De Vierde Chakra , Hart chakra / Anahata Chakra

 

Je hartchakra is de middelste van de zeven chakra’s.

De lagere (materiële) energieën en de hogere (geestelijke) energieën komen hier samen.

Doordat je hartchakra in het midden ligt, is het belangrijk dat deze in balans is.

Het is de brugfunctie tussen de onderste drie en de bovenste drie chakra’s.

Is je hartchakra in balans en zou één van de andere chakra’s  in onbalans zijn, dan komt deze weer in harmonie door vanuit je hart te werken.

Je hartchakra heeft een helende werking op de andere chakra’s!

 

De ligging van je hartchakra is ter hoogte van je hartstreek, op het borstbeen.

De ontwikkeling is vanaf de jonge volwassene tot ongeveer 35 à 40 jaar.

Het leven begint bij 40!

 

   Je hartchakra staat in verbinding met je huid, je bloedsomloop, je hart en je longen.

   Het element lucht hoort bij deze chakra.

   Vandaar de spreekwoorden: Je hart luchten! of Geen lucht krijgen.

   Of: Een zucht geeft lucht aan een hart vol smart!

   Ook de kleur groen hoort bij je hartchakra en wel alle schakeringen heldere kleuren groen. Vandaar dat de natuur zo’n helende werking op ons heeft.

 

De brug tussen het Aardse en het Goddelijke

Je vierde chakra vervult een brugfunctie, waardoor we onder ,het Aardse en boven ,het Goddelijke in ons en om ons heen met elkaar kunnen verbinden.

Het goed functioneren van deze chakra maakt je tot een sympathiek en liefdevol mens.

Je voelt je veilig onder alle omstandigheden, en je schenkt dit gevoel ook aan anderen.

Je laat iedereen in zijn of haar waarde.

En je bent creatief en vernieuwend bezig.

Je hebt een rustige, harmonieuze energie en genezende gaven.

Door ons hart te openen voor onszelf, voor alles en iedereen om ons heen geven we onszelf en anderen de ruimte. Relatieproblemen komen vaak voort uit onbalans in ons hart.

Door ons hart te openen, openen we ook onze intuïtie.

Ontdek wat je lichaam je vertelt aan je geest.

Ontdek wat je geest vertelt aan je lichaam!

Chakra-energie is de basis van ons psychisch, sociaal en fysiek bestaan.

Deze keer dus alle informatie over de vierde chakra, leven vanuit je Hart!

Het hartchakra, ook wel Anahata chakra genoemd, bevindt zich ,de naam zegt het al ,ter hoogte van jouw hart.

Het hartchakra is het chakra dat wordt geassocieerd met de kleur groen, en gekenmerkt door de lotusbloem met twaalf blaadjes.

Het hartchakra staat in verbinding met het centrum van jouw liefde: zowel de liefde die van jou uitgaat naar anderen, als de liefde voor jouzelf.

De levensgebieden die je aan dit chakra kunt koppelen zijn onder andere relaties, toewijding en intimiteit.

 

Je Hartchakra, het Centrum van je Zijn!

Je hartchakra is nauw verbonden met je levensritme, met het tempo waarop jij de dingen doet.

Een langzame hartslag betekent dat er een rustig tempo bij je past.

Wanneer je je zou laten pushen, gaat haasten of een te snel levenstempo hebt, kan het niet anders dan dat je het aan je hart of longen krijgt.

Mijn hartslag is gemiddeld 65, heb ik daarom een traag tempo?

Nee dat niet, ik doe alles rustig, laat me niet haasten en zorg er voor dat ik me zelf rustig houdt.

 

Hartproblemen, hartinfarct

De laatste jaren komt het veelvuldig voor dat mensen last krijgen van hun hart.

Dat kan ook niet anders, de rust die er vroeger was is niet meer.

De veelvuldige ontslagen zorgen er voor dat mensen in een situatie blijven zitten die niet bij hen past.

Of door werk te doen waar hun hart niet blij van wordt, of door geen werk te hebben.

De gedrevenheid om een bepaalde maatschappelijke positie te bekleden kan onbalans in de hartchakra veroorzaken.

Of in een positie worden gedwongen die niet bij het karakter van de persoon past of die men zelf niet ambieert, die men zelfs niet wenst.

Door tegemoet te komen aan de wensen van je baas, je ouders, je partner, familie, anderen of door te hoge verwachtingen van je zelf te hebben, kom je op een gegeven moment onder grote spanning te staan.

Ook de gedrevenheid van sommige ouders dat hun kinderen meer moeten bereiken dan zijzelf.

Het yuppie gedrag dat je mee moet met het zogenaamde hogere sociale leven.

De hipster die helemaal up to date moet zijn met alles.

Terwijl het kind, puber misschien liever bij het ‘gewone’ wil horen.

Het zijn niet altijd de ouders die dat willen, ook het kind of de puber kan zichzelf daartoe pushen.

Anahata Chakra, Hart Chakra, is zoals de naam al impliceert, gelegen in het hartgebied.

De kleur is groen en het element is lucht.

Deze vierde chakra is de zetel van de balans in het lichaam, gekenmerkt door gevoelens van liefde, gehechtheid, compassie, vertrouwen en passie.

Wanneer Anahata Chakra uit balans is, kan een persoon moeite hebben met emotionele problemen zoals :

woede,

gebrek aan vertrouwen,

angst,

jaloezie en humeurigheid.

Door het harmoniseren van de chakra, zou je je meelevend, optimistisch, vriendelijk en gemotiveerd voelen.

Begrip hebben voor jezelf en anderen en zorg dragen voor jezelf en anderen horen ook bij een in balans zijn de Hart Chakra.

Je vierde chakra staat in het teken van de liefde, de liefde voor jezelf en de liefde die je aan een ander kunt geven. In ons leeft een onuitputtelijke bron van liefde.

Door blokkades worden we afgesloten van die bron, we kunnen verbittert raken en ons zelf vullen met haat.

Door meditaties op het hartchakra te richten gaan we steeds meer in compassie met onszelf en de omgeving leven, we leren onszelf te vergeven.

Door een zachte manier van kijken, “naar onszelf” komen we tot heelheid. Voel maar hoe het zou zijn als je het oordeel los zou kunnen laten, het oordeel dat je hebt over jezelf.

 

Ter hoogte van de tepels en tussen de schouderbladen bevindt zich het vierde chakra.

Op deze plek zend je liefdevolle trillingen uit naar andere wezens en de wereld.

Van hieruit kun je jezelf en anderen echt vergeven, een vergeving zonder voorwaarden.

Een vergeving zonder ego, maar vergeving puur uit liefde.

Adem regelmatig een grasgroene kleur in en voel wat dit met je doet. Adem van jezelf houden in en niet van jezelf houden uit.

Als je niet van jezelf houdt, hoe kun je dan van een ander houden, of hoe kan een ander van jou houden.

Als je pure liefde voor jezelf gaat voelen zul je die liefde als vanzelf ook weer uitstralen.

Je hartchakra staat dus voor onvoorwaardelijke liefde.

Geven en ontvangen moeten in balans zijn.

Als je jezelf alleen maar opoffert, en alleen maar alles als je plicht ziet, zonder tijd voor jezelf te nemen, dan is je hartchakra waarschijnlijk te ver naar buiten toe geopend.

Als je alleen maar aan jezelf denkt en je probeert gelukkig te worden ten koste van anderen, dan is je hartchakra waarschijnlijk geblokkeerd.

Bij een gezond geopend hartchakra is er een evenwicht tussen geven en ontvangen, en dat zorgt voor rust in je leven.

Het is ook het hart wat aangeeft wat je werkelijk wilt, denk maar eens aan uitdrukkingen als 'daar gaat mijn hart sneller van kloppen' of 'volg je hart'.

Daarom is het hart een betrouwbaar kompas in het leven.

Het hartchakra neemt te midden van de andere chakra's een bijzondere plaats in.

Het is precies het middelste chakra, en daarom kan gesteld worden dat zij de lagere chakra's met de hogere verbind.

 

Bij je vierde chakra horen de begrippen:

Compassie, liefde, geven en ontvangen.

*Kleur: groen.

*Lichamelijk: hart en bloedvaten, zwezerik, longen, armen en handen.

*Gedachten: -positief jezelf, de ander en de wereld omarmen.

                    -negatief afgesloten, haat afsluiten, niet geven en ontvangen.

 

Voelen: gevoelens die te maken hebben met het wel/niet ervaren van liefde, compassie, eenheid, vrede, harmonie, evenwicht, verbondenheid.

*Affirmaties: Ik verdien liefde.

Kort samengevat heeft het vierde chakra de volgende kenmerken:

*Liefde en evenwicht.

 

Vanuit de eerste drie basischakra’s- wortelchakra, heiligbeenchakra en zonnevlecht ,die in verbinding staan met de Aarde, gaan we nu verder omhoog richting emoties en komen we aan bij de emotionele chakra’s.

Het vierde chakra is het hartchakra.

In het Sanskriet ook wel Anahata chakra genoemd.

Het hartchakra is in ontwikkeling vanaf het 4e levensjaar tot ongeveer het 7e levensjaar.

Op deze leeftijd ga je voor het eerst relaties aan, je ontwikkelt meer empathie.

Misschien herinner je je nog wel het eerste beste vriendje of vriendinnetje op de basisschool in de kleuterklas.

Het vierde chakra bevindt zich midden op de borst en heeft invloed op de volgende delen in het lichaam:

 

Het vierde chakra: lichamelijke kenmerken

* Bovenste deel van de rug

*Longen

*Borstkas

* Hart

*Bloedsomloop

*Handen

*Armen

 

Het vierde chakra: emotionele kenmerken

*Beminnen en bemind worden

* Emoties

*Onkwetsbaar

*Onaantastbaar

*Empathie

 

Het hartchakra staat zoals eerder hierboven is verteld voor liefde, liefde voor jezelf en liefde voor je omgeving.

Er wordt vaak gezegd dat je eerst van jezelf moet houden voordat je van anderen kunt houden.

Maar je moet ook van anderen kunnen houden voordat je van jezelf kunt houden.

Uitgaande van geven en nemen.

Of beter gezegd: geven en ontvangen!

Daarvoor moet je hartchakra openstaan.

Als het meer gesloten is voel je je eenzaam, depressief, heb je een kille houding en toon je weinig gevoel.

Het hartchakra kan ook teveel open staan en dat uit zich in jaloezie, ‘claimend’ gedrag en afhankelijk zijn van anderen.

Ook hierin is balans weer het sleutelwoord.

 

Oorzaken en uitingen van onbalans

Waardoor kan je hartchakra in onbalans zijn?

Het kan zijn dat je als kind veel bent afgewezen of niet erkend.

Soms neem je een litteken in je Ziel mee vanuit een vorig leven en dat kan zijn verlatingsangst, geen liefde mogen uiten of ontvangen.

Het kan ook dat er nog onverwerkt verdriet in je is.

Dit verdriet hoeft niet alleen in je jeugd te zijn geweest, dat kan ook later.

Of dat je een kille opvoeding hebt gehad of later in een kille omgeving bent terecht gekomen.

Wanneer je niet veel bent aangeraakt of regelmatig kritiek hebt gehad, of dat je kritiek hebt op jezelf, jezelf niet aanraakt.

 

Hoe uit onbalans in je hartchakra zich?

Het uit zich bijvoorbeeld doordat je personen of situaties niet kunt loslaten, terwijl je weet dat ze niet meer goed voor je zijn.

Wanneer je bang bent om wat dan ook te verliezen.

Jaloezie heeft er mee te maken.

Moeite om van jezelf en/of je medemens te houden.

Het uit zich door je eenzaam te voelen, ook al ben je in gezelschap.

Onbalans in de hartchakra uit zich ook door bezittingsdrang, claimgedrag.

De bezittingsdrang kan worden geuit door bijvoorbeeld een verzamelaar te zijn.

Iemand die altijd onderdrukt is, kan ook bezittingsdrang ofwel claimgedrag hebben.

Namelijk deze zoekt dominantie, immers dat is herkenbaar.

Relatieproblemen komen vaak voort uit de onbalans in deze chakra.

Het is in sommige relaties lastig de ander zijn eigenheid te laten behouden.

Het besef te hebben dat de ander ook daadwerkelijk anders is.

Houden van de ander zonder iets terug te verlangen, de ander in zijnof haar doen en laten volkomen vrijlaten.

Het kan zich door lichamelijke klachten uiten:

hartklachten,

longproblemen,

allergieën,

hyperventilatie.

Ook astma,

pijn tussen de schouders en in de borst,

huidklachten,

eczeem,

eelt vorming,

haarproblemen zijn uitingen van onbalans in je hartchakra.

 

Wie vanuit het hart leeft, heeft vertrouwen en kan leven als de lelies in het veld en de vogels in de lucht in de gelijkmoedigheid van de wijze.

Kwaadaardige gevoelens, angst, agressie en haat zijn tekenen dat je nog een heel stuk af te leggen hebt.

Je hart als spiegel van je ziel laat zien dat de onderste chakra’s nog niet zover zijn en je afleiden van het pad van liefde.

 

Bij goede werking: Afstemming, onvoorwaardelijke liefde, medeleven

Bij slechte werking: Niet invoelend, onvermogen om van zichzelf en van anderen te houden.

Gebied van werking: Liefde, relaties

Fysieke functie: Hart, longen, bloed

Kleur: Groen

Geschikte stenen om te gebruiken: Rozenkwarts, aventurien, moldaviet, saffier

 

Mogelijke aanvullende klachten bij onbalans: Psychische klachten.

Deze chakra is belangrijk voor het onderhouden van relaties.

Als deze chakra uit balans is kan het ervoor zorgen dat je afhankelijk wordt van de liefde van anderen.

Verder kun je hierdoor overmatig kritisch worden naar jezelf, maar ook naar anderen toe.

Tevens kun je een angst voor intimiteit ontwikkelen.

Mensen kunnen je door deze dingen als harteloos ervaren.

Dit kan ook een oorzaak zijn van depressies.

Lichamelijke klachten: Problemen met de luchtwegen, zoals astma en bronchitis, stoornissen in het hart en bloedcirculatie.

 

Waar het vierde Chakra voor staat

Het vierde Chakra staat zoals eerder genoemt voor de liefde, vriendelijkheid naar jezelf en anderen, geborgenheid, vertrouwen, hoop en het vinden van balans.

"Ik bemin en word bemind" staat centraal.

Het bijbehorende element is lucht.

In het vierde Chakra kun je dit zien als jezelf lucht geven.

De lichtheid van lucht en de adem ,Pranayama, speelt een grote rol.

Na het derde Chakra, waarbij het element vuur centraal staat, kan het luchtige vierde Chakra veel rust en kalmte bieden. Na de kracht van het derde Chakra is het belangrijk de rust op te zoeken.

 

Het vierde Chakra is verbonden met het hart, de longen, de handen en de armen.

De kleur groen staat, naast het bijbehorende Chakra symbool, centraal in het vierde Chakra.

Sommigen zeggen dat het erg positief kan werken als je je omringt met groene elementen.

Hart Chakra-genezing kan nodig zijn wanneer het hartcentrum gesloten is en zijn energieën geblokkeerd of ongebalanceerd zijn.

Het Hart Chakra is als een kanaal voor een vorm van energie die gewoonlijk wordt geassocieerd met liefde. Wanneer de energie van het hartchakra niet stroomt, kan men het op verschillende niveaus ervaren, van fysiek en emotioneel tot existentieel.

Door het hartchakra te helen, kan iemand een boost ervaren in energie, positiviteit, liefde, mededogen en een groter gevoel van verbondenheid met het leven.

Het vierde chakra is dus ons Hart chakra in het Sanskriet Anahata genaamd wat betekent -geluid dat gemaakt wordt zonder dat twee dingen elkaar raken.

Tevens heeft het de betekenis van onaantastbaar, zuiver en onkwetsbaar.

Het is het eerste chakra dat los staat van de aarde.

Het Perineum is aarde, Sacraal-chakra is water en Zonnevlecht is vuur en hoewel vuur niet gebonden is aan de zwaartekracht van de aarde is het wel gebonden aan zijn brandstof die aards is.

Met het Hart-chakra verlaten we de fysieke chakra’s en komen bij onze emotionele chakra’s Hart en Keel chakra.

 

Het hartchakra: een zachte, sterke kracht

Het hartchakra kun je zien als het centrum van jouw lichaam, immers draait alles om dit punt heen.

De levensbloedomloop, jouw hart en longen bevinden zich op de plek van dit centrum en zodoende heeft dit chakra ook invloed op deze schakels in jouw leven.

Het hartchakra heeft een zachte doch sterke kracht: de kracht van kwetsbaarheid en toewijding, goddelijke liefde voor jouzelf, anderen en de hele schepping.

 

Het 4e chakra en de thymusklier

Op dezelfde plaats als zich het 4e chakra rust, is de zogenaamde thymusklier te vinden.

Deze klier ligt zowel symbolisch als fysiek gezien precies bij ons hart.

Passie en vuurkracht zijn met deze klier verbonden: de kern van ons leven stroomt door de vierde chakra, kun je zeggen.

Deze liefdeskracht stroomt door ons kleine lichaampje al vanaf het moment dat wij ter wereld komen.

Wist je dat de liefdeskrachten uit ons diepste Zelf zijn net zo belangrijk als voeding en zuurstof, als het gaat om leven op onze aarde.

Heb Vertrouwen, open je Hart!

Vaak zoek je eerst zekerheden voordat je de ander durft te vertrouwen.

Zoals: Ik wil je wel geloven, maar…

En dan moet die ander eerst een bewijs aan je leveren.

Of je mag dat wel voor me doen, maar…

En dan wil je op de een of andere manier zeker weten dat het goed gaat.

Door dit gedrag blokkeer je de ander.

Of dat nu je collega, medewerker, partner of je kind is.

Door dit inbouwen van zekerheden dood je de eigen verantwoordelijkheid.

En wat nog belangrijker is, je ondermijnt de creativiteit van de persoon.

De ander voelt dat je hem niet vertrouwd en kan zich niet zo geven als deze zou willen.

Het gaat soms verder, de ander probeert het op jouw manier te doen.

En dan gaat het zo verkrampt dat het wel fout moet gaan.

Krampachtig probeert de ander zich vast te houden aan hoe jij het gedaan zou hebben.

En omdat dat niet hun manier is om iets te doen of op te lossen, gaat het mis.

 

Hier ontstaat actie en reactie, doordat het mis gaat denk jij: Maar goed dat ik dat en dat erbij heb gezegd.

Ik voelde dat het mis zou gaan.

Nee, het is niet mis gegaan omdat je het voelde, het ging mis omdat je geen vertrouwen in de ander had.

Het vertrouwen van de ander in zichzelf verzwakt totaal doordat jij die zekerheid hebt ingebouwd.

Ze ‘varen’ niet meer op eigen kracht, ze gebruiken niet meer hun ‘hersenen’, maar proberen jou na te doen ,na te apen.

Niets is dodelijker dan dat!

Wanneer je de ander vertrouwt ,als je de ander het op zijn eigen manier laat doen ,dan pas zal je een goed eindresultaat krijgen.

Misschien op een andere manier dan je zelf zou hebben gedaan, maar het gaat je toch uiteindelijk om het eindresultaat?

Dus als je de ander vraagt iets voor je te doen, laat het dan meteen los.

Vraag wel tussentijds hoe het gaat, zonder te oordelen, zonder weer eigen inbreng.

Je hoort vanzelf wel of de ander het aankan, of dat deze steun nodig heeft.

Zo open je je hart naar de ander én naar jezelf!

 

Wat er gebeurt als het vierde Chakra niet optimaal functioneert

Op het moment dat het vierde Chakra niet optimaal functioneert, kan het zijn dat de bloedsomloop minder gaat werken.

Er kunnen zich hartproblemen aandienen.

Het belemmeren van het vierde Chakra kan ook komen door problemen die in het verleden hebben plaatsgevonden.

 

Gesloten als gevolg van pijn

Wij mensen zijn gecompliceerde wezens met ingewikkelde patronen.

Of, beter gezegd, wij leerden onze relaties gecompliceerder te maken dan wij hen in oorspronkelijkheid kwamen beleven.

Lastige situaties die wij als ‘negatief’ of ‘gevaarlijk’ hebben bestempeld in het verleden, kunnen ervoor zorgen dat het warme centrum van onze liefde verandert in een koude, bevroren stomp.

Pijn en afwijzing kunnen zorgen voor verkramping op het gebied van onze ooit zo vrije liefdesstroom: het vierde chakra sluit en de vurige kracht van levensstroom neemt af.

Zij, die leven met een ‘gesloten’ Anahata Chakra voelen zich vaak niet erkend in hun verdriet, voortdurend afgewezen door de buitenwereld en sluiten zich af voor verdere intimiteit, waardoor deze ook niet meer ontvangen kan worden.

Er ontstaat als het ware een slot op het chakra ,een schildje ter bescherming voor het herbeleven van pijn ,waardoor je niet alleen ongemakkelijke, maar ook liefdevolle toenadering niet meer voelt.

 

Lichamelijke gevolgen

Hoewel het chakra kan worden gezien als een ‘ongeziene bron’, staat het lichaam in feilloze verbinding met al onze energiecentra.

Het is daarom dat je behalve emotionele en geestelijke ongemakken ook lichamelijke ongemakken kunt ondervinden, als gevolg van een ‘gesloten’ chakra.

Zo kun je een werkelijke pijn op de borst ervaren, een benauwd gevoel in vorm van kortademigheid of astma, en spanning tussen de schouderbladen.

Ook de borsten, armen en het hart zelf kunnen beurs en beklemd aanvoelen.

Daarnaast wordt de bloedcirculatie, die tevens kan worden gezien als de symbolische circulatie van de levens /liefdes stroom in het lichaam, het de snelheid en levendigheid ontnomen.

Tintelende vingers en voeten en een constant koud gevoel kunnen het gevolg zijn.

 

Oefeningen om het vierde Chakra te stimuleren

Er zijn veel verschillende oefeningen om het vierde Chakra te stimuleren.

Omdat dit Chakra nauw verbonden is met de adem, kunnen vooral ademhalingsoefeningenerg positief zijn.

Deze kunnen zuiverend werken.

Ook kunnen de verschillende oefeningen (Asana’s) ruimte bieden in bijvoorbeeld de borst en flanken, om de adem ruimer te laten worden.

Dit kan erg positief werken.

Belangrijk is dat je de Chakra’s niet zomaar afzonderlijk van elkaar gaat openen.

In vele gevallen weet men niet welk Chakra er geopend is of meer geopend moet worden. Dit kan nare gevolgen hebben. Open daarom ten aller tijde alle Chakra’s tegelijk.

Bewezen is dat veel mensen verkeerd ademen.

Het is dus vooral in het begin erg aan te raden de oefeningen en het plan van aanpak van een professional op te volgen.

Zo loop je het minste risico met het meest optimale resultaat!

 

Hoe breng je je hartchakra weer in balans?

Dat kan op vele manieren:

* Door je verdriet te uiten en dan huilen zonder er bij te denken waarom je huilt.

De oorzaak van je verdriet te gaan zoeken, heeft totaal geen zin.

De oorzaak kan in zoveel zitten, in je vorige leven, in de opeenstapeling in je jeugd, in je huidige of een situatie van kortgeleden.

Vandaar: je moet eerst je oude ogen uit je hoofd huilen voor dat je nieuwe ogen kunt krijgen!

 

*Houd een dagboek bij en zie de terugkerende cyclus en begrijp waarom, zodat je jezelf en/of situatie gaat begrijpen.

 

* Rustige, evenwichtige, luchtige muziek.

Zoals: Silent Joy van Gandalf, of andere muziek van Gandalf.

Muziek van Adiemus, Anael, Enam, Asher Quinn, Peter Makena, Chris Hinze, Paul Vens, Deuter, Patrick Kelly, Enya.

 

* Een massage van het hele lichaam, aangeraakt worden, is heel goed.

 

*Luchtig bewegen, dansen op de mooie muziek die ik net noemde.

 

* Door dagelijks ademhalingsoefeningen te doen, rustig en diep naar je buik toe ademen.

 

* Groene groenten eten, groen geladen water drinken, door met groen licht te werken, door groene kleren te dragen.

 

*Zoveel mogelijk in de natuur zijn of in je tuin werken.

 

* Door met je hand een strijkende beweging te maken vanuit je zonnevlecht naar je hartchakra, hierdoor kun je je levenstempo en bewustwording versnellen / versterken.

Of doe het andersom, namelijk masserende bewegingen maken van je hartchakra naar je zonnevlecht toe.

Dan zal je levensritme afnemen en je levenskracht toenemen.

Tenminste wanneer je dit regelmatig doet!

Je armen wijd opzij doen, je schouders naar achteren en je borstkast op deze manier openen.

 

Het hartchakra openen

Wil jij het hartchakra openen, dan bestaan verschillende technieken.

Toch hebben zij allen één ding gemeen: het herontdekken van jouw zelf en de wortel van de beknelling, die ervoor zorgt dat jouw vuur zwakker is gaan branden.

Basis is het integreren van alle aspecten die eerder, vanuit angst en bescherming tegen pijn, hetgeen als heftig maar zeer bevrijdend kan worden ervaren.

Wij noemen een aantal hartchakra oefeningen voor je op.

Een mooie oefening om je hart te openen:

* Ga in meditatie houding zitten, ontspan je en doe je ogen dicht.

* Haal rustig adem, wanneer je voelt dat je rustig bent, concentreer je dan een paar minuten op de geluiden om je heen, alsof het muziek is.

*Geleidelijk zal je iedere klank apart gaan horen.

* Concentreer je dan op elk geluid apart, alsof het nog slechts één instrument is.

Probeer de andere geluiden uit je hoofd te verdringen.

Door deze oefening dagelijks minimaal tien minuten te doen, hoor je op een gegeven moment stemmen.

Eerst denk je dat je het verbeeldt, daarna zal je ontdekken wat de stemmen je hart willen vertellen.

Het kan iets uit het verleden, heden of toekomst zijn.

Verwerp niets, ook al is het nog zo cryptisch!

 

Ademhaling en hartchakra meditatie

Eén van de meest bekende wijzen om met zowel het hart, als ieder ander chakra te verbinden, is het beoefenen van ademhalingsmethodes ofwel hartchakra meditatie.

* Leg jouw hand op jouw hart en adem diep in.

* Terwijl je inademt, visualiseer jij de kleur groen, waarmee jij het centrum van jouw hart omlijst.

* Vervul jouw hart met liefde; probeer een zo groots mogelijke liefde en mededogen te visualiseren voor zowel jou, als alle wezens om jou heen.

* Tijdens iedere uitademing voel jij jouw lichaam ontspannen, waarbij je volledige acceptatie voelt voor ieder element van jouw wezen.

 

Een aantal tips om het vierde chakra te openen, op deze manier ga je onvoorwaardelijke verbinding met jezelf en anderen aan:

* Handel liefdevol

Het is vaak makkelijker om liefdevol te handelen naar mensen in je omgeving waar je geen negatieve gevoelens naar koestert.

Maar het gaat ook om elkaar vergeven.

De ander het beste wensen, ongeacht de relatie die je met elkaar hebt.

Je kunt ook de dag van een vreemde maken, het geeft je hartchakra een positieve boost.

 

* Positieve affirmaties

Positieve affirmaties kun je heel eenvoudig in je leven toepassen.

Een affirmatie die bij het hartchakra past zou kunnen zijn: “Ik ben het waard om bemind te worden.”

Of “Ik ben het waard om te beminnen.”

 

* Doe een ademhalingsoefening

Het hartchakra heeft ook te maken met de ademhaling.

Zoals het hart letterlijk ook bloed pompt, en afvoert.

Deze beweging gaat twee kanten uit, zoals ook bij iedere in en uitademing.

Je kunt verschillende ademhalingsoefeningen doen die je helpen om je ademhaling te optimaliseren.

Doe deze ademhalingsoefening voor meer rust en balans.

 

* Omring jezelf met de kleur groen

Groen is de kleur welke het hartchakra symboliseert.

Je kunt groene kleding dragen of groen in huis halen met planten of accessoires.

 

* Rozenkwarts voor onvoorwaardelijke liefde en oneindige vrede

Is groen niet helemaal jouw kleur?

Misschien voel je meer voor edelstenen.

Edelstenen hebben een helende werking.

Rozenkwarts is bij uitstek de steen van de liefde, onvoorwaardelijke liefde en oneindige vrede.

Dus niet alleen romantische liefde, maar ook liefde voor jezelf, je omgeving, de aarde, de kosmos.

De steen werkt sterk op het hartchakra en opent het hart om liefde te ontvangen en om liefde te geven.

 

* Geleide hartchakra meditatie

Een geleide meditatie gericht op het hartchakra kan je helpen om het hartchakra wat meer te openen.

Onderstaand filmpje is een fijne geleide meditatie gericht op liefde voor jezelf

 

Compassie meditatie:

* Sluit je ogen, concentreer je en begin diep adem te halen, vanuit je buik, voel je voeten, vanuit de aarde.

Richt je naar je hartslag en voel het ritme ervan door je hele lichaam kloppen.

* Adem in, voel je hart, accepteer jezelf onvoorwaardelijk, vul jezelf met liefde en adem uit.

* Open je ogen en kijk om je heen.

* Bekijk de mensen in je omgeving goed, een voor een, kijk naar hun ogen, luister naar hun stem, kijk wat ze doen en als je alleen bent concentreer je op iemand die je goed kent.

* Gebruik je ademhaling om de circulatie in je lichaam op gang te brengen, observeer mensen zonder te oordelen, te kritiseren, zonder aversie of begeerte.

* Sla het slechts gade en concentreer je op hun hart.

* Zie hoe hun lichaam zich rondom dat hart heeft gevormd, probeer je hen verlangens en dromen voor te stellen, hun verborgen angsten en smarten.

* Voel hoe er in je hart compassie voor die mens begint te groeien.

* Adem dit gevoel in, stel je ervoor open, maar blijf er niet in steken.

* Laat het los bij elke uitademing.

* Stel je voor dat er een bundel energie van jouw hart naar hun hart loopt.

* Stuur hun liefde, laat deze los.

* Zorg ervoor dat je die verbinding weer verbreekt en dat je je in geen enkel opzicht verantwoordelijk gaat voelen voor anderen.

* Verbreek de band en richt je vervolgens op iemand anders.

* Sluit je ogen als je klaar bent en keer weer terug naar je eigen centrum.

* Voel en schenk je eigen hart de compassie zoals je dat bij anderen deed.

*Adem het in en laat los.

 

Concentreer je op het hartchakra en chant het woord YAM

* Kom met je aandacht bij jezelf, grond jezelf.

* Adem in en adem uit.

* Adem nu in een teug die prachtige levensadem helemaal in.

* En maak je longen nu helemaal leeg.

* Toe maar en nog een keer.

* En elke ademhaling wordt dieper en dieper.

* Voel hoe je in contact komt met je hartchakra.

* En adem rustig door.

* Stel je maar voor dat het hartgebied zacht en ontspannen is.

* Met elke inademing word je hartgebied zachter en zachter.

* Als je in deze meditatieve houding bent, laat dan je innerlijke filmdoek voor je verschijnen.

* Stel je zelf nu enkele vragen die met je hartchakra te maken hebben, laat de antwoorden in wat voor vorm dan ook tot je komen.

* Schrijf de antwoorden op zonder erover naar te denken.

* Als de antwoorden niet komen oordeel daar niet over.

*Ze kunnen op een later tijdstip op wat voor manier nog tot je komen.

 

Alle emoties voelen

Een andere, niet altijd genoemde maar zeer belangrijke schakel als het gaat om het helen van "emotionele" wonden en het openen van jouw vierde chakra, is het doorvoelen van ieder gevoel en elke emotie.

Veel hartchakra oefeningen gaan over het terugbrengen van de rust, het beoefenen van vergiffenis en het accepteren van de situatie zoals deze is.

Maar wist je dat de belangrijkste vorm van liefde, die voor jouzelf is?

Leer daarom jouzelf te omarmen met álles dat je bent.

Accepteer iedere emotie ,ja, ook de minder leuke zoals woede, jaloezie en verdriet ,als een deel van jouw geheel. Bewaar daarom ruimte voor ieder gevoel, ongeacht of deze wel, of niet logisch is, of op het juiste moment om de hoek komt kijken. Het helen van wonden begint bij het accepteren van al dat Is.

 

Het kind in jou

Het kind in jou ,jouw ‘innerlijk kind’ , is sterk verbonden met de ongeremde, vonkende liefde die jij oorspronkelijk hebt gevoeld als kind.

Deze liefde is daar nog steeds , nooit verliet ze jouw zijde!

Echter, mogelijk is zij bedolven geraakt onder pijnlijke herinneringen en een laagje van verdriet en vernedering. Mogelijk heb jij ,bewust of onbewust , vanuit bescherming een stevig fort om jouw chakra gebouwd.

Om opnieuw contact te maken met het onschuldige karakter van jouw goddelijke liefde, kun je verbinding maken met jouw ‘innerlijk kind’.

Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Spreek tegen hem of haar, precies zoals je tegen een kind zou spreken.

Wat wenst het? Wat heeft het nodig?

Waar doet het zeer, en wat wil het erover vertellen?

Wil het schrijven, huilen, stampen of zingen?

Ga mee met de ingeving die jou dichter bij jouw hartenkamertje brengt.

Samen zul je helen wat gekneusd is geraakt, om vervolgens opnieuw ongeremd lief te hebben in het midden van jouw centrum der liefde.

 

Mededogen

Mededogen en compassie tonen zijn uitermate belangrijk bij het Hart chakra.

Je moet van jezelf houden ,eerste drie chakra’s, wil je van anderen kunnen houden ,Hart chakra.

Maar je moet van anderen kunnen houden wil je van jezelf kunnen houden.

Een paradoxaal gegeven dat voortkomt uit het feit dat het Hart chakra ons middelste chakra is ,uitgaande van het zeven-chakrasysteem.

Het is geven en nemen, Yin en Yang, hier ontmoet je jouw eigen innerlijke weegschaal.

En die balans zoeken is verdraaid moeilijk.

Bij de Zonnevlecht ontwikkelen we ons Ego en onze individualiteit.

Bij ons Hart chakra zetten we ons individu voort door een belangrijk evenwicht te vinden tussen onze innerlijke vrouwelijke kant en onze mannelijke kant.

 

Mannelijk en vrouwelijk aspect

Ondanks de emancipatie hebben we geleerd dat jongens en mannen sterk zijn, spelen met auto's, niet huilen, stoer en rationeel zijn en hun emoties niet teveel laten zien.

Dit veroorzaakt een fixatie op het mannelijk component.

Meisjes en vrouwen behoren zorgzaam, lief en teder te zijn, spelen met poppen en zijn meer emotioneel.

Ook hier treed snel een fixatie op maar dan op het vrouwelijke component.

Een sterk mannelijk component als man zijnde of vrouwelijk component als vrouw zijnde heeft niet alleen een sterke invloed op jezelf maar ook op je relaties en de liefde of aversie die je voelt naar anderen.

Het Hart chakra is wat dat betreft een echte weegschaal.

Als een man zijn eigen vrouwelijke aard verwerpt dan verafschuwt hij ook snel mannen die dat wel hebben. Tegelijk verwacht hij van zijn vrouwelijke partner een zeer sterke vrouwelijke aard.

Elk stukje onafhankelijkheid, eigen mening, stoer gedrag van de vrouw is dan ongewenst.

Een vrouw die haar mannelijke kant niet goed heeft ontwikkeld zal juist vallen op "echte" mannen die krachtig, deskundig, zelfverzekerd en stoer zijn.

 

Liefde is iets dat we allemaal nodig hebben.

Een baby is nog maar net geboren en heeft de hulp en steun van zijn ouders nodig.

Een kind, puber, adolescent, jonge volwassene, midlifecrisis-er, oudere jongere of jong bejaarde, iedereen heeft liefde nodig.

Iedereen heeft op één of ander niveau liefde nodig en dit heel mooi te koppelen aan de ontwikkelingsstadia van de afzonderlijke chakra’s, maar feit blijft dat iedereen liefde nodig heeft.

En dan ook nog het liefst onvoorwaardelijke liefde.

Liefde die er gewoon is en waar je niet perse iets voor terug hoeft te doen.

Daarom is pure ouderliefde de mooiste liefde die er is.

Deze is namelijk altijd en onvoorwaardelijk aanwezig.

Toch is het hier waar de schoen vaak wringt.

Juist omdat iedereen liefde nodig heeft maar moeite heeft het te geven, te delen of te ontvangen, krijg je de meest uitzonderlijke uitwassen.

Mensen hebben behoefte aan liefde maar schamen zich er tegelijk voor.

Daardoor transformeren ze het tot iets waar ze zich niet voor hoeven te schamen.

Ze ervaren de Liefde niet vanuit hun "emotioneel gerichte" Hart-chakra maar vanuit hun "fysieke dus ego gerichte" Zonnevlecht.

 

Wat betekent genezing van het Hart Chakra?

Genezing van de hartchakra kan verschillende dingen betekenen en verwijst naar veel verschillende technieken.

We zullen de belangrijkste behandelen en zo praktisch mogelijk blijven.

Hartchakra-genezing wordt soms ook balanceren, openen of opruimen genoemd.

Het belangrijkste idee achter het helen van de hartchakra is om de stroom van energie en het algehele evenwicht te herstellen.

Het hartchakra is bijzonder kwetsbaar voor verstoringen die verband houden met relaties en liefde.

We hebben allemaal een geschiedenis van relaties vanaf het moment dat we tot nu toe zijn geboren.

Tijdens onze geschiedenis waren er veel evenementen en gelegenheden voor positieve of negatieve ervaringen met betrekking tot liefde en met betrekking tot anderen.

Als we levenslastigheden tegenkomen, hebben we twee belangrijke manieren om hiermee om te gaan: we kunnen de energie die we aan de situatie wijden uitschakelen of verminderen, of we kunnen onze energie verhogen of verhogen om het te bestrijden.

Deze afweermechanismen raken verankerd in onze chakra's.

In het geval van de hartchakra, hebben we ons misschien gekwetst gevoeld tijdens onze jeugd of een recente breuk en onze chakra gesloten om onze pijn te verdoven en lijden te voorkomen.

Of aan de andere kant hebben we misschien onze hartenergie geopend en uitgebreid naar een veeleisende partner of ouder in nood, soms tot het punt dat hij te veel uitdijt en leeg is.

In de loop van de tijd kunnen deze verdedigingsmechanismen onbalans veroorzaken in de hartchakra en andere chakra's, leidend tot een overactief, gebrekkig of geblokkeerd chakra.

Men kan neigen naar een overmaat of tekort aan hartchakra, of beide, afhankelijk van de situatie en het coping-mechanisme.

 

Wanneer moet je het hartchakra genezen: signalen en symptomen.

Wanneer het hart chakra genezing nodig heeft, kan dit worden gesignaleerd door een verscheidenheid aan symptomen, variërend van fysiek tot existentieel en spiritueel.

* Fysieke hart chakra-signalen

Het vierde chakra wordt geassocieerd met het element lucht en bevindt zich in het borstgebied.

Als gevolg hiervan zijn veel van de fysieke symptomen van de hartchakra onbalans verbonden met de longen, ribben en het hart.

* Zoek naar het volgende:

hypertensie,

problemen met ademhalen,

infectie op het niveau van de long,

bronchitis,

hartaandoening.

 

Wanneer de hartchakra deficiënt of gesloten is, kan dit zich vertalen in de volgende psychologische en emotionele kenmerken:

* Teruggetrokken zijn Vermijd sociale contacten,

* sociale interacties

* Overmatig kritisch zijn over anderen en zichzelf

* Geen empathie

*Geïsoleerd voelen

 

Als de hartchakra overdreven open is, kan dit leiden tot:

* Overmatig veeleisend zijn van anderen, vooral naaste familie of partner.

* Jezelf uitbreiden om de waargenomen behoeften van anderen te vervullen ten koste van het eigen evenwicht. 

*Neiging om je slachtoffer te voelen Het gevoel van persoonlijke grenzen verliezen op een manier die schadelijk is voor uw welzijn Het hartchakra in balans brengen en genezen Wanneer het hartchakra uit balans raakt, kan dit leiden tot emotionele, fysieke of zelfs existentiële stress.

*De energie die door deze chakra loopt, stroomt niet vrij en je voelt je leeg, uitgeput raken, vastzitten in gedachten of gedragspatronen.

 

Om een blokkade, overmaat of tekort aan hartchakra te overwinnen, moet de energie:

Vrij kunnen bewegen ,het kan nodig zijn om vernauwingen of interferenties los te laten, zoals continue stress, fysieke spierspanning, onjuist dieet, negatieve invloed van anderen, beperkende overtuigingen of houding. 

Beweeg in een patroon dat geschikt is voor dit chakra Wees in balans met andere energieën ,we moeten rekening houden met het hele chakra en energiesysteem, bijvoorbeeld stress of onbalans in naburige chakra's kan de toestand van het hartchakra beïnvloeden.

 

een overactieve hart chakra

Een overactieve hartchakra kan leiden tot een gebrek aan onderscheidingsvermogen in relaties.

Gelegen in het midden van het chakra-systeem, wordt de Anahata of de hartchakra vaak gezien als het punt van integratie van persoonlijke en altruïstische ambities door liefde en relaties.

Wanneer dit energiecentrum aan het overlopen is, kan het de grenzen tussen zichzelf en anderen vervagen tot het punt dat je je identiteitsgevoel verliest en de kracht van liefde misbruikt.

 

Symptomen van een overactieve hartchakra:

Het hangt samen met hoe u zich verhoudt tot uzelf en anderen.

Omdat het hartchakra verbonden is met emoties en liefde, worden mensen met overactieve hartchakra's geregeerd door hun emoties.

Ze zijn misschien niet in staat om ze te reguleren of kunnen pijn uit het verleden niet meer loslaten.

 

Veel voorkomende symptomen van een overactief vierde chakra zijn:

* Liefdevol zonder onderscheid.

* Gebrek aan goede grenzen in vriendschappen en intieme relaties.

* Te veel tolereren van anderen tot het punt van verwaarlozing van emotionele zelfzorg.

* Acceptatie van anderen zonder onderscheidingsvermogen.

* Je identiteitsverlies kwijtraken.

* Ja zeggen tegen alles en iedereen, ook als het jou niet ten goede komt.

 

Lichamelijke symptomen van een overactieve hartchakra kunnen zijn:

Hart- en circulatieproblemen zoals hoge bloeddruk, hartkloppingen en een hartaanval Longproblemen.

 

Om je hartchakra te openen en in balans te brengen, neem je yoga-houdingen op die je schouders en borst rekken, versterken en uitbreiden.

Hier zijn er een paar om u op weg te helpen:

* Cobra "Bhujangasana" 

Bedoeld om het borstgebied te verbreden door adem, is cobra een grote asana voor het openen van het hartchakra.

Niet alleen bevordert het de spinale kracht, maar het stimuleert ook de bloedsomloop.

* Koe gezicht "Gomukhasana"

 Net als cobra, koe gezicht pose versterkt de wervelkolom en strekt de armen, schouders en heupen de borst en het hart chakra.

* Eagle "Garudasana" 

De arm- en beenposities waaruit de adelaar is opgebouwd, bouwen niet alleen kracht en balans op, maar openen ook het vierde chakra.

* Kameel "Ustrasana" 

Deze back-end asana versterkt de onderrug, dijen en benen tijdens het openen en stimuleren van de hartchakra.

 

* Vis "Matsyasana" 

Een geweldige pose voor het verbeteren van spinale flexibiliteit en het versterken van de rug, misschien wilt u hier een steun voor gebruiken.

Wanneer correct uitgeoefend, zet de visstand de borstholte uit om de Anahata-chakraruimte volledig te openen.

Cat "Marjaryasana" 

Cat-pose is een geweldige manier om rugspanningen los te laten die ervoor kunnen zorgen dat je hartchakra niet kan openen.

Naar boven gerichte hond "Urdhva Mukha Svanasana" 

Omdat het de wervelkolom versterkt, strekt de opwaarts gerichte hond ook de longen en borst uit om de vierde chakra te openen.

Er zijn talloze voordelen verbonden aan chakra-yoga gericht op het hart:

wanneer het vierde chakra open en in balans is, bevordert het vergeving,

balanceert het en vermengt het spirituele en fysieke, en huisvest het onvoorwaardelijke liefde.

 

Harmoniseren van het hart chakra

* stel je open voor schoonheid.

* Ga de natuur in, daar waar het groen is.

* verwen uzelf, laat u regelmatig masseren.

* integreer groen in uw kleding en interieur.

* Zet kamerplanten in uw woonkamer neer.

* probeer op een liefdevolle manier met familie en vrienden om te gaan.

* probeer mensen eens aan te raken.

* probeer ook eens liefdevol en begripvol met mensen om te gaan die u minder liggen.

* luister naar lichte, vrolijke muziek: Singer-Songwriter, Mozart, Hayden, Bach.

* als u mediteert, zing een lage AAAAAAA klank.

* bachbloesem :Driemaal daags het liefst voor de maaltijd 5 druppels van één van de volgende Bachbloesems:

Red Chestnut (rode kastanje), Chicory (Cichorei), Willow (Wilg).

* etherische olie: roos, jasmijn, vanille en dragon.

3 á 4 druppels in een verdamper of in het badwater of in een eetlepel bodylotion om te masseren.

* affirmatie : 

-Ik ben het waard bemind te worden.

-Ik ben het waard om te beminnen.

-Met al mijn mededogen en compassie kan ik liefde voelen met alle levende wezens.

-Ik kan liefde geven en ontvangen.

-Ik houd van mezelf zoals ik ben.

 

Wat het je oplevert als het vierde chakra is geopend??

Wanneer je hartchakra in balans is ben je in staat om verbinding aan te gaan.

Je voelt compassie voor anderen, je bent in staat te vergeven en los te laten.

Je durft je kwetsbaar op te stellen, je laat mensen dichtbij komen.

Je voelt liefde naar jezelf, en naar je omgeving.  !!

 

In liefde ,licht & kracht, 

Namasté, 

N. Christina & Angel Ayasha  

charaenaan-insight  

 

 

©Alle geschreven teksten over bepaalde onderwerpen en foto's van onze eigen webwinkel op deze website zijn eigendom van Charaenaan-insight, Natasha Christina & Angel Ayasha.
 

Deze mogen NIET zonder eventuele toestemming worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande toestemming , mits dit erbij vermeld is uit naam van Charanenaan-insight , Natasha Christina of Angel Ayasha.

 

© 2012 - 2024 charaenaan-insight new age en wellness gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel