm en eindigt op ongeveer 100 cm van het ego-lichaam. De natuurlijke verbinding tussen de vierde auralaag en het vierde chakra heet de vierde chakra laag

 • * de vijfde auralaag communicatief lichaam is verbonden met het vijfde chakra, begint op ongeveer 100 cm en eindigt op ongeveer 160 cm van het ego-lichaam. De natuurlijke verbinding tussen de vijfde auralaag en het vijfde chakra heet de vijfde chakra laag.

 • * de zesde auralaag (intuïtief lichaam) is verbonden met het zesde chakra en begint op ongeveer 160 cm en loopt langzaam over in de zevende auralaag, de afstand is niet te meten. De natuurlijke verbinding tussen de zesde auralaag en het zesde chakra heet dezesde charka laag.

 • * de zevende auralaag (goddelijk lichaam) is verbonden met het zevende chakra, de afstand van dit lichaam ten opzichte van het fysieke lichaam is ook hier niet te meten. De natuurlijke verbinding tussen de zevende auralaag en het zevende chakra heet de zevende chakra laag.

 

Verschillende visies op chakra's

Theorieën over chakra's komen voor in filosofische stelsels die het menselijk lichaam en geest als een eenheid beschouwen, in het Sanskriet ook wel Namarupa, bodymind genoemd.

De religieuze en filosofische begrippen en modellen van chakra's als energiecentra stammen uit het oude India.

Het concept van de chakra's wordt vaak op verschillende manieren behandeld, afhankelijk van de culturele context.

 • in sommige Oosterse filosofieën worden chakra's beschouwd als gradaties van bewustzijn en uitingen van de ziel;

 • in bepaalde Mystieke stromingen zijn de chakra's een model voor de interne en externe ervaring in verband met fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van een persoon;

 • in bepaalde oosterse tradities worden chakra's beschouwd als de centrale plaatsen van de levensenergie en vormen ze als zodanig grotere en kleinere knooppunten, waarin de energiekanalen, of nadi's, samenkomen. De levensenergie stroomt het wezen binnen vanuit het hoogste chakra, dat ook wel als de poort naar het Goddelijke, of het Kosmische bewuhstzijn, wordt beschouwd.

 

Hindoeïsme

In het hindoeísme maakt het concept chakra's deel uit van ideeën die gerelateerd zijn aan de Estorische anatomie.

Deze ideeën worden meestal geuit in teksten die de ãgamas of tantra's worden genoemd.

Dit behoort tot een deel van oude teksten waarvan het grootste deel door de orthodoxe Brahmaned wordt verworpen.

Er bestaan veel variaties van deze concepten in bronteksten in het Sanskriet.

In de vroege teksten zijn er al verschillende stelsels van chakra's en Nadi's, met verschillende verbindingen onderling.

Verschillende traditionele bronnen geven vijf, zes, zeven of acht chakra's.

In de loop van de tijd werd een stelsel van zes of zeven chakra's in het lichaam leidend, welke door de meeste yogascholen werd opgenomen.

Dit betreffende stelsel kent zijn oorsprong in ongeveer de 11de eeuw na Christus en won in een snel tempo aan populariteit.

 In deze hindoeïstische stromingen vormen de chakra's de zetels van de nog onuitgedrukte Samskara's, die tezamen het karma van de persoonlijkheid uitmaken.

De chakra's, aura's en nadi's vormen tezamen het etherische of energetisch lichaam.

Binnen het concept van de chakra's is prana een van de vijf vitale levensstromen, met een verwijzing naar dezelfde goden uit de hindoeïstische mythologie.

Prana wordt gelijk gesteld aan Vayu en vertegenwoordigt daarbij alle vijf stromen tezamen.

Van deze stromen gelooft men dat het lichaam ze opwekt en dat ze alle Biolagische processen.

 

* Chinese modellen

Traditionele Chinese geneeswijzen gaan net als bij het chakramodel uit van een model van het menselijk lichaam als geheel van energiesystemen, gebaseerd op Qi.

Qi is onder andere de basisfilosofie achter de acupucntuur.

 

Yoga

Chakra's vormen in de Hata yoga pradipika geen hoofdthema, in tegenstelling tot Prana.

 Saswitha, de eerste yogaleraar van Nederland en grondlegger van Saswitha-Yoga wilde de chakrafilosofie buiten de yoga houden.

In zijn hoofdwerk Swabhawat komen chakra's bijvoorbeeld niet voor.

Niettemin leggen veel moderne yogascholen de nadruk op het belang van chakra's.

Deze benadering wordt soms chakra-yoga genoemd, maar veel scholen beschouwen chakra's als een van de hoofdonderdelen van de Hatha-Yoga zelf.

Hoewel elke school zijn eigen richting bepaalt, onderwijzen hatha-yogascholen deze chakraleer in het algemeen vanuit hetzelfde uitgangspunt als de New-age.

Er bestaan ook yogascholen met een andere invalshoek, zoals de Tantrische & Kundalinii yoga

 

* Tantrisch

De chakra's staan beschreven in tantrische teksten, zoals de Sat-Cakra-Nirupana en Padaka-Pancaka.

Hierin worden ze beschreven als Emanatie ,uitstraling van bewustzijn van Brahman, een energie die uit het spirituele voortkomt en geleidelijk aan concreter wordt, verschillende niveaus van chakra's creëert en uiteindelijk tot rust komt in de chakra Muladhara ,wortelchakra.

 De chakra's maken hierdoor onderdeel uit van de emanationistische theorie, evenals de Kabbalah in het westen of Lataif-e-sitta in het soefisme of neoplatonisme.

De energie die loskwam bij het ontstaan, kundalini, ligt opgerold en slapend onderin de ruggengraat.

Het doel van deTantrische en kandalini yoga is deze energie vrij te maken en door de andere chakra's heen te laten stromen, totdat het de eenheid met god bereikt in de kruinchakra.

 

Neopaganisme

Een hedendaagse definitie uit de spirituele traditie van het neopaganisme luidt:

Een chakra is een centrum van activiteit dat Levenskrachtenergie ontvangt, afstemt en afgeeft.

Het woord chakra verwijst naar een ronddraaiend veld van activiteit die door de belangrijkste zenuwknopen van de ruggengraat stroomt.

Er zijn zes van deze wielen die een reeks energievelden vormen van het stuitje tot het midden van het voorhoofd en een zevende chakra dat zich boven het lichaam bevindt.

De zes belangrijkste chakra's komen overeen met de basistoestanden van hoger bewustzijn.

 

* New age

De opkomst vanNew-age beweging leidde tot meer belangstelling voor chakra's.

De grootste chakra's worden daarin verondersteld verantwoordelijk te zijn voor de activering van de diverse lichaamsfuncties zoals :

ademen,

spreken,

uitscheiden,

lopen

enzovoorts, zowel als voor de diverse vormen van perceptie via de zintuigen.

Oefeningen zijn er onder andere op gericht deze klieren door middel van subtiele drukfluctuaties meer in balans brengen, ter verbetering van de fysieke gezondheid en de beheersing van de emoties in verband met de mystieke levenswijze.

 

Deze brandpunten van energie lopen door de belangrijkste zenuwknopen van de ruggengraat en spelen een belangrijke rol bij het welzijn van jouw lichaam en geest.

Er zijn zeven belangrijke basischakra’s die energiepunten vormen, van het stuitje naar de kruin, en hiermee invloed hebben op bepaalde lichaamsfuncties en emoties.

Chakra’s kunnen open staan waardoor alles stroomt en jij je lekker in je vel voelt maar ook dicht zitten en clusteren vanwege veel zenuwen die hier bij elkaar komen, waardoor er blokkades optreden en jij je ziek, depressief, angstig en/of verdrietig kan voelen.

 

* Kun je Chakra’s positief beïnvloeden?
Medische wetenschap heeft aangetoond dat chakra’s in het lichaam uit balans kunnen raken door negatieve gedachten, chemisch bewerkt voedsel en andere factoren uit de omgeving.

Met ‘chakra’s beïnvloeden’ wordt bedoeld dat je de balans in een chakra kan herstellen zodat de energie weer goed door het lichaam kan stromen en je je niet ziek, verdrietig, angstig of depressief voelt.

Herken jij de volgende punten en zou je daarmee aan de slag willen?

 • Angst, gebrek aan discipline, weinig kracht

 • Weinig zelfvertrouwen, onvermogen om te kunnen ontspannen

 • Emotionele instabiliteit

 • Moeite met jezelf op de eerste plaats te zetten

 • Moeite met uiten

 • Moeite met loslaten

   * Het 17 voudige chakrasysteem

   De vijf dimensionale heelwordings-methode:

   Naast onze hoofdchakras die respectievelijk met de aura in

   verbinding staan hebben we nog 5 chakras onder

   en 5 chakras boven het stoffelijke lichaam.

   Je kan ze voorstellen als poorten die zich telkens 2 aan 2

   verbinden en zo een lichtlichaam vormen.

   Een chakra onder het lichaam vormt zo een lichtlichaam

   rond de aura met een chakra boven het lichaam,

   net zoals we het kennen van de chakras staat iedere poort in                     verbinding met bepaalde eigenschappen en heeft ieder

   lichtlichaam zijn doel.

 

Het totaal van lichtlichamen verbindt ons met alles wat er is…met het geheel.

We gaan samen deze chakras, die tevens poorten zijn,openen en ervaren.

 

*Zo zijn er onder ons lichaam de volgende poorten… 

*De Aardster: Ongeveer een halve meter onder de voeten, die uit gouden regenboogenergie bestaat en gevuld is met vreugde.

Verbindt ons met aardenergieën: aarde licht-lichaam, aarde-elementen, lichaamselementalen, aarde- elementalen, de gouden gnoomkrachten en totemdier(en).

 

*De Dolfijnenmatrix: Op een vierde afstand aardkorst tot het middelpunt van de aarde.

Zij bevat zilveren regenboogenergie, gevuld met juichende vreugde en verbindt ons met de waterelementen, Undines, Nimfen- kracht, die werk in het bloed verrichten.

Verbindt ons met onze totemplant(en).

 

*De Innerlijke Steden: Ongeveer halve afstand tot de aardkern, bevatten een lavendel-kleurige energie die ons schoonheidsdenken opent.

Zij verbindt ons met de luchtenergieën, de luchtelementalen, Silfs, Elfen, mineralen en kristallen.

Verbindt ons met Elfenkracht.

De Silfs, met schoonheidsdenken.

Hier komen we in contact met ons totemmineraal of totemkristal.

 

*Walvissenmatrix: Ongeveer een vierde van de aardkern.

Verbindt ons met een korenblauwe energie, die ons enthousiasme doet oplaaien.

Ze verbindt ons met de drakenkracht en leeuwenmoed.

Met de vuurelementen , vuur-elementalen, salamanders en orksen.

 

*Hart van Vader-Moeder Aarde: Het kristallen hart, bevat een fluweelzwarte regenboogenergie, waarin alles oplost in onvoorwaardelijke Liefde.

Vader aarde ,Avucticab omringt zijn 6 elektrische krachten en moeder aarde ,Anatana Met haar 12 magnetische vreugdekrachten.

 

* Boven het lichaam hebben we de volgende poorten:

*De Zielester: Ongeveer een halve meter boven het hoofd: Is een gouden energie, dit gouden licht is de blijheid van onze Ziel.

Ze verbindt ons met de Cherubijnen, Geb, Aardsengel Gabriel en Lady Hope. 

 

*De Sterrepoort: Bevat een zilveren energie,die de stille verrukking van onze ziel is.

Geeft je de vreugde,de liefde van je ziel terug die je gemist hebt.

Verbindt je met de Serafijnen, Nexa, Maria en Rafael.

Verbindt ons met ons universum.

 

*De Inter-Galactische Poort: Bevat een elektrisch-blauw licht, die ons denken optilt naar verlossend ziele denken.

Hier worden we verbonden met de Elohim, Peralda, Michael en Lady Faith. Verbindt ons met galactie’s

 

*Het Christusbewustzijn-Grid: Bevat een rose, parelmoeren-magenta Licht, dat de fascinatie van de ziel brengt.

verbindt ons met de verbondenheid met de Christusenergie. (zoon)

 

*Het Hart van de Grote Centrale Zon: Wit gouden, diamanten licht, dat alles optilt in de hoogste liefde.

Verbindt ons met de bron der bron der bronnen.

Vader –Moeder-Heilige Geest ,Shekina.

 

In liefde licht en kracht 

Namasté 

 

Angel Ayasha 

 

De genoemde chakra’s zijn waar de steen automatisch haar positieve eigenschappen inzet terwijl de sterrenbeelden die genoemd worden van nature uit extra behoefte aan de steen hebben.

De steen doet zijn werk dus net zo goed voor ieder ander. 

Stenen en andere alternatieve geneeswijzen zijn nooit een vervanging voor de medische wetenschap.

Raadpleeg daarom altijd eerst een arts.

 

©Alle geschreven teksten over bepaalde onderwerpen en foto's van onze eigen webwinkel op deze website zijn eigendom van Charaenaan-insight, Natasha Christina & Angel Ayasha.

Deze mogen NIET zonder eventuele toestemming worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande toestemming , mits dit erbij vermeld is uit naam van Charanenaan-insight , Natasha Christina of Angel Ayasha.

© 2012 - 2024 charaenaan-insight new age en wellness gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel