Als jij je alleen en in de steek gelaten voelt, als jij je verloren en dwalende voelt, als jij je afvraagt wat dit leven van jou wil …

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten.

Het is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst.

Je voelt je niet verbonden met de wereld en met andere mensen om je heen.

Het is een persoonlijke beleving.

 

Met 'het' bedoel ik in dit geval 'het gevoel'.

En met 'het gevoel' bedoel ik 'de liefde', of 'het gevoel voor de ander'.

Hetgeen waar relaties doorgaans op gebaseerd zijn.

twee personen komen elkaar tegen, hebben een klik, voelen aantrekkingskracht en beginnen een relatie.

In het begin vaak vanuit verliefdheid ,niet altijd; niet elke liefde begint met verliefdheid, maar die verliefdheid neemt op den duur af en wat je overhoudt, als alles goedgegaan is tenminste, is het 'houden van'.

De liefde.

Of niet.

Het kan goed zijn dat die eerste fase, die verliefdheidsfase, bij de één eerder ophoudt dan bij de ander en die één komt dan tot de conclusie dat er, nu de verliefdheid weg is, niet zoveel meer over is.

Dat er niet een 'houden van' is ontstaan die genoeg basis biedt om bij elkaar te blijven.

Waarna degene die het niet meer zo voelt, geneigd is er een punt achter te zetten.

'Het gevoel is weg,' hoor je dan wel.

Dat gebeurt.

Met of zonder reden - maar het belangrijkste is dat het gebeurt.

Het klinkt logisch dat het zo zou werken en het valt me op dat ook velen die op zo'n manier op een portie getrakteerd worden proberen die weg te bewandelen.

Stap 1: Paniek.

Stap 2: Nadenken: waar ging het mis, waarom is diegene niet meer bij me ,opvallend hoeveel mensen die verlaten zijn in eerste instantie toch de schuld bij zichzelf zoeken?

Stap 3: Met de kennis van waarom het misgegaan is ,al dan niet kloppend; soms is er gewoon geen vinger op te leggen aan de slag om die factor weg te nemen.

Stap 4: Probleem opgelost.

Ik ben altijd al intuïtief geweest.

In het dagelijks leven luisterde ik naar mijn innerlijke stem.

Leerde erop te vertrouwen dat alles wat ik nodig had er is.

Dagelijks ervaarde ik begeleiding en bescherming die niet begrensd is door tijd en ruimte.

Voelde me één met Moeder Aarde, het Universum en de Sterren.

Onderricht die ik kreeg gebeurde vaak door energie.

Bijvoorbeeld door energie uit de natuur van Moeder Aarde, begeleiding van de Geest die veel groter is dan mijzelf.

Een energie die altijd aanwezig was als wat ik met het blote oog waarneem.

Sterwezens en lichtwezens.

Het hele Universum communiceert.

Ik hoefde mij er alleen maar op af te stemmen via mijn hart.

Deze energie onderwees mij, gaf mij inzichten.

Als kind nam ik de wereld meer waar vanuit Eenheid en het voelen.

Dat was voor mij een natuurlijke manier van zijn.

Richtte mij meer op de energie achter de persoon.

Dat gaf mij een ander beeld over die persoon.

Ik vond het lastig om helder onderscheid te maken, wat is nu van mij en wat is van die ander.

Maar Ik raakte het contact met mijn eigen centrum kwijt.

Wij leven op aarde.

Aarde: planeet waarop wij wonen,

de wereld,

de bewoonbare planeet van ons zonnestelsel,

wereldbol waarop wij wonen,

moeder aarde.

Op aarde is alles ‘zichtbaar’.

We weten meestal wel wat zich op aarde afspeelt, en hoe deze wereld eruit ziet of eruit zou moeten zien.

Op aarde leeft de mens, we hebben een voor iedereen zichtelijk vleselijk lichaam.

Boven onze aarde bevindt zich het heelal.

Heelal: ruimte boven de aarde,

ruimte waarin de aarde, planeten en sterren zich bevinden,

de oneindige ruimte met alles wat ze bevat,

ruimte wat om de aarde heen is,

ook wel de ruimte, de kosmos,

het universum of simpelweg de wereld genoemd: het gehele tijd-ruimte-continuüm waarin wij bestaan, inclusief alle materie en energie.

Voor het heelal gebruiken wij meerdere benamingen zoals,

hemel,

daar boven,

gene zijde,

hiernamaals,

de bron,

de lichtwereld,

het licht,

spirituele wereld.

In het universum is niet alles zichtbaar.

We weten vaak niet wat zich in het universum afspeelt,

of hoe deze ‘wereld’ eruit ziet.

We kunnen hier alleen over speculeren.

In het universum bevinden, leven voor ons menselijk denken, overleden personen in een niet stoffelijk zichtbaar lichaam.

Het verschil tussen aarde en hemel is dat op aarde alles zichtbaar is met al wat erin is, en in de hemel, universum alles niet zichtbaar is met al wat erin is.

Voor beide werelden geldt dat zij ‘draaien’ op energie, er energie is, als er geen energie is zou er ook geen aarde en universum zijn.

In alles en iedereen is energie aanwezig, het stroomt door alles en iedereen en straalt energie uit.

In ons leven zullen wij omringd zijn met mensen,

dit kunnen allerlei soorten mensen zijn zoals,

familie, vrienden, collegae, buren, kennissen, enz.

Ook deze mensen stralen met hun gedrag, woorden, gedachten energie uit.

Gebeurtenissen zullen iedere dag plaatsvinden en deze kunnen zowel positief als negatief zijn en die positieve of negatieve energie afgeven.

Al deze mensen, gebeurtenissen kunnen energetische invloed hebben op de mens.

Het is hoe wij in het leven staan.

Zijn wij in balans of niet.

Als wij niet in balans zijn dan zullen wij een lager energie niveau hebben en niet in onze kracht staan, wij zijn kwetsbaarder, vatbaarder, beïnvloedbaar.

Energie is een trilling, een vibratie, wat zich vlug beweegt maar welke niet te zien is met het blote oog.

Energie is onzichtbaar, maar wel degelijk aanwezig.

Energie is onze eerste levensbehoefte.

Zonder energie zou er geen moeder aarde zijn, geen mens en dier omdat energie onze voeding is, zoals voedsel voor mens en dier.

Met alles wat wij doen, stralen wij energie uit, zetten wij energie in beweging, zoals met onze gedachten, gedrag, woorden, met ervaringen die wij opdoen.

Met elke gebeurtenis wordt energie uitgestraald en laat men energie achter wat zowel positieve energie als negatieve energie kan zijn.

Positieve energie wordt uitgestraald bij en door mensen die positief in het leven staan.

Zij laten:

vreugde,

blijdschap zien,

wat voortkomt uit liefde, deze vreugde, blijdschap stralen zij uit in oprecht lachen.

Zij kunnen mensen inspireren, mensen zullen graag bij hen in de buurt zijn omdat zij hun positieve energie doorgeven en waarbij anderen kunnen opladen.

Er wordt een hoog energetisch trilling niveau uitgestraald.

Zij stralen energie uit ‘liefde energie uit.

Positieve energie zal aantrekken.

Positieve energie zal je opladen,

vullen met vreugde,

als de ander vol vreugde zat dan heb je dit overgenomen van de ander.

Positieve energie laat ons liefde voelen.

Liefde is meest zuivere vorm van energie.

Negatieve energie wordt uitgestraald bij en door mensen die zeer negatief in het leven staan.

Zij laten veelal:

verbittering,

frustratie,

woede zien wat voortkomt uit:

angst & onzekerheid.

Zij stralen :

verbittering,

frustratie,

boosheid,

angst uit.

waardoor zij mensen zullen afschrikken,

afstoten,

mensen zullen niet graag bij hen in de buurt willen zijn omdat zij met hun negatieve energie anderen zullen leegzuigen, leeg laten lopen.

Onze gedachten, onze emotie beïnvloeden ons leven, en kunnen onze energie laten afnemen.

Wat is de invloed van de buitenwereld, van anderen op jouw leven?

Word je geleefd of leef je zelf.

Iedere dag steken wij energie in onszelf maar is dit positieve energie of negatieve energie.

We kunnen omringt zijn met negatieve energie die ons een onbehaaglijk, niet prettig, angstig gevoel geven.

Alles waarvan wij denken dat iets negatief is, zal voor ons negatief zijn, wat negatief is, wat negativisme bevat zal ons verstoren als wij hier omringt mee blijven en kunnen hier last van krijgen.

Als wij energie verliezen moeten wij ons echt afgaan vragen waarom wij energie verliezen, hoe het komt dat wij energie verliezen. Stoppen wij energie in dingen die nodeloos, nutteloos, zinloos zijn? Laten wij onze energie afnemen, verliezen door problemen niet op te lossen? Is er iets of iemand anders die onze energie ‘snoept, zuigt, afneemt’?

Negatieve energie zal afstoten.

Negatieve energie zal je leeg laten lopen qua energie omdat negatieve energie negativiteit bevat.

Als de ander negatieve energie bij zich draagt en uitstraalt,

dan kunnen wij dit overnemen wat veelal het geval is omdat wij ons niet bewust zijn,

mits je met beide benen op de grond staat, geaard bent.

We worden letterlijk "moe van iemand".

Negatieve energie is gevuld met angst energie.

Het frequentieniveau verwijst naar de manier waarop de ontwikkelingsgraad van de geest zich uit op energetisch gebied. We kunnen zeggen dat de uiting van liefde op het astrale of energetische niveau een hoge trillingsfrequentie heeft. Daarom komt die trillingsfrequentie overeen met het astrale lichaam van de meest gevorderde geesten met het hoogste vermogen om lief te hebben en die losgekomen zijn van het egoïsme.

De lage trillingsfrequentie is eigen aan de weinig gevorderde geesten die nog steeds handelen uit egoïsme.

Tussen deze twee extremen zijn er geesten met een middelmatig evolutieniveau en dus met een middelmatige trillingsfrequentie.

Elk van deze geesten zal zich na de des-incarnatie, afhankelijk van zijn evolutieniveau,

plaatsen op het niveau dat overeenkomt met zijn trillingsniveau.

Er zal een zeer laag energieniveau zijn omdat alle tijd en energie wordt gestoken in klagen, mopperen, negativiteit, waardoor de innerlijke accu niet oplaadt en wat kan leiden tot slapeloosheid, hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, depressie en in het ergste geval een burnout, psychische problemen.

Iedereen kan slachtoffer worden, zo ook slachtoffer van je zelf.

De herinnering aan de negatieve ervaring uit het verleden is een verbittering geworden, waarbij men oude innerlijke wonden blijft blootleggen waaraan men in herinnering vasthoudt en waarbij men een kwetsbare houding aanneemt.

Het gedrag wat men uitstraalt is woede, wat voortkomt uit innerlijke pijn, frustratie, boosheid, angst.

Als wij een rigide houding aannemen dan ontkennen wij de waarheid en ontwijken wij de realiteit.

Het is aan onszelf hoe wij hier mee omgaan, maken wij een keuze, lossen wij problemen op of niet, nemen wij verantwoording voor onszelf of niet.

Entiteiten, zielen alleen kunnen geen oorzaak voor energieafname zorgen, er zullen altijd andere ‘aardse bijkomstigheden’ bijkomen waardoor ons energieniveau zal afnemen.

negatieve energie die van buitenaf komt op welke manier dan ook en die wij niet bij onszelf binnen willen laten.

Tegen negatieve energie kunnen wij onszelf beschermen door ons af te schermen.

Wij zetten als het ware een schild om onszelf heen waardoor negatieve energie ons niet meer kan raken.

Negatieve energie zal geen kans hebben ons te raken, het zal worden teruggekaatst naar waar het vandaan komt, kwam. Afscherming van negatieve energie kunnen wij zelf doen maar wij kunnen ook hulp vragen vanuit "de Bron, het Goddelijke.


Om jezelf te beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf kun je jezelf beschermen.

Dit kun je doen doormiddel van affirmaties, visualisatie, mantra’s enz. 

Met energetische bescherming sta je in verbinding met Gods licht en liefde.

Vergeet niet na een energetische bescherming de spirituele wereld te bedanken. 

Het leven is ontwikkeling.  

Het leven stroomt niet achteruit, het leven staat ook niet stil bij gisteren.

De energie stroomt altijd verder.

Je verleden heeft een reden.

Het verleden heeft het heden gecreëerd.

Alles wat je gecreëerd hebt heeft een reden.

Ontdek hier de rode draad in, welke dingen herhalen zich keer op keer in je leven.

De dingen herhalen zich, tot dat je het snapt en kunt los laten en transformeren.

Het wordt nu tijd om oude programma’s op te ruimen.

Programma’s die je in de weg staan om op de hogere vibraties van het hart afgestemd te blijven.

Oude denk patronen, overtuigingen, mechanismes, angsten, illusies, gehechtheden, onverwerkte herinneringen uit vorige levens die in je leven.

Die je belemmeren om te zijn wie je werkelijk bent.

Het is nu de tijd om het verleden te zuiveren.

Wij mogen STOPPEN om anderen de schuld te geven.

Mijn ouders dit, of de regering dat, etc.

We zijn geen slachtoffers.

Helder je verleden op, zuiver het.

Daarvoor moeten we terug naar onze kinderjaren, waar je programma is aangemaakt.

Als mens ben je kwetsbaar.

Soms is een strenge blik al verdoende om je klein te voelen.

Waarin je licht dimt.

Of als iemand tegen je zegt dat zie ik heel anders, en je zelfvertrouwen laat je in de steek.

Je verdedigt jezelf, wil gelijk halen, maar innerlijk ben je al gebroken.

Waarom doen we dit?

Waarom beschadigen we ons zelf op die manier?

Waarom geven we een ander zoveel macht?

Als je dit als waarheid zou aannemen en deze energie tot je zou nemen, beschadig je jezelf.

Het maakt je klein.

 Als je je zwak voelt val dan niemand anders aan om jezelf beter te voelen.

Als iemand iets negatiefs zegt over jou voel je dan niet slecht over jezelf.

Als het je op wat voor manier dan ook triggert, zie dit als een teken om je verleden te zuiveren op te helderen.

Het gaat er niet om wat die persoon tegen je zegt.

Er zit altijd iemand achter die persoon, je ouders, broers , zussen, vorige levens.

Wanneer was het de eerste keer dat je werd veroordeeld, dat iemand je bijvoorbeeld liet voelen dat je niet goed genoeg bent?

Breng deze overtuiging in je naar de naar de oppervlakte, voel wat het met je doet.

Dit is geen waarheid over jou, het staat je in de weg om te kunnen zijn wie je werkelijk bent.

Iemand heeft het op een bepaalde manier op je gelegd.

Degene die het op je heeft gelegd, heeft het misschien ook weer opgelegd gekregen.

Zo wordt een overtuiging van generatie op generatie overgedragen.

Het kan nu stoppen bij jou.

Zo heel jezelf, maar ook de voorouderlijke lijn.

Stel je hebt de overtuiging aangemaakt dat je niet goed genoeg bent om wat dan ook te creëren in je leven.

Deze overtuiging  raakt  zo op gesloten in jou en wordt zo een patroon in je leven. 

Relaties zijn spiegels, hoe wij ons zelf beoordelen.

Wat daar buiten is, reflecteert wat diep van binnen zit.

Als ik vind dat ik niet goed genoeg ben creëer ik mensen om mij heen die mij beoordelen. 

Deze spiegel laat mij zien hoe ik mezelf veroordeel.

Deze overtuiging zal ook een rode draad zijn geweest in andere levens.  

Een overtuiging over mezelf die geen waarheid is.

Als je het licht laat schijnen op deze schaduw en overtuiging gaat het weg.

Als je je bewust bent van de overtuigingen die niet waar zijn, verdwijnen ze.

Het is nu de tijd om alles naar de oppervlakte te brengen in jezelf wat geheeld mag worden.

Opschonen en zuiveren van visies en overtuigingen.

Gedachten over jezelf die je in de weg staan om te kunnen zijn wie je bent.  

Zodat er een nieuw geboorte kan plaats vinden in ons.

Laat het oude gaan……oude bagage van lang geleden….uit vorige levens.

We zijn  nu in staat als mens in onze evolutie om ons op alle mogelijk manieren te bevrijden van wat ons niet meer dient. In onze ziel is het weten aanwezig dat ons bewust wil maken  dat wij op aarde zijn om van de Liefde te leren……alleen Liefde. 

"Help elkaar om te groeien". 

Zoals wij met respect met mensen omgaan, zullen wij ook met respect met entiteiten, zielen om moeten gaan.

Aardgebonden, dwalende, dolende entiteiten, zielen zullen altijd hun weg vinden naar de lichtwereld omdat zij altijd omringd zullen zijn door lichtwereld zielen.

Als ‘hun tijd’ gekomen is en zij de keuze hebben gemaakt om over te gaan zullen de lichtwereld zielen hen begeleiden en helpen de oversteek te maken.

De aardse mens kan ook deel uit maken van het begeleiden, helpen naar de lichtwereld.

Maar, vooralsnog zal de ‘lichtwereld’ dit zelf reguleren.

Wij, als aardse mens willen graag de entiteiten, zielen helpen, maar alles zal op ‘eigen tijd’ gebeuren, en veelal bemoeien wij ons met zaken die ons niet aangaan en nog niet klaar zijn voor een entiteit, ziel.

Er zal een belang moeten worden afgewogen, is het ons eigen belang of het belang van de ziel.

De aardse mens, kan helpen met het begeleiden van de tijdelijk aardgebonden entiteit, ziel, naar de lichtwereld, een entiteit, ziel is daar dankbaar voor, sommige entiteiten zullen dit niet leuk vinden, zullen zich verzetten, maar diep in hun ziel weten zij dat zij beter af zijn in de lichtwereld.

Het verzetten tegen naar 'huis gaan' heeft te maken met schuldgevoel, schaamte, die zij nog hebben over het aardse leven, maar veelal is dit nog een heel klein restje en met een gesprekje hierover laten zij veelal de schaamte en het schuldgevoel gaan en keren zij terug naar huis, want zij weten dat de aarde niet de plek voor hen is om te zijn.

Steeds vaker word er gevraagd om een reading & healing te geven bij mensen met een emotienele of verstandelijke blokkade of beperking.

Door het telepatisch vermogen is het voor gemakkelijk om met hen te communiceren.

Telepathisch communiceren is de "taal van je ziel".

Communiceren van hart tot hart.

Een oertaal waarin je je niet in woorden uitdrukt.

Een hartverbinding die je kunt maken met elke vorm van leven.

Deze hartverbinding die je kunt maken met elke vorm van leven.

Deze hartverbinding is er altijd al geweest.

Nu is het de tijd dat we deze manier van communiceren ons gaan herinneren.

Het is de taal van het hart.

De taal die iedereen verstaat.

Het communiceren gaat via helder weten en je zintuigen.

Zo kun je communiceren met elke vorm van leven.

In de lichtwereld spreekt men zielentaal.

Wij communiceren met elkaar op zielen niveau, voor ons menselijk denken is dit van hart tot hart.

Zielen uit de lichtwereld zullen elkaar altijd begrijpen omdat zij dezelfde taal spreken en dat is liefde.

Liefde voor elkaar waarin het hoogste goed voor ieder schepsel voorop staat.

Geen mens of schepsel zal gescheiden worden van elkaar, zal los staan van elkaar.

Wij zullen altijd verbonden blijven doormiddel van de ziel.

Met een overlijden verliezen wij een iemand waar wij een aardse band mee hadden, maar onze zielen band zal voor altijd bestaan.

Met een overlijden houdt het woordelijk ofwel mondeling communiceren op, maar communiceren via de ziel gaat gewoon verder doormiddel van zielentaal.

Ook al denken wij dat wij niet met een overleden kunnen praten, dit kan gewoon, echter zal dit via de ziel gaan.

In gedachten kun je met iemand praten of hard op,

alles wat wij bespreken zal gehoord worden.

Iemand waarbij de heldere kanalen open staan kan deze zielentaal horen en voelen.

Maar wat is dan toch die eenzaamheid eigenlijk?

Is eenzaamheid voor iedereen hetzelfde?

En hoe herken ik dat gevoel van eenzaamheid?

Waar komt mijn eenzame gevoel vandaan als ik niet alleen ben?

Hoe weet ik of ik eenzaam bent?

En kan ik er zelf echt wat aan doen?

Dit zijn allemaal belangrijke vragen waar mensen mee zitten als ze met eenzaamheid te maken krijgen.

Als ze zichzelf erg alleen of in de steek gelaten voelen of als ze eenzame ,emotioneel geblokkeerde mensen in hun omgeving hebben.

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten.

Het is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst.

Je voelt je niet verbonden met de wereld en met andere mensen om je heen.

Het is een persoonlijke beleving.

Dat komt omdat we dan in een heel liefdeloze wereld leven, waarin de mensen met de ruggen tegen elkaar staan.

En het is een feit dat men zich eenzaam kan voelen in het gezelschap van veel mensen, omdat het gevoel van eenzaamheid veroorzaakt wordt doordat men zich niet geliefd voelt.

De meeste mensen op jullie wereld zijn eraan gewend geraakt zo te leven, zonder te voelen, in innerlijke eenzaamheid, in afwezigheid van echte liefde.

we geloven dat we eenzaam zijn omdat we nog niet bewust geworden zijn van het feit dat we vaak hier zijn met dezelfde bestemming en dat we elkaar nodig hebben om die te bereiken

Ik heb me altijd veel vragen gesteld, heel diepgaande vragen.

Ik heb altijd al willen weten wat de zin van mijn leven.

Wie ben ik?

Waarom besta ik?

Waarom bestaan alle anderen?

Wat doen we hier?

Zijn we hier met een speciale opdracht?

Waarom worden we geboren?

Waarom gaan we dood?

Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe?

Is er iets ná de dood?

Ander keren probeerde ik het antwoord te vinden op het grote aantal onrechtvaardigheden die ik in de wereld zie.

Waarom is het leven zo onrechtvaardig?

Waarom zijn er kinderen die vanaf hun geboorte nooit iemand kwaad hebben gedaan,

zo onmenselijk lijden door honger, oorlog, armoede, ziektes, misbruik en mishandeling omdat niemand van hen houdt, terwijl andere kinderen gezond geboren worden in een gelukkig milieu waar iedereen van hen houdt?

Waarom worden sommige mensen ziek en anderen niet?

Waarom leven sommige mensen heel lang en gaan anderen bijna vlak na hun geboorte dood?

Waarom bestaat het lijden, het kwaad?

Waarom zijn er goede en slechte mensen, gelukkige en ongelukkige mensen?

Waarom ben ik in dit gezin en in dit leven geboren en niet in een ander?

Waarom overkomen mij deze rampen en anderen niet?

Waarom heb ik zoveel tegenslagen en een ander niet?

Waarvan is dit allemaal afhankelijk?

Andere keren hadden mijn vragen betrekking op gevoelens.

Waarom voel ik me niet gelukkig?

Waarom wil ik gelukkig zijn?

Hoe kan ik gelukkig worden?

Zal ik iemand vinden die me gelukkig maakt?

Wat is liefde , emotie en wat zijn gevoelens?

Wat voel ik eigenlijk?

Houden van . . ., is dat de moeite waard?

Lijden we meer als we van iemand houden of als we dat niet doen?

Ik denk dat jíj je, op een bepaald ogenblik in je leven, ook deze vragen gesteld zult hebben of dat je af en toe daar nog mee bezig bent.

Maar omdat we zó druk bezig zijn met ons dagelijks leven, zijn er maar weinig momenten waarin we ons dit bewust afvragen en amper tijd besteden om deze proberen op te lossen.

We hebben veel verplichtingen, we worden constant afgeleid.

En omdat we blijkbaar geen oplossing vinden en het zoeken ernaar ons onrustig maakt, geven we er de voorkeur aan die problemen te 'parkeren' in een hoekje van ons binnenste, wellicht gelovend dat we er dan minder last van hebben. Bestaat er wel een antwoord op elk van deze vragen?

Ik ben niet op zoek naar een willekeurig antwoord, maar naar een antwoord dat waar is.

Realistisch, rationeel bekijken

Realistisch:     iets dat erg lijkt op de werkelijkheid

Rationeel:       op een rustige doordachte manier

Hoe bekijken wij een situatie, hoe is de situatie?

Wij zullen ons bewust moeten worden hoe wij iets bekijken en hoe iets werkelijk is.

Iets kan werkelijkheid lijken maar hoeft niet zo te zijn.

Doen wij aannames, hebben wij een vermoeden, of hebben wij iets rustig doordacht?

Als wij niet in balans zijn dan zal de emotie angst onbewust een rol spelen waarbij onze gedachten, gevoelens alle kanten zullen uitgaan en waarbij wij een onbehaaglijk, angstig gevoel hebben, we voelen ons niet prettig.

Je voelt je niet prettig in bijvoorbeeld je eigen huis, op je werk, of als je op visite bent.

Het onbehaaglijk gevoel komt voort uit de emotie angst.

Angst kan gaan overheersen en je helemaal in bezit, beslag, overnemen.

Als wij ons niet prettig voelen dan willen wij veelal wel graag weten waardoor dit komt, maar veelal lopen wij ‘aan ons niet prettig voelen voorbij’.

Als wij ons toch verdiepen in ‘ons niet prettig’ voelen, zullen wij snel geneigd zijn, om ‘de schuld’ van ons niet prettig voelen bij een ander neer te leggen omdat wij geloven dat iets niet onze schuld kan zijn.

Hiermee doen wij een aanname die niet op waarheid, werkelijkheid berust.

Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf en de ontstane situatie en is verantwoordelijk hiervoor en zal eigen verantwoording moeten nemen om op te lossen en veelal ontbreekt de verantwoording.

Als wij verantwoording nemen voor onszelf dan zullen wij alles rationeel, moeten gaan bekijken, wij zullen alles moeten doordenken, overdenken, om tot een antwoord, de realiteit te komen.

Alles zullen wij rationeel moeten bekijken, en blijven bekijken en zeker als we het vermoeden hebben of aannames hebben gedaan.

Niets hoeft te zijn wat wij zelf bedenken dat het is.

Bestaat er een waarheid?

Wat is die waarheid dan?

Waar moet ik die zoeken?

Het is belangrijk om je bewust te worden van je problemen, deze op te lossen en balans in je zelf vinden.

Als er geen balans is dan zullen wij dit moeten vinden waardoor wij stevig ‘in onze schoenen staan’ en om te leren met de ‘buitenwereld’ om te gaan.

Wij zullen ons moeten beschermen tegen de ‘negatieve’ buitenwereld met al de negatieve energie die de mens uitstraalt. Of dit nu met entiteiten is of niet.

Bescherming tegen de energie van de aardse buitenwereld, oude energie, energieën is belangrijk, als je niet in balans bent dan speelt angst, onzekerheid een grote rol, en daarom is bewustwording, bewustzijn van jezelf van belang. Bewustwording en niet laten leiden door anderen, maar de kracht in jezelf zoeken en hervinden.

Bewustwording is de confrontatie met jezelf aangaan.

Alles wat er speelt te erkennen, verwerken, accepteren, vergeven en loslaten

De eerste relatie die je mag helen is de relatie die je hebt met jezelf.

Als je blij bent met jezelf, dan heeft dat een helend effect op alle andere relaties.

Als je op zoek bent naar meer liefde in je leven dan begint dat met eigen liefde.  

Door breek dit taboe.

Hou van jezelf en wees blij met jezelf. 

Dit betekent geen gezeur, geen kritiek, geen verwijt. 

Laat het programma los, waarin je jezelf of een ander veroordeeld.

Leer op een andere manier naar jezelf te kijken en de wereld.

Je kunt loslaten van ik ben goed en jij bent slecht.

Tevreden zijn met jezelf in het huidige moment, gedachten kiezen die je een goed gevoel geven.  

Laat zien wie je bent.

Verontschuldig je niet voor wie je bent.

Laat de meningen van anderen los.

Wees jezelf.

 

Aarding en gronding is een onderdeel van bewustwording.

Met gronden leg je bewust contact met jezelf.

Belangrijk is om de dag te beginnen met aarden waarmee je letterlijk met beide benen, voeten op de grond staat waarmee je in je kracht gaat staan, in je lichaam aanwezig bent, je bewust te zijn van jezelf en de energietoevoervan uit de aarde. Je wordt letterlijk gevoed met energie vanuit de aarde die door jouw lichaam kan stromen en jou van energie voorziet.

Kijk vanuit liefde, vreugde en schoonheid naar jezelf.

Wees lief en mild voor jezelf.

Maak contact met jou hartsverlangen zo krachtig mogelijk elke dag weer, het voelen en er vorm aan geven.

Je ademhaling is belangrijk zodat de energietoevoer goed door je lichaam stroomt en de energiepunten, de chakra’s worden gevoed.

De meeste mensen zijn niet in balans, zijn zich niet bewust van energie en de werking van chakra's.

Als je goed in balans bent dan werken de chakra's op gelijk niveau en is de energie toevoer goed en de aura in balans.

Als je niet goed in je vel zit, zal er geen balans, evenwicht zijn, en zullen de chakra’s niet goed werken, zullen te veel openstaan, waardoor er te veel energie naar binnen komt en de geblokkeerde chakra’s deze energie niet goed kunnen verwerken, waarmee de energie toevoer niet goed zal verlopen, en waarmee de energietoevoer lager zal zijn dan als je goed in je vel zit.

Bij het niet in balans zijn speelt onzekerheid , emotie en angst een grote rol en hiermee zullen wij energie verliezen.

Door je bewust te zijn van aarding, ademen en energie en bescherming, sta je stevigerin je schoenen, ben je krachtiger.!!

 

De sleutel tot een liefdevol, harmonieus, gezond en een vreugdevol leven ben jezelf.

Open je schatkist!

Hoe meer je je kracht, talent, schoonheid, kwaliteit ontdekt en waardeert.

Hoe beter ze je tot groei bloei en ontwikkeling kunnen komen.

Je bent geweldiger dan je denkt en je je kunt voorstellen.

Jij bent Uniek.

Jouw leven heeft onschatbare waarde.

Laat je mooie licht helder schijnen!

Laat zien wie je bent.

Verontschuldig je niet voor wie je bent.

Laat de meningen van anderen los.

Wees jezelf.

Kijk vanuit liefde, vreugde en schoonheid naar jezelf.

Wees lief en mild voor jezelf.

Maak contact met jou hartsverlangen zo krachtig mogelijk elke dag weer, het voelen en er vorm aan geven.

De sleutel tot een liefdevol, harmonieus, gezond en een vreugdevol leven ben jezelf.

Open je schatkist!

Hoe meer je je kracht, talent, schoonheid, kwaliteit ontdekt en waardeert.

Hoe beter ze je tot groei bloei en ontwikkeling kunnen komen.

Je bent geweldiger dan je denkt, je kunt voorstellen.

Jij bent Uniek!!.

Jouw leven heeft onschatbare waarde.

Mocht u na het lezen van dit lange artikel nog vragen hebben , stel deze dan gerust en ze worden met alle liefde en aandacht beantwoord zowel hier onder als via een prive bericht of via onze site en mail naar Info@ :charaenaan.insight@gmail.com

Liefs

Angel Ayasha 

 

Ik wens je hierbij veel krachtige moed, pure kracht en heel veel doorzettingsvermogen toe.

En ook duim ik voor je dat ook voor jou de zon weer heel snel zal schijnen!
 

Liefde , puur licht & intense Kracht
 

Namasté 

© 2012 - 2024 charaenaan-insight new age en wellness gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel