De zesde Chakra , Derde oog-chakra / voorhoofd chakra / Ajna

Het zesde Chakra

wordt ook wel het Voorhoofdchakra genoemd.

Als bijnaam krijgt het ook wel het derde oog , omdat het desbetreffende Chakra zich net iets boven en tussen de wenkbrauwen bevindt.

In het Sanskriet wordt het Ajna genoemd, dit betekent weten.

Het geweten speelt een grote rol in het bewustzijn en de keuzes die je in het leven maakt.

Chakra nummer 6 staat voor bewustzijn en oplettendheid.

Inzicht, intuïtie, wijsheid en visualisatie zijn belangrijke aspecten van het zesde Chakra.

‘Ik zie’ staat centraal.

 

Het Zesde Chakra staat voor Inzicht

Soms heb ik het idee, dat ik zelf niet goed door heb waarom ik mijn leven op deze manier vorm geef.

Dat ik onvoldoende inzicht heb in de motieven voor mijn gedrag.

Soms wil ik mijn werkelijke motieven ook niet echt onder ogen zien.

Ik verlies me vaak in doen en weinig nadenken, reflecteren.

Doorgaans ben ik mij redelijk bewust van het waarom van mijn gedrag.

Daar sta ik ook regelmatig bij stil.

Ik probeer ook mijn leven bewust te sturen en zie goed onder ogen wat ik nog moet verbeteren.

 

Daardoor zullen de hieronder besproken gerelateerde lichaamsdelen ook geen verrassing zijn.

Bij het derde oog worden namelijk het gezicht, de ogen, het zenuwstelsel en de hersenen aangesproken.

Het element licht wordt in verbinding gesteld met het 6e Chakra.

De verlichting in jezelf vinden, zorgt voor bewuste keuzes en duidelijkheid in je leven.

Indigo is de kleur van het zesde Chakra.

Deze kun je ook terug vinden in het desbetreffende Chakra Symbool

 

In het kort samengevat : 

* Zesde Chakra : Derde oog chakra, innerlijk oog of commandocentrum 
* Ajna Lotusbloem met twee blaadjes
* Plaats van het chakra : voorhoofd
* Endocrien systeem hypothalamus en hypofyse
* Lichaamsorgaan : autonome zenuwstelsel en hypothalamus 
* Zintuig : "derde oog", zesde zintuig 
* Psychische functie : intuitievecentrum, zetel van de wil en van helderziendheid. 
* Element : - 
* Kleur : indigo, transparant indigoblauw
* Mantraklank HANG, KSHANG, AUM
* Edelsteen : Lapis Lazuli, indigoblauwe saffier, donderblauwe sodaliet 
* Metaal : Zilver
* Werkwoord : Ik zie 
* Goede werking : In onze tijd zijn er maar weinig mensen die een volledig geopend derde oog hebben aangezien dit altijd met een hoge graad van bewustzijn gepaard gaat. Maar zelfs als het derde oog gedeeltelijk geopend is kan het toch harmonieusfunctioneren, wat blijkt uit een helder verstand en geestelijke bezigheden. Je bewustzijn is een spiegel voor het Goddelijk Zijn. Je bent Meester over je geest
* Belangrijkste levensgebieden: Beeldvorming, intuïtie, verbeelding, visualisatie, inzicht, dromen, visioenen.
* Raakt uit zijn evenwicht bij het oplopen of ondergaan van: Angstaanjagende omgeving, invalidatie van intuïtie en paranormale ervaringen.
* Lichamelijke aandoeningen: Hoofdpijn, visuele problemen.
* Kenmerken van een onderontwikkeld zesde chakra: Ongevoeligheid, slecht gezichtsvermogen, slecht geheugen, moeite met zien van alternatieven, gebrek aan fantasie, geen dromen kunnen herinneren.
* Kenmerken van een overontwikkeld zesde chakra: Hallucinaties, obsessies, waanideeën, concentratieproblemen, nachtmerries.

 

Dit is het centrum van visuele, psychische en intuïtieve waarneming.

De plek waar we onze herinneringen opslaan, onze dromen waarnemen en ons onze toekomst voorstellen.

Het innerlijk mentale beeldscherm.

Hierop wordt informatie ontvangen, opgeslagen, geïnterpreteerd, gecreëerd en geprojecteerd.

Via de beelden in onze geest kunnen we ons leven in eigen hand nemen.

Het vanuit de abstracte gedachtewereld creëren van beelden is de eerste stap op het pad van manifestatie, dat van boven naar beneden loopt.

Voordat we iets tot stand kunnen brengen moeten we er in onze geest eerst een beeld van hebben, van wat we proberen te scheppen.

Alles begint met het vormen van een innerlijk beeld.

Het 6e hoofdchakra wordt ook wel 3e oog genoemd à het recht om je eigen weg te volgen.

 

   Locatie zesde chakra

   Het chakra Ajna, wordt ook wel het derde oog chakra genoemd.

   Het ligt dan ook bij onze ogen in de buurt.

   Ons derde oog ligt tussen de wenkbrauwen, aan het puntje waar onze neus begint.

   Hiermee kunnen we zien wat we met onze ‘echte’ ogen niet kunnen zien.

   Denk maar aan de uitdrukking ‘verder zien dan je neus lang is’.

   Dat heeft te maken met dit chakra.

   De achterkant van dit chakra bevindt zich op het achterhoofd, juist onder de schedelrand. 

Het is het gebied van bewuste waarneming, je bewust worden van het bestaan, bewust ingrijpen en zonodig veranderen. 

Door bezinning, reflectie op je gedrag, is het mogelijk die bewustwording te ontwikkelen. 

Zijn we ons bewust van onze motieven of hebben we juist een plank voor ons hoofd, waardoor we alsmaar dezelfde fouten maken? 

Willen we echt onder ogen zien waar we mee bezig zijn, wat ons beweegt? 

Nemen we genoeg tijd om ons te bezinnen op ons handelen, op onze beweegredenen?

Voor een juist evenwicht in dit levensgebied is een evenwichtige aandacht tussen binnenwereld en buitenwereld, onze omgeving, ligt bij dit chakra vooral aan de voorkant, het voorhoofd. 

Hiermee nemen we actief werkelijkheid waar, zijn we gefocust op de buitenwereld. 

Als dit erg sterk is ontwikkeld zien we de priemende ogen die niets willen missen. 

De binnenwereld is te vinden op ons achterhoofd, die de aandacht juist naar binnen richt ,reflectie. 

Onwillekeurig leggen we de beide handen wel achteroverleunend om even bij onszelf te komen. 

Bij mensen die juist te veel in de binnenwereld vertoeven zien we vaak de meer wijkende naar binnen gerichte oogopslag en een onvoldoende aandacht voor de werkelijkheid om zich heen. 

Het evenwicht tussen binnen & buitenwereld is van groot belang om echt inzicht te ontwikkelen in je doen en laten. 

Een te grote gerichtheid op de buitenwereld leidt vaak tot overmatig "doen" en te weinig "laten, tot een neiging naar materialisme en te weinig idealisme. 

Het bredere perspectief van waaruit gehandeld word ontbreekt dan teveel. 

Er is te weinig bewuste sturing om je leven richting te geven. 

Een te grote gerichtheid op de binnenwereld leidt vaak tot te veel nadenken, te veel reflectie, waardoor het contact met de realiteit aan kracht inboet. 

Te veel idealisme en te weinig werkelijkheidszin vinden we bij de dromer die in zichzelf gekkerd zijn inzichten te weinig laat bepalen door de "harde"? realiteit.

 

   Wat is het Derde Oog chakra?

   Het Derde Oog Chakra is het centrum van de intuitie, je innerlijke oog.

   Ook geeft dit centrum meteen opdracht, want jouw innerlijke oog geeft het                   belangrijkste kenmerk aan.

   Het geeft je inzichten.

Met dit chakra kunnen we zien wat onze ogen niet kunnen zien.

We zien dan met wat we voelen en wat we diep van binnen weten.

Dit chakra wordt daarom ook wel ons ‘zesde’ zintuig genoemd.

Om dit chakra te openen en goed te laten werken, heb je een hoog bewustzijnsniveau nodig.

Je zult dus constant moeten werken aan je bewustzijn en verbinding met je hogere zelf.

Afhankelijk van hoe dit chakra functioneert, kunnen we ook visioenen krijgen.

We kunnen door dit chakra heel duidelijk ”zien” wat er gaat gebeuren.

Het Derde Oog chakra slaat alles op wat je meemaakt.

Alle positieve en negatieve ervaringen.

Dit chakra ondersteunt je bij het maken van keuzes aan de hand van ervaringen die je al hebt opgedaan.

Op een fysiek niveau heeft dit chakra invloed op onze hersenen, de voorhoofdsholtes, het zenuwstelsel, het gezicht, de ogen en de pijnappelklier.

De pijnappelklier is een klein orgaan, wat veel met onze hormoonhuishouding te maken heeft.

Deze is erg gevoelig voor licht.

Hij regelt bijvoorbeeld het stofje Melatonine.

Zorg er dus voor dat je voldoende licht hebt en vermijd ’s avonds veel televisie verlichting, of laptop of telefoon verlichting.

Dit kan een negatief effect hebben.

 

Ontwikkeling Derde Oog chakra

Ons Derde Oog chakra ontwikkelt zich vanaf ons 35e tot ons 41ste levensjaar.

In deze fase ontwikkelen mensen wijsheid met behulp van het alle ervaringen en intuitie.

We kunnen opeens inzichten krijgen en snappen hoe we deze inzichten en ervaringen kunnen gebruiken voor de stappen die we moeten zetten.

 

   Kleur van het derde oog chakra / Ajna

   Dit chakra heeft de kleur paars / indigo.

   Deze kleur staat voor intuïtieve waarneming, innerlijke wijsheid en een hoger                       spiritueel bewustzijn.

 

 

  Chakra symbool Ajna

   Het symbool van ons zesde chakra heeft 2 bloembladeren.

   Deze twee bladeren staan voor onze twee belangrijkste Nadi’s: Ida en Pingala.

   Ida staat voor de energie van de maan.

   Dit heeft te maken met onze “vrouwelijke kant”, onze zachte, verzorgende energie.

Pingala staat voor de energie van de zon.

Deze representeert onze “mannelijke kant”, de energie van actie en ondernemen.

Op de bloembladeren staat aan de ene kant het symbool voor Shakti ,god van de levensenergie, en aan de andere kant het symbool voor Shiva god van de vernietiging.

Deze twee goden samen staan voor het leven.

Zonder deze twee bestaat het leven niet.

 

Wat er gebeurt als het zesde Chakra niet optimaal functioneert / uit balans is

Wanneer dit chakra in balans is, weet je waar je naar toe wilt en je hebt ‘helder voor ogen’ wat je wilt in het leven.

Je kunt dingen goed en soms zelfs letterlijk voor je zien.

Dit helpt je om die dromen en doelen te verwezenlijken.

Dit chakra helpt je om dingen aan te voelen.

Je kunt aanvoelen wat er gaat gebeuren of je voelt anderen aan.

Je durft op dit gevoel en je intuïtie te vertrouwen.

Doordat je intuïtie open staat en werkt, voel je veel energieën.

Maar toch slaag je erin om in balans te blijven en te voelen wat klopt.

Je kunt keuzes maken vanuit je intuïtie maar ook vanuit de wijsheid die je vergaart hebt gedurende het leven.

Al jouw ervaringen komen van toepassing bij dit chakra.

Op het moment dat het derde oog niet optimaal functioneert, kan dit leiden tot :

hoofdpijn,

angst,

concentratieproblemen,

depressie,

schizofrenie,

slecht gezichtsvermogen,

problemen met het geheugen

en geestelijke problemen.

Het kan dus variëren van kleine ongemakken tot grote problemen.

Gelukkig kun je er zelf ook gemakkelijk voor zorgen dat deze ongemakken en problemen voorkomen kunnen worden.

Hoe? Dat leggen ik hieronder aan je uit.

 

Het Derde Oog chakra uit balans

Op een fysiek niveau kun je last krijgen van je ogen, hoofdpijnen of eventueel zelfs voorhoofdholte ontstekingen.

Ook kan dit chakra invloed hebben op de neus en de kleine hersenen.

Dit zijn de gebieden die in verbinding staan met dit chakra.

Wanneer dit chakra nog niet volledig geopend is, kun je vaak veel ideeën hebben, maar het uitvoeren daarvan lukt niet of je stelt het uit.

De creativiteit stroomt dus wel.

Dit kan te maken hebben met een opvatting over jezelf.

Dat je denkt dat je niet goed genoeg bent, om al die plannen of ideeën uit te voeren.

Je kunt alles gaan “over-analyseren”, en bekijkt alles meer vanuit je ratio dan je intuïtie.

Situaties lijken dus meer vertroebeld, je ziet het niet meer helder.

Je vindt het lastig om te focussen.

Het grotere plaatje lijkt soms heel onduidelijk of ver weg.

Het kan ook zijn dat je je meer in een soort dromenland gaat bevinden.

Je hebt niet meer voor ogen wat de realiteit is en wat niet.

Je ‘problemen’ kunnen veel groter worden dan dat ze eigenlijk zijn en je kan er niet meer doorheen kijken.

Soms kan het zelfs zo zijn dat je al het ‘spirituele’ waar je normaal mee bezig bent, van je af aan het duwen bent.

 

Hoe je het zesde Chakra optimaal kunt stimuleren

Om je derde oog optimaal te kunnen openen, moet je een erg grote mate van bewustzijn gecreëerd hebben.

Dit is voor velen een lastig punt.

In tegenstelling tot andere Chakra's  is het heel goed mogelijk om je zesde Chakra gedeeltelijk te openen.

Dit is ook voldoende om je zesde Chakra goed te kunnen laten functioneren.

Je verstand en je geest is helder.

Je bent in staat tot juiste inzichten te komen.

Je kunt goed reflecteren op je eigen gedrag, veranderen waar dat nodig is.

Je stuurt jouw leven in de juiste richting.

 

 

Het zesde chakra in balans brengen

Donkerblauwe & paarse voedingsproducten helpen om dit chakra in balans te brengen.

Dit kunnen :

blauwe bessen

bramen,

aubergines,

pruimen etc.

 

Het inzetten van visualisaties tijdens meditaties kan heel krachtig zijn.

Dit kunnen visualisaties zijn over wat je graag zou willen manifesteren in jouw leven.

Dit kunnen ook visualisaties zijn tijdens een geleide meditatie.

Visualisaties helpen om je intuïtie en de beelden daarbij te versterken.

Het masseren van het Derde Oog chakra kan ook fijn zijn.

Je kunt hier rondjes over draaien over het gebied.

 

Daarnaast zijn oog bewegingen ook fijn om te maken.

Rondjes draaien, van links naar rechts kijken met de ogen.

Dit helpt ook.

 

Tijdens een meditatie kun je de aandacht bij het derde ook chakra houden, alle meditaties stimuleren namelijk het derde oog chakra.

 

Om je 6de chakra meer in evenwicht te brengen kun je proberen te genieten van de stilte.

* Maak ’s nachts een wandeling en kijk naar de sterrenhemel of ga naar een plek waar je verder niemand tegen zult komen.

* Je kunt ook proberen om erachter te komen wat je droomt, bijvoorbeeld door een dromendagboek bij te houden.

Ga er maar eens mee aan de slag.

 

Als het je lukt om steeds beter naar je intuïtie te luisteren, zal het gemakkelijker worden om diep in jezelf de antwoorden te vinden op je vragen.

Dat is het mooiste wat er is!

 

Tips voor een overactief 6de chakra gebied:

* draag- of omgeef jezelf met kleuren van de onderste chakra's ,rood, oranje.

* loop met je blote voeten door het gras.

* Zorg ervoor dat je oefeningen of bezigheden zoekt die je in contact brengen met de aarde en met je omgeving.

* Doe tai chi.

* Wees voorzichtig met alcohol en spannende films/boeken, vooral vlak voor je slapen gaat.

 

Tips voor een te weinig actief 6de chakra gebied:

* draag- of omgeef jezelf met de kleur van dit chakra.

* Ga puzzelen of doe andere hersen of geheugen spelletjes.

* Zet mooie zachte muziek op en probeer er een verhaal bij te visualiseren.

* Ga naar een mooie bosrijke omgeving en zoek elfjes en kabouters op.

* Brand kaarsen.

 

   Edelsteen : Lapis Lazuli,

   indigoblauwe saffier,

   donderblauwe sodaliet,

   quartz.

 

Het werken met je 3de oog vergroot jouw vermogen om het 'Grote Geheel' te zien.

 

Het zesde chakra wordt gelinkt aan de epifyse.

De epifyse is je pijnappelklier en produceert hormonen en heeft ongeveer de grootte van een doperwt.

De pijnappelklier is gevoelig voor impulsen die via het oog binnen komen.

De pijnappelklier reageert dus op licht.

 

Het Bewustzijn dat achter ons aardse bestaan ligt en hier de stuwende Kracht van is, datgene wat wij het Levende Zelf noemen, omdat het niet sterft, omdat het voortdurend onze lichaam ons lichaam voedt via energieën.

 Dit bewustzijn zal tot Zelfbewustzijn uitgroeien, mede dankzij het medium van ons Lichaam, meer in het bijzonder dankzij het opvangs- verwerkings- en doorseinterrein van onze hersenen en klieren.

De hypofyse speel hier, naast de epifyse, een zeer belangrijke rol.

Energetische impulsen worden ontvangen en dan fysisch vertaald in hormonen, die geproduceerd worden via de klieren.

De hypofyse is hierbij het belangrijkste regulerende centrum.

Deze energetische impulsen zijn in feite zijn in feite signalen van ons Bewustzijn, op vele niveaus.

Ontvangen wij zintuiglijke indrukken uit de omgeving, dan zal er rechtstreekse ontvangst zijn door ons Levende Zelf, via de hersenen, het zenuwstelsel.

 Epifyse en hypofyse zijn hierbij fijne antennes die openstaan voor impulsen zowel uit de buitenwereld, als uit ons diepste innerlijke Zelf.

Men kan ze beschouwen als belangrijke pylonen in het elektriciteitsnet.

Dat ons tenslotte in staat stelt te groeien en zelf onze toekomst te materialiseren.
 

 

Wij zijn geen slachtoffer van onze hersenen, van onze klieren en hormonen!

Diep opgeslagen herinneringen, de onbewuste regionen, gevoelens en ervaringen uit lang vervlogen tijden, misschien niet meer van dit leven, alle informatie van hetgeen bewust of onbewust tot ons is gekomen, leugens of waarheid, het psychische web waar wij in gevangen zitten, overtuigingen omtrent onszelf, oude wijsheid…:

"De hypofyse is een ingangspoort die uitzicht geeft op een tunnel naar andere dimensies"

Deze klier staat open voor opgeslagen informatie in onze "oude" hersendelen en zal hierop reageren, op basis van onze inhoud en onze overtuigingen diep in onszelf.

Zij zal op alle hersendelen, op alle opgedane indrukken reageren, ook op de licht energetische uitzendimpulsen van de epifyse. Het is een verzamelplaats voor een zeer complex mens zijn, zij maakt hormonen aan in deze mate of kwaliteit, dat zij er door het innerlijke zelf wordt toe aangezet.

 

Hoe zelfbewuster wij worden, des te meer zullen wij ons meester maken over deze klier en haar werking; zolang wij onbewust leven, zullen wij ons hierop verlaten, maar dit zal dan inhouden dat ook onze traumas, onze dwangmatigheden, onze angstige herinneringen enzovoort.

 Een dermate invloed hebben op onze hersenen en dus ook op onze hypofyse, dat deze klier hierop kan reageren met bijvoorbeeld een overproductie van hormonen.

 

Vertrouwen op ons diepste levende zelf is heilzaam, maar een zelfbewuste observatie en beleving van onszelf is noodzakelijk opdat wij ons niet zouden laten leven, maar opdat wij zouden ons leven zelf creëren.

Wij zullen de hypofyse dan ook leren te gebruiken, enerzijds als doorgeefluik van ons onbewuste zelf, anderzijds dienen wij zelf zeer bewust te leven en dus ook de hypofyse te bestuderen, door nieuwe gegevens in te brengen.

Geen slaafse navolging van programma of fysische gewoonten uit het verleden: wij moeten zaken herzien.

 

De hersenen en de hypofyse reageren slechts op onze Bewustzijnsinhoud.

Wij zijn geen slachtoffer van onze hersenen of van onze klieren.

De hypofyse is een contactpunt tussen geest en fysiek, tussen ons innerlijke zelf en ons lichamelijk bestaan hier en nu.

De klier vergaart, houdt bij en fungeert als trechter naar ons aards bestaan.

Dit bestaan leiden wij volgens onze overtuigingen; zijn wij ervan overtuigd niets waard te zijn, tenzij wij overdreven zouden presteren op seksueel of ander vlak, dan zullen onze hersenen en hypofyse reageren op deze onbewuste impulsen en bepaalde reacties in het lichaam oproepen, via het zenuwstelsel, via hormonen en bloed.

 

Wij zullen misschien buitennormaal hormonen produceren, wat dan weer ons gedrag zal beïnvloeden, enzovoort,deze vicieuze cirkel kan worden doorbroken door ons bewust te worden van de diepliggende programmaties van onszelf.

De hypofyse dienen wij dan ook te zien als een aangeefbron, als een opzuigende magneet uit ons diepste Zelf, als voelhorens die spiraalvormig naar onze oorsprong terug gaan.

Als een scheidsrechter, die op de basis van enerzijds de vele boodschappen en ervaringen die binnenkomen vanuit het hier-en-nu en anderzijds op basis en kennis en overtuiging en vanuit onze innerlijke wereld, bepaalde hormonen afscheidt, een welbepaalde invloed op andere klieren en organen uitoefent, waardoor we onszelf voortdurend en psychisch en fysisch veranderd weten, gezonder of minder gezond.

Wij kunnen aan de hand van deze veruitwendiging van onze onbewuste overtuigingen, al dan niet heel Bewust wijzingen aanbrengen in de voorraadkast, in de Inhoud van ons diepste Zelf.

Deze gewijzigde innerlijke toestand zal ons nu anders doen reageren op impulsen, op ervaringen uit de buitenwereld : de hypofyse, de hersenen reageren op een zeer specifieke wijze, op basis van je Bewustzijns- inhoud.

Zo kan jij je zelf gezond maken en je verlossen van dwangmatigheden of onaangename eigenschappen die aan het licht komen in het aardse bestaan.
 

De wil tot Leven is de motor achter de hypofyse.

De klier functioneert slechts door het putten uit een energierijke inhoud.

Niet onze hersenen of onze klieren, maar wijzelf met ons Zelfbewustzijn zullen een nieuwe geboorte moeten afdwingen.

Wij moeten niet wachten tot wij nog eens uit een vrouw geboren worden.

Wij mogen niet langer geleefd worden door de geprogrammeerde cellen, door een hypofyse die reageert op onbewuste overtuigingen, waar wij geen greep op zouden hebben.

Zo maken wij onszelf tot slachtoffers !

Door bewust Nu te ontdekken, nieuwe gegevens in te brengen, te herprogrammeren, zullen alle cellen van ons lichaam hierop reageren, zal de hypofyse zich inschakelen in een nieuw systeem.

Een mens hoeft niet echt te lijden en te sterven hij zijn aards paradijs kan ingaan.

Wanneer wij herprogammeren, nieuwe gegevens inbrengen, dan zullen onze klieren en de hersenen de rest doen.

Ons lichaam wordt voortdurend in het leven gehouden door ons Bewustzijn : alle klieren zijn belangrijke ontvangstantennes voor impulsen uit het diepste Zelf.

De hypofyse is hierbij een neer belangrijk, net zo als de Koningin in een bedrijvige bijenkorf : symbool voor de geconcentreerde levenskrachtbron, die voortdurend bepaalt welk paard de sporen kan gegeven worden.

De enorme kracht die hier aangezogen wordt, komt rechtstreeks uit ons diepste Zelf.

 

Wij scheppen onze werkelijkheid.

De hypofyse staat symbool voor het-evenwicht-zoeken, in de ontvangst van nieuwe ervaringen, te verwerken en te assimileren in de aanwezige inhoud.

Een uitzendbasis die ook, door ontvangst van nieuwe gegevens, het genetisch materiaal zal beïnvloeden; de scheidsrechter die beslist wat al dan niet meespeelt.

Een vasthoudende functie, een samenbundeling van gegevens, terwijl de epifyse meer onmiddellijk openstralend is.

Beide klieren vertegenwoordigen het ontvangen het ontvangen van Bewustzijnskrachten in een aards lichaam, als schakels, als opvangbasissen, als doorgeefkanalen, maar op elk hun manier. 

Het is dus noodzakelijk dat wij beseffen hoe wij niet alleen deze 2 zeer belangrijke klieren, maar ook het ganse lichaam ertoe aanzetten om omstandigheden rondom ons te creëren, in de fysieke wereld.

 

Indien wij alleen Bewustzijn waren, zouden wij, tot dusver althans geen greep op de materie hebben, dan zouden wij niet materialiseren, het is vooral dank zij deze fijne, stoffelijke tussenkanalen, de klieren, en dankzij het zenuwstelsel en de hersenen, dat wij voortdurend 'materieel' onze wereld te beïnvloeden, te wijzigen, te creëren.

Worden wij ons hiervan bewust in plaats van ons te laten voortdobberen op veelal negatieve, onbewuste overtuigingen, dan zullen wij niet alleen deze fysieke organen pas ten volle leren ontwikkelen, maar zullen wij een nieuwe mooie wereld scheppen.

Dan zal er een sterke Eenheid worden ervaren tussen geest en lichaam,dan zal een sterke doordringing van bewustzijn in stof en van lichaam in bewustzijn plaatsgrijpen, dan worden Vader en zoon één, dan is materie veranderd, dan heeft Bewustzijn onmiddellijk impact op de vorm met andere woorden een nieuw mens, een nieuw lichaam, een onsterfelijk Individu ontwikkelt zich.

 

De voorwaarde opdat deze evolutie zich zou voltrekken bij een mens : Hart en Inzicht, Liefde en Wijsheid hand in hand.

In het lichaam zoals het nu is kunnen wij dit vertalen als een harmonie tussen:

de klieren van het hoofd

epifyse en hypofyse en deze van het hart

,thymus, de overige klieren

,schildklieren,

alvleesklier,

bijnieren,

geslachtsklieren,

 zullen als het ware opgetild worden in hun functie en ten dienste staan van dit hoger eenheidsverbond Liefde-Wijsheid.

Linker en rechter hersenhelft, intuïtie en ratio, zullen in eenheid samenwerken, tot de dualiteit zelfs fysisch kan verdwijnen.

Deze waarschijnlijke toekomstlijn lig voor ons open.

 

 

   Voorwaarden tot een gezond en goed werkende hypofyse

   *Je in verbinding stellen, rustig en vol vertrouwen, met je diepste Zelf.

   *Openstaan voor krachtige energieën vanuit het onbewuste regionen, ook vanuit het bewust          ervaren, vanuit de stimulerende epifyse.

   *Openstaan voor de diepste dimensies in jezelf en niet slechts in een deel van jezelf leven.

   *Alle Ruimte in beslag nemen, durven doorbreken, durven intuïtief doorvoelen : je niet laten 'inpompen' door anderen, maar diep durven graven in je persoonlijke wijsheid. 

* Jezelf niet verlagen, niet neerdrukken, geen pijn doen : het leven laten binnenstromen en je mogelijkheid tot creativiteit benutten.

* Zelfmanifestatie, zonder omwegen.

*  Plaats het zonnecentrum in jezelf, niet in een gezag buiten je.

* Weiger niet mee te weken aan de bouw van je bestaan

als jij zegt : ik doe niet meer mee

ik sluit de boeken,

ik staak,

het leven is mij niet meer waard …

dan zal ook de fysieke tegenhanger, de hypofyse, als centrale regulator, zijn functie staken !

 

Durven het heden sterker te stellen dan het verleden;

alles laten doorkomen,

wat wenst uitgezuiverd te worden,

een openstaan voor je evolutie,

voor een groei naar nou weg,

naar waarheden omtrent jezelf… en hieraan werken !

Een voortdurende transformatie van onbewuste impulsen en instincten in Bewustzijn.


De hersenstam, is het laagste gedeelte van de hersenen.

Via de hersenstam worden prikkels doorgegeven van het ruggenmerg naar de hoger gelegen hersenen.

In de hersenstam bevinden zich niet alleen functies als basis- en vitale ademhaling, bloeddruk, hartritme, maar ook oogbewegingen, braken en andere reflexen.

 

De hersenstam bestaat uit drie delen:

het verlengde merg,

de brug van Varol

en de middenhersenen.

Ruggenmergvloeistof wordt getransporteerd door een kanaal dat overlangs door deze structuren loopt.

Over de lengte van de hersenstam strekt zich tevens een netwerk van cellen uit, dat formatio reticularis wordt genoemd en het bewustzijn regelt.


De Hypofyse is dus èèn van de belangrijkste klieren van het menselijk lichaam.

Deze hormoonklier ligt bij de hersenen op de bodem van de schedel en is opgebouwd uit drie kliertjes:

*Een voorkwab en middenkwab

*de adenohypofyse

 * een achterkwab ,neurohypofyse.

 

De Hypofyse heeft ongeveer de grootte van een boon en weegt 0,5 tot 1 gram.

Hier worden de werking van belangrijke organen en lichaamsfunctie gereguleerd.

De Hypofyse is doormiddel van de Hypofysesteel verbonden met de Hypothalamus.

De Hypofyse word op zijn beurt gestuurd door de Hypothalamus, ofwel door de zenuwprikkels ofwel door de productie van hormonen die de werking van de Hypofyse direct beïnvloeden.

De Hypofyse scheidt niet alleen hormonen af, welke ingrijpen in de functie van andere organen, maar er worden ook hormonen afgescheiden, welke de werking van andere endocriene klieren doen verzwakken of versterken.

Bovendien staat de Hypofyse direct met het zenuwstelsel in verbinding en daardoor ontstaat de samenwerking tussen endocrien stelsel en hormoonstelsel. 

 

 

Yoga houdingen voor het Derde Oog chakra

** om te beginnen bij elke yoga sessie , de neusademhaling

 

* Krijger 3 virabhadrasana

 

* Balasana

De kindhouding is een hele fijne houding voor het derde oog.

Je begint hierbij zittend op de onderbenen.

Plaats de benen vervolgens op heupbreedte of juist iets wijder, en zorg dat de grote tenen elkaar aanraken.

Plaats de handen op de mat en loopt ze rustig naar voren zodat je het voorhoofd op de mat kunt plaatsen.

Mocht dit niet lukken, plaats dan een blok of handen onder het voorhoofd.

Zorg er in ieder geval voor dat het voorhoofd kan rusten.

Sluit je ogen, en adem een minuut lang rustig in en uit.

Voor extra diepgang kun je ‘OM’ chanten met de focus op het voorhoofd.

 

* Dolfijn makarasana

 

* Adelaar (garudasana)

 

* Ardha Uttanasana

Veel vooroverbuigingen werken stimulerend voor het derde oog.

Deze houdingen werken kalmerend voor de mind en zo kan het derde oog openen.

Begin staand met je voeten op heup breedte.

Op een inademing strek je de armen mee omhoog en op een uitademing buig je de knieën ligt en vouw je voorover.

Je kunt de ellebogen beetpakken of je laat de armen hangen.

Hou de knieën licht gebogen, dit beschermt de onderrug.

Je kunt de ogen hier sluiten en blijf hier een minuut.

Blijf goed voelen of het klopt en kom eerder omhoog indien nodig.

Neem je tijd om omhoog te komen, en bouw de rug wervel voor wervel op.

 

* Handstand - adho mukha vrkasana

* Kraanvogel - bakasana

 

* Shambavi Mudra – Humming Bee sound

Een speciale methode om het derde oog chakra te stimuleren is geluid, gecombineerd met Shambavi Mudra.

Hiervoor sluit je de ogen en je plaatst de handen aan weerszijden van het gezicht.

De duimen duwen de oren zachtjes dicht.

De ringvingers staan op de wenkbrauwen en de middelvingers sluiten de oogleden.

De ringvinger is op de wangen geplaatst en de pinken daar iets onder.

De ogen zijn gesloten, maar je blik is gericht naar het derde oog.

Maak dit niet te intens, dit kun je merken doordat het veel moeite kost om die blik daar te houden.

Je plaatst de tong tegen het gehemelte aan.

Op elke uitademing maak je een zacht geluid, wat kan klinken als een bij.

Doe dit voor 1 minuut en open dan rustig je ogen.

 

* Boom  - vrkasana

 

Yoga oogoefening

* Dit is een mooie Yoga oogoefening om je ogen te versterken,

* bij pijn in de ogen,

* voor het verbeteren van de waarneming en vermoeidheid van de ogen:

Blog chakra's Licht Studio YourBalance Tiel

* Ga rechtop zitten in een gemakkelijke houding met een rechte rug en ontspannen benen.

* Richt je bewustzijn op het punt tussen je ogen, in het midden van je hoofd.

* Open je ogen als je je middelpunt hebt gevonden en kijk recht voor je uit.

* Richt je blik langzaam omhoog zonder je hoofd te bewegen.

* Beweeg je blik vervolgens in een rechte lijn naar beneden, weer zonder je hoofd te bewegen.

* Kijk zo ver mogelijk naar beneden. Herhaal en sluit je ogen weer.

* Open je ogen weer als je het middelpunt weer hebt gevonden en beweeg je ogen nu van rechtsboven naar linksonder en dan van linksboven naar rechtsonder.

* Herhaal en sluit je ogen weer.

* Open je ogen weer als je het middelpunt weer hebt gevonden en beweeg je ogen nu van uiterst rechts naar uiterst links. Herhaal en sluit je ogen weer.

* Open je ogen weer als je het middelpunt weer hebt gevonden en maak nu halve cirkels met je ogen.

* Eerst met het bovenste gedeelte van de ogen, daarna met het onderste gedeelte van de ogen en vervolgens draai je kloksgewijs een hele cirkel.

* Sluit je ogen weer.

* Wrijf je handen stevig tegen elkaar tot ze warm zijn en druk ze vervolgens tegen je ogen.

* Laat je ogen baden in de warmte en duisternis.

 

Massage
* Beklop je hoofdhuid tot deze gaat tintelen.
* Plaats de vingers van je handen midden op het voorhoofd tegen de haargrens.

* Maak kleine cirkeltjes langs de haargrens richting zijkanten, ga hiermee door tot midden achter in de nek.
* Laat de vingers over de huid onder het haar doorglijden.

* Maak een vuist en trek aan een haarpluk.

* Doe het vrij stevig.

* Beweeg deze pluk heen en weer zodat je hoofdhuid wat “”los komt.

* Herhaal totdat je de hele schedelhuid hebt losgemaakt.
* Beklop opnieuw je hele hoofd.
* Masseer met een ringvinger zachtjes de plek tussen de wenkbrauwen.
* Ga liggen en laat de massage doorwerken.

 

Mediteren is de poort naar binnen

Ik vertelde al eerder dat de eerste drie chakra’s heel aards zijn.

Hart- en keelchakra zijn vervolgens werkzaam op emotioneel gebied.

Het zesde chakra is het eerste spirituele teken.

Hier is de poort naar binnen.

Als je er aan toe bent dan klop je aan, als je klopt, er wordt open gedaan.

Met je ratio wordt zij nimmer gekraakt.

Het is goed mogelijk dat je wel eerst je ratio moet passeren.

Eerst een heleboel gedachten en daarna in de stilte ervaren hoe het zit.

Om het zesde chakra te trainen hoef je alleen maar te beginnen om regelmatig met je aandacht naar binnen te gaan.

Wees gevestigd in het voorhoofdcentrum.

Neem van daaruit waar en ga zo op weg.

 

Meditatie - Droomwerk 6e chakra,voorhoofd chakra ,Ajna Chakra

* Ga lekker ontspannen liggen of zitten.

* Adem een paar keer diep in en uit...

* Maak jezelf dan een voorstelling van een landschap waarin je rustig wat aan het wandelen bent.

* Een landschap waarin je je heel prettig kunt voelen.

* Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Wat ruik je? Je loopt ontspannen rond en neemt de omgeving in je op...

* Ergens voor je uit in het landschap zie je de een of andere vorm van kristal, groot genoeg om een hele droom te bevatten. En als je er langzaam naartoe loopt, zul je merken, dat in die kristalvorm de vage contouren te zien zijn van een droom die je je kunt herinneren..

* En als je nog dichterbij komt, zie je dat zich binnenin het kristal de droom bevindt.

* Je ziet de omgeving, de voorwerpen, de personen, de scenes van de droom daarbinnen.

* Loop eens om je kristal heen, kijk er naar...

* En nu zul je merken, dat het je geen enkele moeite kost om in de vorm van kristal te geraken, zoals je daar ook weer net zo gemakkelijk uit kunt stappen, wanneer je dat maar wilt.

* Het kristal geeft geen enkele weerstand, alsof het een soort zeepbel is waar je naar believen in en uit kunt gaan... 

 

* Dan wil ik je nu vragen om het kristal binnen te gaan en de meest op de voorgrond staande scene van je droom binnen te stappen.

* Probeer je maar weer eens voor te stellen hoe het ook weer was.

* Probeer een duidelijk beeld te krijgen van de situatie, zonder dat er nog iets gebeurt, alsof het beeld even stilstaat en je alle tijd hebt om aan deze droomomgeving te wennen.

* Ga eens na waar het licht eigenlijk vandaan komt.

* En hoe is de ruimte eigenlijk ingedeeld?

Kijk eens scherp rond.

Wat is er allemaal te zien?

Als er mensen zijn,

hoe zien ze eruit?

Wat hebben ze aan,

hoe kijken ze?

Zijn er bepaalde opvallende voorwerpen?

Hoe zien ze eruit, van welk materiaal?

Wat voor kleuren neem je allemaal waar?

* Betrek al je zintuigen bij het herbeleven van je droom.

Merk op of je bepaalde geluiden hoort, geuren ruikt, dingen kunt aanraken en zo proberen om ze te voelen.

* Onderzoek op deze manier je hele droom.

* laat het droomverhaal langzaam in werking treden en gebruik al je zintuigen om waar te nemen.

* Signaleer voor jezelf helder en scherp wat je waarneemt en probeer je bewust te zijn van deze droomrealiteit.

* Beperk je tot je zintuigelijke waarneming...

 

* Wat is een opvallend beeld, dat er duidelijk voor je uitspringt?

Dit kan een beeld zijn, dat misschien verwondering bij je heeft opgeroepen of dat je het meest intrigerend vond.

* Misschien is het iets dat er binnen het gebeuren van je droom helemaal uitvalt of waarbij je het gevoel hebt, ’dat je daar nou helemaal niks van kan begrijpen’…

* Ook kan het iets zijn met een sterk opvallende of uiterst merkwaardige kleur.

* Zie dat beeld nog even duidelijk voor je en stap dan uit je droom, uit het kristal, in het landschap, en kijk er van buitenaf nog even naar.

* Strek je uit in het landschap en laat alles even bezinken...

Stap dan nu weer het kristal binnen in dezelfde scene als waar je daarnet je droom binnen bent gestapt en herhaal het hele onderzoek, maar dan vanuit belevingsperspectief.

* Hoe voel je je bij wat er gebeurt?

Hoe is de sfeer?

Vind je de situatie prettig of onprettig?

Welke emoties voel je opkomen bij jezelf?

Waardoor worden ze opgeroepen?

Hoe ontwikkelen je emoties zich?

* Signaleer opnieuw helder en scherp wat je waarneemt en probeer je zo bewust mogelijk te zijn van deze droomrealiteit. Diep nu je emotionele waarneming helemaal uit...

 

* Als je nog bezig bent met het onderzoeken van je droom, ga daar dan mee verder, maar stel je zo langzamerhand in op de afsluiting daarvan en stel  hierbij vast wat de meest ‘opvallende emoties of gevoelens’ van deze droom zijn.

* Beleef die bepaalde emoties nog eens heel duidelijk en neem opnieuw even afscheid van je droom door uit het kristal te stappen en er van buitenaf nog even naar te kijken.

* Strek je uit in het landschap en laat alles even bezinken...

 

* Zoek  een fijne plek in het landschap, van waaruit je de kristal goed kunt overzien.

* Probeer nu vanuit deze positie een duidelijk en helder beeld te krijgen van de situaties in je droom, nu niet als deelnemer aan de gebeurtenissen, maar als toeschouwer.

* Ditmaal observeer je van een kleine afstand je gehele droom.

* als je merkt dat je iets niet goed kunt waarnemen, of als je iets nog beter wilt bekijken kun je altijd opstaan en dichterbij komen, desnoods om de kristalvorm heen lopen om een nog duidelijker beeld van je droom te krijgen, maar ditmaal van buitenaf.

* Als je een duidelijk beeld hebt van je droom ga je terug naar je observatiepunt waar je lekker ontspannen gaat zitten of liggen.

* Kijk nog eens scherp rond en begin je af te vragen wat je eigenlijk vindt van wat er allemaal te zien is.

* Als er mensen zijn, hoe oordeel je daar eigenlijk over?

Hoe vind je hun handelswijze?

Ben je het eens met wat ze zeggen of doen?

Wat vind je van alle droomfiguren?

 

* Probeer daarna je observaties te veralgemeniseren; welke waarden en normen spreken uit je droomverhaal?

Hoe sta je daar zelf in?

Hoe verhoudt de droom zich tot je eigen waardensysteem?

Heeft de droom je misschien iets te zeggen?

Zou er een boodschap in de droom voor je aanwezig zijn?

Is er een moraal of spreekt er een zekere wijsheid uit?

 

* Stel je eens even voor, dat je bij je eigen droom te rade gaat voor goede raad en advies over je eigen leven.

* Vraag je ontspannen af, wat je droom je heeft mede te delen.

Wat komt er in je op?

 

* Als je nog bezig bent met het onderzoeken van je droom, ga daar dan nog even mee verder, maar stel je zo langzamerhand in op de afsluiting daarvan.

* Probeer iets van die wijsheid van je droom te verwoorden in een soort wijsheidsspreuk, zinnetje, woord ,iets wat er in jou opkomt na deze overpeinzingen.

* Wordt je hier even helder bewust van en probeer het te onthouden...

 

* Stap nog eenmaal terug in de kristalvorm in het laatste moment van je droom wat je je nog kan herinneren voordat je wakker werd.

* Leef je weer helemaal in die scene in en betrek zoveel mogelijk zintuigen hierbij.

* Als je tevreden bent over je zintuiglijke onderzoekingen, herbeleef deze slotscene van je droom dan ook weer op emotioneel niveau.

Hoe is het om ze opnieuw te doorleven?

* Stel je langzamerhand in op een volgende stap.

 

* Probeer je te realiseren wat je in deze situatie eigenlijk het liefst zou willen, hoe het ideaal zou zijn.

* Wanneer je je al geweldig voelt, probeer daar dan zoveel mogelijk van te genieten, maar wanneer het einde van je droom niet helemaal ideaal is, probeer je dan voor te stellen hoe dit in positieve zin zou kunnen veranderen...

* Neem nu als het ware zelf de regie van je droom in handen en creëer uit het materiaal van je droom een nieuwe, maar nu een meer ideale situatie.

* Wees je heel bewust van de hindernissen die je daarbij moet overwinnen maar overwin ze tegelijkertijd wel.

* Laat de situatie transformeren tot een steeds positievere en ga daar net zolang mee door totdat je er helemaal tevreden mee bent...

 

* Als de situatie volkomen ideaal is geworden, geniet er dan ten volle van.

* Laat al het mooie ervan binnenstromen in je bewustzijn en gun jezelf deze heerlijke ervaring.

* Adem de positieve energieën in, tot iedere vezel van jezelf met het ‘ideaal’ verbonden is en blijf je tegelijkertijd bewust van jezelf als degene die de genieter van dit alles mag zijn...

* Stel je weer langzaam in op loslaten van deze ideale situatie en ga voor je dit doet na, welke positieve energie die situatie zo ideaal maakt.

* Welk woord past er bij je beleving, hoe zou je dit ideaal kunnen noemen?

Welke energie spreekt eruit?

 

* Stap uit je kristalvorm, uit je droom en kijk er nog even van een afstand naar.

* Wandel door het landschap van de kristalvorm weg, terug naar de werkelijkheid van de ruimte waarin je je bevindt.

* Mijmer nog wat na over de ervaring.

* Neem nog eenmaal het ‘ideaal’ in gedachten en probeer na te gaan waar dit ‘ideaal’ in je huidige leven ontbreekt.

* Waar kun je deze energie wat meer gebruiken.

* Waar zou je in principe deze zo positieve energie kunnen ‘aarden’, dat wil zeggen een concrete vorm in de werkelijkheid geven.

* Richt je aandacht  op je ademhaling, voel je lijf, je gewicht op de grond.

* Beweeg je tenen en handen en rol je hoofd en nek los.

*Doe langzaam je ogen open en word je bewust van wat je ziet.

* Maak weer contact met de omgeving. 

 

visualisatie oefeningen:

* De Vuurtoren

* Je bent op een klein scheepje op zee...

* Het is nacht...

* Er staat een vliegende storm en de regen striemt het dek...

* Het scheepje slingert en stampt...

* Alles bar en boos en overal is het stikdonker...

* Voel het slingeren en stampen van het scheepje, hoor de wind huilen, voel de snerpende kou van de wind en de regen op je gezicht... Zie de kolkende zee in de nacht...

* Ervaar de moeheid in je spieren en de inspanning waarmee je het roer probeert te houden...

* Nu, in de verte, kun je haast een verblindend licht zien schijnen...

* Het komt van een vuurtoren...

* De sterke lichtstraal gidst je door de nacht...

* Je verwelkomt dit geleide met een zucht van opluchting...

* Nu weet je waar je op af moet koersen...

* Concentreer je op de vuurtoren en zie het licht in alle richtingen stralen om gids te zijn voor alle mensen die het nodig hebben...

* De storm raast, de wind huilt, de regen geselt, de nacht is aardedonker...

* Maar de vuurtoren staat daar stevig te stralen... Die wankelt nooit....

* Laat, na een poosje, deze visualisatie langzaam verdwijnen, maar houd van binnen dit gevoel van een stralende kracht vast...

 

* De Waarnemer en de Muur 
*Ga rustig zitten in een makkelijke positie. Ontspan je zoveel mogelijk...

*Stap in je waarnemer. Je HEBT gedachten, maar je BENT niet je gedachten!

*Laat je gedachten komen en ook weer gaan, je hoeft er geen aandacht aan te schenken, je hoeft er ook geen waarde aan toe te kennen…

*Je HEBT een lichaam, maar je BENT niet je lichaam…

*Je HEBT emoties,  maar je BENT niet je emoties….

*Stap in je waarnemer. Neem waar, observeer. Neem je denken waar…

*Mediteer op essentie.

*Wat betekent essentie voor jou?

*Stel je dan je favoriete landschap voor waar je helemaal tot rust kunt komen.

*Wandel lekker rond door dit landschap en geniet. ………

*En dan doemt de vraag bij je op: “Wie ben ik”?

Deze vraag houdt je bezig…

*En dan doemt er een muur voor je op.

*Deze muur representeert jouw angsten en je beseft diep van binnen dat je NIET je angsten bent en je besluit om door de muur door jouw angsten heen te breken.

*Je voelt eens voorzichtig aan de muur.

*Ja, die voelt solide aan.

*Je slaat er eens op met je vuist.

*De muur geeft geen krimp.

*Plotseling voel je dat je het spuugzat bent om je te laten leiden door je angsten…

*Je neemt een aanloop… en je rent op de muur af, zo hard als je kunt… in het volste vertrouwen dat je door de muur heen zult breken… en dat gebeurt ook… Alsof het koek is breek je door de muur heen….

Hoe voelt dit?

Dat je door je muur, door je angsten heen gebroken bent?

*Kijk om je heen.

*Je bent in een ander landschap terecht gekomen.

Hoe ziet het er uit?

Hoe voel je je?

*Je loopt verder door dit landschap en even later kom je opnieuw een muur tegen…

*Wat representeert deze muur?

Wat voor blokkades?

Belemmerende geloofsovertuigingen?

Of misschien iets anders waar je last van hebt, iets anders dat jou blokkeert en waarvan je nu heel duidelijk voelt dat je deze blokkade dan wel HEBT, maar NIET BENT….

*Je bent al een keer door een muur, een blokkade heen gebroken.

Zou het deze keer ook weer lukken?

Met meteen al meer vertrouwen dan de eerste keer neem je weer een aanloop, je rent zo hard als je kunt op de muur af… en… breekt er weer moeiteloos door heen.

Hoe voelt het deze keer?

*Achter deze muur ligt weer een ander landschap.

*Kijk weer om je heen wat je allemaal ziet.

*Loop rustig verder door je landschap.

*Weer doemt er een muur op.

*Waar staat deze muur voor?

Voel je dat je dat NIET bent?

*Breek er weer door heen.

Je weet nu hoe dat moet.

En ervaar weer wat je voelt….

*Ga door met dit proces.

*Loop rustig door.

Iedere keer dat je weer een muur tegenkomt die een blokkade van jou representeert, breek je er door heen.

*Net zo lang tot er geen blokkades, geen muren meer zijn…

Waar kom je nu terecht?

Wat zie je om je heen?

Wat voel je?

Wat ervaar je?

Wie ben je?

Ervaar je je essentie?

 

* De Prachtige toegangsdeuren 

- Werken met de ademhaling is de basis van alle goede meditatietechnieken.

- Boeddha gaf allerlei details over het nut van de ademhaling.

- De belangrijkste punten met betrekking tot de ademhaling staan in het Boeddhisme bekend als de 'prachtige toegangsdeuren' naar meditatie.

-Het zijn zes punten:

*tellen,

*volgen,

*stoppen,

*observeren,

*terugkeren

*en kalmeren.

 

* 1 Tellen:

Het tellen van elke ademhaling is een activiteit die voor een beginner om twee redenen belangrijk is: Ten eerste kan de geest zich daardoor makkelijker op de ademhaling richten.

Ten tweede voorkomt het dat er gedachten opkomen die niet ter zake doen of de geest in beslag nemen.

* 2 Volgen:

Tellen kan saai worden als je al wat controle begint te krijgen over je geest.

Stop daar dan mee en houd je aandacht uitsluitend gericht op het ademhalen.

Dit noemen we volgen omdat je niets anders doet dan de gewaarwording volgen van de ademstroom die langs je neusgaten stroomt: koel op de inademing en warm op de uitademing.

* 3 Stoppen:

Naarmate de concentratie door het volgen dieper wordt, opent zich de derde deur: het stoppen.

'Stoppen' verwijst naar het stoppen van de onsamenhangende gedachten die over het algemeen onze aandacht opeisen.

De concentratie zelf brengt op een gegeven moment dat stoppen teweeg.

Het is niet iets waarnaar gestreefd wordt.

Als het niet komt, houd dat in dat het volgen nog niet correct beoefend is.

* 4 Observeren:

Wanneer gedachten stoppen, of tenminste enigszins afnemen, ontdek je dat de vierde deur opengaat en dat je in staat bent objectief naar dingen te kijken; dat wil zeggen ze te observeren zonder inmenging van concepten.

In het algemeen komt, als we ergens naar kijken, de geest in actie met definities, oordelen en een menigte associaties.

Het resultaat is dat we nooit echt waarnemen wat zich voordoet.

In meditatie kan alles worden waargenomen, maar het beginpunt is meestal het lichaam.

Degene die mediteert observeert al die fysieke gewaarwordingen die in het bewustzijn opdoemen.

Gemak en ongemak worden domweg gezien.

Er wordt niet geoordeeld dat het een beter is dan het andere.

Het is niets anders dan een staat van zijn.

Gevoelens, gewaarwordingen en emoties worden op dezelfde manier waargenomen.

Als je moeite hebt met dit observeren, ga dan op de volgende manier systematisch te werk.

Verplaats je gewaarzijn van je ademhaling naar je ogen, dan naar je mond, dan naar je hartslag, dan naar je armen en vingers, dan naar het omhoog en omlaag bewegen van je middenrif, dan naar het gewicht van je lichaam op de grond of stoel, tot aan het uiterste puntje van je tenen...

Het effect van observeren is niet eenvoudig te omschrijven.

Er is beslist een toenemend lichaamsbewustzijn, maar er is ook nog iets meer.

Dat ietsje meer kan het best worden omschreven als een soort samensmelten van de mediterende die waarneemt, met dat deel van het lichaam dat waargenomen wordt.

Dat is een bijna mystieke ervaring, maar dit kun je ook op rationeel niveau begrijpen.

Bewustzijn zit niet alleen in de ogen, of de hersenen, maar ook in dat deel van het lichaam dat wordt waargenomen.

Met andere woorden: bewustzijn bevindt zich dus in iedere cel van je lichaam.

* 5 Terugkeren:

Dit is de vijfde toegangsdeur en deze hoort beslist bij de vergevorderde meditatiepraktijk.

Het gaat om de bekwaamheid van degene die mediteert om terug te keren naar de bron van de geest, ofwel, naar je eigen geest te kijken wanneer de aandacht niet in beslag wordt genomen door gedachten.

Zoals al eerder gezegd: wij zijn niet onze gedachten.

Wij hebben misschien gedachten, maar zijn ze zeer zeker niet!

Was dat wel het geval, dan zouden we zeer tijdelijke wezens zijn, want gedachten komen en gaan in ijltempo en volgen elkaar vliegensvlug op.

Elke gedachte houdt onze aandacht maar heel even vast.

We moeten meer zijn  dan die vluchtige mentale voorvallen.

'Terugkeren' helpt degene die mediteert zich van dit feit bewust te zijn, al of niet instaat om de ervaring te verwoorden.

* 6 Kalmeren:

Kalmeren is de zesde en laatste toegangsdeur van meditatie.

Wanneer je je sterk bewust bent, eerst van je lichaam, dan van je geest, ontstaat er een gevoel van diepe vrede dat voorkomt uit een diep besef van eenheid en harmonie binnen jezelf.

In plaats van dat alles wat deel uitmaakt van lichaam en geest een afgescheiden, gefragmenteerd bestaan leidt, is er nu een besef van heelheid en volkomenheid.

Armen, benen, je middenrif, je hart en je geest zijn allemaal integrale, onderling afhankelijke aspecten van het ene wezen. Het onderscheid tussen de mediterende en het meditatieobject verdwijnt tenslotte en wat er is, is een vredig en vreugdevol bestaansbesef.

* 7 Herontdekken van de natuurlijke staat

'Terugkeren' en 'kalmeren' zijn zaken die je kunt gaan ervaren als je al wat gevorderd bent in meditatie.

Het is wel een fijne en belangrijke ervaring.

De geest en het lichaam gaan hun natuurlijke staat herontdekken.

Lichaam en geest kunnen hun natuurlijke staat pas herontdekken wanneer we de hindernissen die ons van die staat scheiden, uit ons hoofd zetten.

Die hindernissen worden in eerste instantie gecreëerd door het onvermogen te concentreren, de juiste aandacht te schenken aan ons eigen wezen.

Het is net zoiets als het bezitten van een mooi schilderij of een mooie tuin en vergeten dat het er is, want we hebben nooit tijd om ernaar te kijken.

Meditatie is de kunst van het kijken naar onze natuurlijke staat en dan beseffen dat de persoon die kijkt en de natuurlijk staat waarnaar hij of zij kijkt, een en dezelfde is.

 

 

* De 8 Dozen Affirmatieoefening 

* Ga heerlijk en ontspannen zitten, sluit je ogen, en adem rustig en diep, in en uit, in en uit...

* Je gaat in gedachten naar een veilige en warme ruimte waar je je heel prettig voelt. In die ruimte staat een oude houten tafel met daarop acht dozen...

* Eén doos is zwart en leeg.

* De andere zeven dozen hebben de kleuren van de regenboog...

* Op de bodem van elke doos ligt  een brief met een bijzondere inhoud voor je.

* Die toont je inzichten, kwaliteiten en vaardigheden die je bezit.

* Maar om die brief te kunnen lezen moet je eerst het pakketje dat óp die brief ligt weghalen en in de zwarte doos doen...

* Je staat nu bij de tafel en opent de rode doos.

* Je tilt het pakketje er uit.

* Het is een pakketje angst dat je van je ba­sis afscheidt...

* Je doet het pakketje in de zwarte doos.

* Nu open je de brief die eronder ligt.

Daarin staat:

'Het leven heeft jou gewild, je mag er zijn.

Jij heb de kracht en de discipline om aan jezelf te werken...'

* Open nu de oranje doos en doe het  pakketje dat erin zit in de zwarte doos.

* Het is het pakketje schuldgevoel, wrok en haat.

*Nu het weg is kun je bij de tweede brief. Daarin staat:

'Je bent het waard om van het leven te genieten.

* Je hebt het vermogen om oprecht plezier  te hebben...'

De derde doos is geel. 

* Die open je nu.

* Er zit een pakketje schaamte in, dat je in de zwarte doos doet.

* Je kunt nu de derde brief  lezen.

Daarin staat:

'Je bent niet langer slachtoffer van  jezelf en de wereld.

Je kan alles wat je wilt, en jouw innerlijk vuur brandt door alle blokkeringen heen...'

* Als je de groene doos opent, zie je een pakketje verdriet.

* Ook dat stop je in de zwarte doos.

* Je vouwt nu de vierde brief open.

Daarin staat:

'Je bent nu in staat om je oordelen over anderen en jouw projecties op anderen af te leggen. 

Je hebt de kracht om liefdevol jegens jezelf en anderen te zijn.

Je verdient het om geliefd te zijn...'

* De vijfde doos is lichtblauw.

* Er zit een pakketje leugens in.

* Leg dat maar in de zwarte doos.

* Open nu de brief. 

Daarin staat:

'Je bent niet langer bang niet goed over te komen.

Je weet dat je gelijkwaardig bent aan anderen.

Jouw creativiteit stroomt door je heen en je kan zowel luisteren als jezelf en je bedoelingen helder uitdrukken...'

* Diep donker hemelsblauw is de volgende doos.

* Het pakketje dat erin zit bevat illusies.

* Ook dat doe je in de zwarte doos.

*En als je de brief opent lees je:

'Je bent in staat om alle valse zelfbeelden af te leggen.

Je vindt de kracht om je open te stellen voor je innerlijke wijsheid...'

* De laatste doos is violet.

* Er zit een pakketje gehechtheid in.

* Je legt het pakketje in de zwarte doos.

* Nu open je de zevende en laatste brief en je leest:

'Je kan alle wraak en vergelding vanwege jouw gehechtheden laten smelten als sneeuw voor de zon.

Je vindt de kracht om open te staan voor het goddelijke in jou...'

* Neem nu de zeven brieven en lees ze nog één keer door.

* Adem de boodschappen ervan in en spreek ze nu uit in de ik-vorm en ver­enig je ermee:

"Het leven heeft mij gewild, ik mag er zijn.

Ik heb de kracht en de discipline om aan mezelf te werken..."

"Ik ben het waard om van het leven te genieten.

Ik heb het vermogen om oprecht plezier te hebben..."

"Ik ben niet langer slachtoffer van mezelf en de wereld.

Ik kan alles wat ik wil, en mijn innerlijk vuur brandt door alle blokkeringen heen..."

"Ik ben nu in staat om mijn oordelen over anderen en mijn projecties op an­deren af te leggen.

Ik heb de kracht om liefdevol jegens me­zelf en anderen te zijn.

Ik verdien het om geliefd te zijn..."

"Ik ben niet langer bang niet goed over te komen.

Ik weet dat ik gelijkwaardig ben aan an­deren.

Mijn creativiteit stroomt door me heen en ik kan zowel luisteren als mezelf en mijn  bedoelingen helder uitdrukken..."

"Ik ben in staat om alle valse zelfbeelden af te leggen.

Ik vind de kracht  om me open te stellen voor mijn innerlijke wijsheid..."

"Ik kan alle wraak en vergelding vanwege mijn gehechtheden later smelten als sneeuw  voor de zon.

Ik vind de kracht om open te staan voor het Goddelijke in mij..."

* Hou nu de brieven dicht tegen je hart en voel hoe een stralend wit licht je begint te omgeven, een licht van liefde en vrede. Het licht is búiten je en is ín je...

* Je pakt nu de zwarte doos met alle pak­ketjes die je erin hebt gestopt, en zet de doos in het volle licht...

* De doos begint op te lossen en wordt opgenomen in het licht...

* Zie hoe de doos steeds lichter en transpa­ranter wordt.

* De doos wórdt het licht.

* In de aanwezigheid van dit licht wordt alles zuiver eerlijk en vol vertrouwen..

* Het licht leidt je naar je innerlijke stem en je innerlijke genezer: Het licht is het Goddelijke in je, een liefde die je draagt en steunt waar je ook gaat...

* Je voelt nu een innerlijke ruimte van volheid en rust, van stilte, wijsheid en Goddelijke liefde, en je weet dat je altijd naar deze innerlijke ruimte kan terugkeren, wanneer je ook maar wilt...

* Houd het gevoel van het licht vast en  adem diep in en uit.

* Je voelt je open, vredig en vol liefde nu je weer langzaam terug keert in het hier en nu...

* Houd het gevoel vast, voel je heel en verbonden met alles en iedereen...

 

* Richt je aandacht op wat je in je lichaam voelt als je je ongelukkig voelt.

* Voel de emotie direct in plaats van door het filter van ongelukkige gedachten en je ongelukkig verhaal...

* Op dit moment voel je je zo... 

* Je kunt niets doen aan het feit dat je je op dit moment zo voelt... 

* Is het mogelijk dat je, in plaats van te willen dat dit moment anders is dan het is, wat meer pijn toevoegt aan de pijn die er al is, en volkomen aanvaardt dat je je nu zo voelt?

* En als er een stem in je is die zegt; ‘nee, dat wil ik niet aanvaarden…’  wie zegt dat dan? 

Jij, of het ongelukkige gevoel in jou? 

* Zie in dat het ongelukkig-zijn over je ongelukkig-zijn gewoon nog een laag ongelukkig-zijn is...

* Doe niets, onderzoek of het mogelijk is dat je deze gevoelens er laat zijn. 

* Met andere woorden, en dat klinkt misschien vreemd; als je het niet erg vindt om ongelukkig te zijn, wat gebeurt er dan met het ongelukkig zijn?

* Ontdek dat er ruimte ontstaat óm je ongelukkig-zijn. 

* Die ruimte ontstaat als er een innerlijk aanvaarden is  van wat je in het huidige moment ervaart. 

* Emotie op zich is nog geen ongelukkig-zijn... 

* Alleen emotie met een ongelukkig verhaal is ongelukkig-zijn!

* Als er bijvoorbeeld ongelukkige gevoelens in je zitten, moet je eerst erkennen dat die er zijn... 

* Maar zeg niet; ‘ik ben ongelukkig’. 

* Ongelukkig-zijn heeft niets te maken met wie je bent! Zeg; ‘er zitten ongelukkige gevoelens in mij’.  

* Ga ze vervolgens onderzoeken... 

* Het kan zijn dat het te maken heeft met een situatie waarin je terecht bent gekomen... 

* Misschien moet je actie ondernemen om de situatie te veranderen of je eruit te verwijderen... 

* Als je er niets aan kunt doen, zie dat dan onder ogen en zeg; ‘OK, zo is het nu. 

ik kan het accepteren of mezelf ongelukkig maken.’ 

* De hoofdoorzaak van ongelukkig-zijn is nooit de situatie maar je gedachten erover! 

*Feiten onder ogen zien geeft je altijd kracht. 

* Wees je ervan bewust dat wat je denkt tot op grote hoogte de emoties schept die je voelt. 

* In plaats van je gedachten en emoties te zijn moet je het bewustzijn erachter zijn!

 

 

Alleenzijn

* Als er geen partner in je leven is, kun je óf eenzaam zijn, óf genieten van de vrijheid die het alleenzijn oplevert…

* Als je bij anderen geen steun vindt voor de waarheden die je diep van binnen voelt,  kun je je geïsoleerd en bitter gaan voelen, of feestvieren omdat je visie krachtig genoeg is om zelfs de sterke menselijke behoefte aan goedkeuring door familie, vrienden of collega’s te doorstaan…

* Als jij nu in zo’n situatie zit, wees je dan bewust van hoe je verkiest je ‘alleenzijn’ te zien en neem verantwoordelijkheid voor de keuze die je hebt gemaakt…

* Wees je eigen licht… uiteindelijk moet ieder van ons het innerlijke vermogen ontwikkelen om ons zonder metgezellen, zonder kaart of gids, een weg te banen door de duisternis…

* Als je alleen bent, ben je niet alleen, maar gewoon eenzaam…en er zit een enorm verschil tussen eenzaamheid en alleenzijn…

* Als je eenzaam bent, denk je aan de ander, mis je de ander… eenzaamheid is een negatieve toestand…

* Je zou liever hebben dat de ander bij je was; je kind, je vriend, je moeder, je geliefde, je echtgenoot… het zou fijn zijn als de ander er was, maar de ander is er niet…

* Eenzaamheid is de afwezigheid van de ander…

* Alleenzijn is de aanwezigheid van jezelf!

* Alleenzijn is heel positief.

* Het is de aanwezigheid, een overvloedige aanwezigheid…

* Je bent zo volledig aanwezig, dat je het hele universum met je aanwezigheid kunt vullen….je hebt niemand nodig…

* * Je bent Al-één! * * 

© 2012 - 2024 charaenaan-insight new age en wellness gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel