Emoties

Emoties,

Je krijgt ze gratis bij je geboorte: emoties. 
Het zijn de signalen die je vertellen hoe het met je is.

Ik heb mij als puber wel eens afgevraagd wat ik toch met al die gevoelens moest, en met mij op die leeftijd vast vele anderen. 
Het is simpel, helder en stelt je in staat de juiste actie aan je gevoelens te koppelen.

Emoties.
Niet weten wat je doet hier op aarde. 
Onvoorwaardelijke liefde
Een sneller kloppend hart. 
Haren die overeind staan. 
Een ontspannen blij gevoel. 
Woedend gescheld. 
Tranen die komen en je weet niet waarvoor.
Knikkende knieën. 
Verwardheid.
Kriebels in je buik.

Emotie is een lichamelijke sensatie plus het besef van de sensatie in reactie op wat je meemaakt, ervaart of verwacht.

In essentie is het een combinatie van racende zenuwen, hormonen die hun werk doen, en veranderende spierspanning. 
Het lichaam reageert op wat is of komt. 
Het zet even het denken opzij en vertelt ons wat we van iets vinden of verwachten, of wat volgens ons dreigt.

De Basis-emoties

LIEFDE
Liefde wordt meestal de archetype van de gevoelens genoemd. 
Het is mogelijk om liefde te ervaren zonder passie, zoals in het geval van de liefde van kinderen voor hun ouders. 
Een kind kan intens van zijn ouders houden zonder dat de liefde gepaard gaat met een hevig kloppend hart.

De liefde van kinderen maakt duidelijk dat het fysiologische aandeel in gevoelens bijzonder gering is. 
Ze toont ook aan dat het geestelijke aspect doorslaggevend is.

Elk gevoel maakt een echte geestelijke verwerking noodzakelijk.

Deze vindt voornamelijk plaats in het hoofd. 
Bijvoorbeeld in de vorm van nachtelijke angsten: wanneer alles in de omgeving rustig is, blijft iemand die niet kan slapen urenlang over zijn zorgen tobben en malen waadroor je ligt te woelen , draaien , weer voor de zoveelste keer het bed uit gaat en maar weer op je telefoon kijkt.

VREUGDE
Het wonderlijke is dat de betekenis ervan zich na de emoties niet zo lastig laat raden. 
Alle emoties hebben te maken met gewenste of ongewenste situaties. 
Blijdschap geeft aan dat de situatie goed is. 
Dat je vrede hebt met de loop der dingen, of gewoon heel veel lol. In die zin gaat blijdschap over tijdloosheid.

VERDRIET
Verdrietig zijn is gekoppeld aan het verleden. 
Verdriet is het proces van het aanvaarden van een ongewenste situatie, waar je niets meer aan kunt veranderen. 
Zoals bijvoorbeeld het overlijden van iemand, chronisch ziek worden, een baan verliezen, geen kinderen kunnen krijgen.

Het voelen van verdriet is het in volle omvang voelen hoe belangrijk dat- of diegene voor je is maar het door omstandigheden nu zo anders en onbereikbaar lijkt. 
Je bent als het ware weer even daar of met diegene. 
Door dat te doen, maak je ruimte voor iets nieuws (het lucht op). Of anders gezegd, je kunt iets loslaten nadat je het vastgepakt,besproken en aangepakt hebt.
Oftwel er voor gaan!!
Zoals boos kort en heftig kan zijn, kost verdriet meestal meer tijd.

Daar hebben wij (in de Westerse wereld) het nog wel eens lastig mee. 
We zouden willen dat we een na een weekje wel klaar zijn met rouwen. 
Of we gaan feesten om iets te ‘vergeten’en vluchten ervoor weg,maar dat is niet reëel en eerlijk tegen over anderen. 
Verdriet verdwijnt echter niet door er geen aandacht aan te schenken,maar verwerk het samen en met elkaar , zodat het opgelost kan worden en jullie één worden en weer samen smelten.
Zo is het ook met de andere emoties.

ANGST
Bang is de emotie die gekoppeld is aan de toekomst. 
Het is wat je voelt wanneer een ongewenste situatie zich aandient of in je gedachten opkomt of wanneer je iets mist en denkt sluiten over en uit. 
Een situatie die je niet wilt, die beschadigend is of levensbedreigend. 
Wanneer je dus angst voelt is dat een teken om in actie te komen en te voorkomen dat datgene niet plaatsvindt. 
Dat kan zowel betekenen dat je vlucht voor iets, je verbergt en afsluit voor het gevoel of dat je ergens juist wel op af gaat en eraan werkt om het te voorkomen.

WOEDE
Boos is gekoppeld aan het hier en nu. 
Boos is de emotie die je voelt wanneer een ongewenste situatie zich nu op dit moment voordoet. 
Het is dan dat mensen vaak roepen: “en nu is het genoeg!” 
Het is van de primaire emoties diegene die het meest dicht staat bij het krijgen van directe energie, boosheid , pijn en rake woorden.

Er komt vaak adrenaline vrij. 
En dat is handig, want bij deze emotie is er ook vaak weinig tijd.
Wat veel gebeurt met boosheid is dat mensen het wel uiten, maar niet juist adresseren.

Bijvoorbeeld:

Je bent boos op je baas, maar wordt thuis pas boos als je je vrouw erover vertelt. 
Bij je vrouw moet je dan niet zijn met je boosheid, wel bij je baas. Er is dan sprake van opgespaarde boosheid. 
Dat opsparen kunnen mensen maanden tot jaren doen wanneer ze niet praten en communiceren met hun partner of niet naar elkaar luisteren en er ontstaat wrijving en irritatie en opetrokken muren hierdoor voor je partner waardoor je niet meer bereikbaar bent voor de ander met hele nare en pijnlijke gevolgen van dien voor beide partijen.
In het geval van de baas kan het bijvoorbeeld ook zo zijn dat je ook eigenlijk niet op je baas boos bent. 
Maar op iemand op wie je baas lijkt.

Ongeveer 1 op de 5 mensen is een hoogsensitief persoon. 
HSP herkennen zich vaak in deze HSP kenmerken. 
Hooggevoelige mensen hebben een relatief gevoelig zenuwstelsel. Ze staan (onbewust) extra open voor prikkels en kunnen prikkels intens en diep ervaren.

Hooggevoeligheid heeft ook voordelen. 
Zo kan een HSP 'hoge pieken' en intens prettige emoties ervaren. Als je je hooggevoeligheid nog niet beheerst, kan je ook last krijgen van deze dingen:

Heb je snel negatieve emoties, ben je bijvoorbeeld snel neerslachtig of bang?

Ervaar je emoties van jezelf en/of anderen als intense diepe dalen?

Ben je bang voor de boosheid of emoties van iemand anders?

Neem je emoties van anderen over?

Kun je lastig onderscheiden welke emoties bij jou of een ander horen?

Raak je af overspoeld door emoties, zoals onverklaarbaar verdriet, 
moet je ten opzichte van anderen sneller huilen?

Omgaan met emoties kan voor HSP lastig zijn...

Je bent niet de enige.

Je kunt leren hoe je je hooggevoeligheid en emoties met lading beheerst en balans ervaart. 
Emoties kunnen je een hoop brengen, ze kunnen er onder andere voor zorgen dat je geniet van het leven.

Emoties zijn reacties waarbij het hele organisme is betrokken. 
Ze brengen over het algemeen zowel een fysiologische als een psychologische beroering te weeg.

Een emotie gaat gepaard met een aantal lichamelijke veranderingen: 
-de hartslag versnelt, 
-het ademhalingsritme neemt toe, 
-het lichaam wordt warmer, 
-wat tot uiting komt in rillingen, 
-transpiratie, 
-kippenvel, 
-roodheid van de huid, enzovoort.

Al deze reacties worden teweeggebracht door het autonome zenuwstelsel en onttrekken zich dus voor het merendeel aan onze controle. 
Het is het waarnemen van die inwendige veranderingen die de basis vormt van wat we voelen.

Maar dat is niet alles. 
Om werkelijk van een emotie te kunnen spreken, moet de geest erbij worden betrokken.

In feite is het zo dat de hersenen de lichamelijke veranderingen gewaar worden en daaraan een elementaire kwaliteit toekennen, aangenaam of onaangenaam, die men ‘affect’ noemt.

Een aangenaam affect leidt tot een aantrekkende beweging, terwijl een onaangenaam affect aanleiding geeft tot een afstotende beweging. 
In het eerste geval proberen we de omstandigheden te herhalen, in het tweede geval proberen we deze te vermijden, ontwijken en ontvluchten.

Wanneer een emotie wordt onderdrukt wordt deze als een gevoelsherinnering opgeslagen in ons lichaam en geest.

In een later stadium kan de onderdrukte emotie alsnog vrijkomen. Wanneer we bijvoorbeeld boosheid onderdrukken, kan een nieuwe boosheid de eerdere onderdrukking losmaken waardoor we veel bozer zijn als normaal.

Alle emoties zijn variaties op, en gradaties van deze vier: 
blijheid, 
woede, 
verdriet, 
angst.

Daarvan is angst de basisemotie, namelijk, de existentiële emotie waarvan alle andere zijn afgeleid, angst voor het leven en voor de dood. 
Emoties zijn ingebakken in het mens-zijn, al vanaf de oertijd.

In de meest basale vorm kennen we angst als de wens tot vluchten en woede als de bereidheid om ons te verdedigen bij een dreiging, of iets waarvan we dénken dat het een dreiging is.

Emoties en de variaties daarin zijn een groot geschenk voor de mens want ze vertellen ons hoe we een situatie precies ervaren - dit vind ik fijn, 
ik wil hier weg, 
ik vind je walgelijk, 
ik ben teleurgesteld, 
ik heb je lief, 
ik ben verdrietig, 
ik wil lachen. 
In combinatie met ons denken zijn ze de gereedschappen waarmee we contact maken en houden met onszelf en de buitenwereld.

Emotionele problemen zijn problemen die te maken hebben met de beleving van de eigen emoties. 
Daarin kun je twee uitersten onderscheiden: 
geen emotie kunnen voelen en/of uiten 
dan wel enkel maar emotie kunnen voelen en/of uiten.

Relaties bestaan er in soorten en maten. Samen met iemand een zaak runnen houdt een relatie met die ander in, getrouwd zijn ook.

De relaties waarover ik het hier heb, hebben vertrouwelijkheid, intimiteit en, vaak, liefde tussen de partners als kenmerk. 
Ze worden ook wel liefdesrelaties of partnerrelaties genoemd.

In liefdesrelaties geef je je over aan elkaar,onvoorwaardelijke liefde geven en voelen voor de ander, trek je samen op en behoed je elkaar voor gevaar en de nare kanten aan het leven. 
In een liefdesrelatie is er nabijheid, veiligheid, geborgenheid, verbondenheid en gehechtheid, intimiteit, liefde, seksualiteit, en de emoties en gevoelens die daarbij horen.

In onze Westerse cultuur zijn partnerrelaties monogaam van karakter. 
Dat wil zeggen dat intimiteit en seksualiteit exclusief binnen de relatie beleefd en gedeeld worden. 
Monogamie is één van de afspraken waarop een partnerrelatie gebaseerd is. 
Wanneer een partner vreemdgaat staat daarom, niet verbazingwekkend, de relatie als geheel meteen ter discussie.

De meeste partners die vreemdgaan, ervaren een gemis of probleem in de relatie en zitten met zichzelf in de knoop.

Ze voelen zich bijvoorbeeld niet voldoende gewaardeerd door hun partner, voelen zich beknot in hun persoonlijke ruimte, missen een maatje waarmee ze kunnen optrekken, vinden dat de partner teveel haar eigen gang gaat, of zijn ontevreden over hoe de relatie is ingericht.

Dikwijls ook worstelen degene die vreemdgaan met zichzelf. 
Ze missen zelfwaardering, worstelen met een levensfase waarin ze zitten (midlife crisis, pensionering, fysieke aftakeling bij het ouder worden), een baan die niet bevalt.EMOTIES !!

Ieder mens heeft in principe emoties. 
Echter, als er teveel prikkels als HSP bij je zijn binnen gekomen, kun je overprikkeld raken.

Als je overprikkeld bent, is het vaak lastig om te onderscheiden wat qua emoties van jezelf, of van een ander is. 
Het kan dan lijken of je ‘geblokkeerd’ bent, of dat je geen emoties voelt.

Vooral als je van nature al veel nadenkt en piekert, kan het erg maar dan ook heel lastig zijn om dan echt en oprecht te voelen wat jij graag wilt en wat er echt bij jou past.

Tijd voor ontspanning nemen, zodat prikkels tot rust kunnen komen is dan erg belangrijk.

Mensen die sterk in de emotie zitten laten zich regeren door de emotie. 
Het lijkt wel alsof de emotie de baas is en er geen ruimte is voor het denken en de ratio. 
Dit kan voor iemand die dit niet gewend is, heel beangstigend zijn. Het kan voelen alsof je de grond onder je voeten kwijt bent.

Het gedrag wat je dan vertoont kan variëren van emotioneel gekleurd agressief gedrag tot een wolk van verdriet in combinatie met depressieve buien, vluchten en anderen kwetsen,niet meer zien staan, ontwijken en vervreemden wat heel pijnlijk kan zijn voor degene die je juist wel benaderen en jou wil helpen los te komen uit je blokkade.

In hele extreme gevallen spreek je dan van een shock of psychose: je bent het contact met de werkelijkheid helemaal kwijt en ervaart nergens houvast.

Mensen die in de emotie blijven hangen zijn niet alleen lastig voor zichzelf maar ook voor hun omgeving. 
Het lijkt wel alsof ze nergens op aanspreekbaar zijn en elke verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gedrag ontlopen. 
Ze zijn grenzeloos in wat ze doen.

Mensen die niet bij hun emotie kunnen daarentegen leven, lijkt het wel, achter een muurtje of gigantische betonnen plaat. 
Vaak leven ze zo geïsoleerd van anderen - ook al werken en leven ze met anderen - en hun eigen gevoelens, dat ze ten diepste heel eenzaam zijn.

Je zegt ook wel dat deze mensen empatisch vermogen missen: ze kunnen niet invoelen/aanvoelen wat ze zelf èn wat anderen voelen. Daardoor raken ze het zicht op zichzelf en hun omgeving kwijt.

Soms worden emoties bewust onderdrukt omdat ze op dat moment niet uitkomen. 
Zo kunnen we besluiten niet boos te worden op de partner als de kinderen in de buurt zijn. 
Tijdens een traumatische ervaring kan het voorkomen dat ons systeem emoties (tijdelijk) onderdrukt uit bescherming voor gevaar of omdat de emotie te sterk is voor dat moment. 
We kunnen bijvoorbeeld verstarren, afwezig zijn , niet bereikbaar zijn als er iets ernstigs is gebeurd in plaats dat we verdrietig zijn.

Wanneer we regelmatig emoties onderdrukken of wanneer een emotie onderdrukt is tijdens een traumatische ervaring kan het voorkomen dat ons systeem de emoties in zijn geheel blokkeert.

Er is dan sprake van een emotionele blokkade. 
Een geblokkeerde emotie wordt door een onbewust mechanisme op zijn plaats gehouden. Sommige mensen hebben moeite om boos of verdrietig te worden.

Blijf bij jezelf !!!!
Als je leert hoe je als Hoog sensitief persoon bij jezelf blijft, raak je niet meer overprikkeld en neem je geen emoties van anderen over.

Tijd voor ontspanning en begrenzing is hierbij belangrijk, zoals ‘nee’ zeggen. 
Als je goed ‘begrenst’ word je niet meer overspoeld door allerlei emoties van jezelf en/of anderen.

HSP vinden dit meestal erg lastig. 
Vaak spelen (onbewuste) gedachten een grote rol hierbij. 
Door je gedachten grondig te onderzoeken, kun je energie vretende emotionele blokkades overwinnen en emotioneel balans creëren.

Communiceer erover met elkaar !!!

Als je je bewust bent van je eigen patronen, gedrag ontkenningen en vluchtpatroon, communiceer er dan over met je partner. 
Spreek uit waar jij je prettig bij voelt en leg uit waarom je soms op een bepaalde wijze reageert.

Als je je emoties deelt worden ze vaak vanzelf minder overheersend. 
Open communicatie en onderling begrip kunnen veel problemen oplossen én voorkomen!

Goede relaties zijn de basis voor een waardevol ,liefdevol ,stabiel, intens en gelukkig leven maar dat wil niet zeggen dat dat zonder slag of stoot , hobbel en dal gaat want er is niemand belooft of verzekerd dat het makkelijk en van een leien dakje zal vergaan..

"Everybody wants happiness 
Nobody wants pain
But you can't have a rainbow
Without a little Rain"

Ik wens je hierbij veel krachtige moed, pure kracht en heel veel doorzettingsvermogen toe.

En ook duim ik voor je dat ook voor jou de zon weer heel snel zal schijnen!
 

Liefde , puur licht & intense Kracht

Namasté  

Angel Ayasha

© 2012 - 2023 charaenaan-insight new age en wellness gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel