De vijfde Chakra , het keelchakra , Vishuddha Chakra

Heb je je ooit creatief bezopen?

Vond u uzelf niet in staat om zo duidelijk te communiceren als u zou willen?

Of heb je heesheid, laryngitis of chronische vermoeidheid ervaren?

Dit zijn tekenen die samenhangen met keelchakra-onbalans.

De kleur van het vijfde chakra is blauw, en daardoor werkt blauwe voeding goed.

Zoals :

blauwe bessen,

blauwe druiven,

blauwe pruimen,

rozijnen,

sojabonen.

Onder de blauwe lucht liggen werkt ook helend, dit omdat het de blauwe energie is.

De waarheid spreken vanuit liefde brengt dit chakra helemaal in balans.

Vraag jezelf bij alles af: ”Wat zou liefde doen”? 

En handel daarnaar.

Spreek liefdevol naar jezelf, geef jezelf liefdevolle woorden.

Spreek liefdevol naar anderen, voordat je ze veroordeelt.

Zingen, chanten, neuriën is ook heel goed voor dit chakra.

Je gebruikt je stem en stembanden en maakt geluid.

Zelfs een ‘simpele’ OM chanten is al goed voor dit chakra.

 

Ontdek hoe je de 5e chakra blokkades en manieren om Keel Chakra te helen kunt identificeren.

Kennismaking met de Keel Chakra De Keel Chakra, ook bekend als de sacrale chakra, is de vijfde chakra van het menselijk lichaam.

Zoals de naam het al zegt, ligt dit chakra bij de keel.

Tussen de sleutelbenen is een soort ‘V’ vorm.

Dit chakra heeft dus alles te maken met spraak en het uiten daarvan.

Soms staat dit ook wel bekend als het hals- of strottenhoofd chakra.

Gelegen aan de voet van de keel, wordt dit energiecentrum geassocieerd met communicatie, creativiteit en zelfexpressie. Volgens sommige spirituele en religieuze tradities wordt de Keel Chakra beschouwd als de zetel, of thuis, van menselijke emotie.

 

Denk er over na.

Als we emotioneel overstuur zijn, zeggen we vaak dat we "verstikt" zijn, niet in staat om duidelijk te spreken, wat logisch is als de keel het emotionele punt is.

Toch?

In de Hindoe-traditie bekend als Vishuddha, bestuurt de Keel Chakra de thyroidklier en het endocriene systeem.

Dat betekent dat het verantwoordelijk is voor de regulatie en doorstroming van hormonen en de functie van alle zaken van de keel en het hoofd, waaronder: luchtpijp mond slokdarm tanden neus- oren halsslagader artieries

Wanneer het vijfde chakra geblokkeerd is, zijn er verschillende tekenen, zowel fysiek als niet-fysiek, die kunnen ontstaan. Lichamelijk gesproken kan een ongebalanceerd vijfde chakra ervoor zorgen dat je constant vermoeidheid, hoofdpijn en spraakstoornissen ervaart.

Bij dit chakra hoort het element ether.

In dit element komen alle andere 4 elementen samen.

Als een daarvan niet in balans is, wordt dat in dit chakra geuit.

Wanneer bijvoorbeeld het element vuur teveel aanwezig is, kun negatieve woorden gaan spreken.

En als het element water teveel aanwezig is, kun je heel sentimenteel zijn.

Fysiek gezien heeft Vishuddhi invloed op onze keel, stembanden, nekwervels, mond, tanden, tandvlees en onze schildklier. Deze gebieden liggen allemaal in de buurt van onze keel en hebben te maken met spraak.

 

De schildklier
Psychologische overeenkomst

Symbool voor de warme stralende zonnekracht van je ZELF, voor erkenning van het innerlijke Gezag.

In warme liefde laten geboren worden met een stralende vuurkracht, in creativiteit, met een onuitputtelijke scheppingskracht, aangedreven door je Zelfbewuste IK.

Jij bent vreugdevol afgestemd op je Levende Zelf : zoals alle klieren in je lichaam, is ook de schildklier een enrgiekern die de innerlijke boodschappen uitzendt.

Deze klier, bij de keel, symboliseert meer specifiek het vermogen om onze goddelijkheid te "uiten", naar buiten te brengen : het ontstaan geven aan,

het laten geboren worden,

het creëren van…

Niet langer bouwen op de gronden van onze opvoeding,

maar een nieuw gebouw oprichten,

op de fundamenten van ons diepste Zelf.

 

Transformatie, een wedergeboorte in onszelf, is noodzakelijk om echt vanuit onze kern te kunnen leven en scheppen.

De parel die niet in de oester blijft liggen, maar zijn schoonheid openbaart in een zelfstandig bestaan.

Een intuïtief openstaan naar ons diepste Zelf, en niet langer ons laten leven door invloeden van vroeger of van buitenaf, een evenwicht tussen intuïtie/gevoelens en ratio.

Een loslaten van oude structuren, een door laten stromen van krachtige, vreugdevolle innerlijke energieën. Een blij en warm gevoel om jezelf.

Ten volle de verantwoordelijkheid opnemen voor je bestaan : leven vanuit jezelf, niet in de eerste plaats voor de buitenwereld.

Eerst ten volle jezelf waarderen, niet de anderen jou plaats laten innemen.

Jij bent koning van jou bestaan; jij kan anderen helpen , maar niet als martelaar.

Zelferkenning en een intens contact met je eigen goddelijke inhoud is noodzakelijk.

Geen passieve, maar actieve deelname aan het leven, niet met een slachtoffergevoel, maar in liefde.

Geen leven leiden waar jij eigenlijk niet mee akkoord gaat; op zelfbewuste wijze wijzingen aanbrengen waar dit moet, voor je eigen welzijn.

Geen slavernij, maar een erkenning van je meesterschap. 

Symbool voor het afgestemd zijn op de hogere liefde en de pure vreugde van onze bestaanskern, waardoor alle beperkende emoties onmiddellijk verwerkt kunnen worden. 
Symbool voor het scheppen van totaal nieuwe dingen, uitvinden, het geniale in de mens; zoveel als er unieke mensen zijn, zovele nieuwe mooie zaken kunnen geboren worden. 
Symbool voor het je niet laten beperken, noch door zelfonderdrukking, noch door het gezag van anderen of door inperkende wetten en structuren
Symbool voor het naar buiten brengen van je artisticiteit en je gevoelsrijkdom.
Symbool voor de macht over jezelf, ook om je gevoelens te uiten, om je energieën naar buiten toe te draaien; productiviteit, vruchtbaarheid.

Aan de achterkant van de schildklier liggen de vier kleine bijschildklieren.

Zij controleren het calciumgehalte van het lichaam.

Calcium is een onontbeerlijk mineraal, Niet alleen omdat het het belangrijkste element is voor de aanmaak van beenderen en tanden.

maar ook om dat het een centrale rol speelt in de werking van spieren en zenuwcellen.

Het calciumgehalte van het lichaam moet binnen bepaalde grenzen blijven om de spieren goed te laten werken.

Dit wordt gereguleerd door het parathormoon van de bijschildklieren.


De opname van calcium in het bloed wordt gereguleerd door vitamine D.

die we krijgen door zonlicht en voedsel, en het PTH of parathormoon.

Wanneer het calciumgehalte te laag is,geven de bij schildklieren een verhoogde hoeveelheid parathormoon af, dat ervoor zorgt dat de beenderen calcium afstaan aan het bloed.

Is er te veel calcium in het bloed, dan wordt er minder PTH ge maakt en vermindert de calciumspiegel.

De bijschildklieren zijn zo klein dat ze bijna niet te vinden zijn.

De bovenste twee liggen achter de schildklier; de onderste twee, echter, kunnen in de schildklier en soms in de keel liggen.

Het verlengde van ons nekgebied wordt gevormd door onze armen.

Hiermee creëren we al dan niet ruimte om te uiten, onze creativiteit vorm te geven ,onze vleugels.

Als we hierin geremd worden hebben we vaak ook de neiging om de armen keurig over elkaar te slaan en braaf stil te zitten. Of we vertrekken onze schouders onbewust op: het zijn onze "lurven" ,tussen schoudergewricht en hals, die we als een soort handremmen aantrekken om onze wilsexpressie tegen te houden.

"ik pak je bij je lurven als je niet rustig wordt." 

Enzo krijgen we onze nek- en schouderklachten: We geven onze eigenheid te weinig vorm, houden ons te veel in.

In dit chakra zien we ook een duidelijke wisselwerking tussen lichaam en geest: de lagere lichaams energieën vragen om uiting, maar ook de ideeën en soms de roeping die we in hogere chakra`s kunnen ervaren vragen om een zekere vormgeving in ons bestaan.

Het keelchakra is ook het gebied van de stem, het door klank en taal je leven vormgeven.

"ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is."
 

Het is ook het gebied van innerlijke stem, de roeping die ons wezen opdracht geeft om het leven in een bepaalde richting te ontwikkelen.

Door hierbij stil te staan en hieraan gehoor te geven, ontwikkelen we de vrijheid, het gevoel dat we vrij zijn om onszelf te zijn, te worden.

Door opvoeding, door normen en waarden binnen de cultuur hebben we allen goed geleerd onze vrijheidsdrang te beheersen en zelfs te veel af te remmen.

Deze aspecten kunnen we vaak ook herkennen in de kleding: de priester met een strak boordje om de hals, de dichte boord met stropdas die in de vrijere jaren zestig plaats maakte voor een vrijere "losse-boord" kleding.

Vaak kun je bij observaties van mensen ook "remgedrag" constateren:

het veelvuldig slikken,

de "lurven" optrekken,

armen zorgvuldig samengevouwen,

veelvuldig de keel schrapen "zeg het maar." 

of kuchen.

Let wel: het gaat bij dit chakra niet slechts om de meer actieve wilsexpressie, met kracht jezelf durven te uiten.

Ook is de meer naar binnen gekeerde ,receptieve gevoelsexpressie van belang: het vormgeven van je subtiele gevoelswereld kun je ook de vrijheid ervaren om deze te uiten.

En hoeveel mensen vinden dit juist lastig.

Ook onze ademhaling en stofwisseling horen bij dit chakra.

Het keelchakra staat dus voor communicatie.

Communicatie naar jezelf en met anderen.

Vanuit dit gebied geven wij gehoor aan onszelf en anderen.

Alles wat we voelen, zien en denken heeft een effect op ons.

We mogen ons volledig uitspreken, want alles wat onuitgesproken is kan blijven hangen.

Vishuddhi staat voor zuivering en reinigen.

Dat is wat onze spraak doet.

Als we ons niet uitspreken van de energieën die we voelen, dan blijft dat in ons ‘vast’ zitten.

Denk maar aan boosheid, als je dat niet  uitspreekt naar diegene, blijf je met de boosheid zitten.

Door het uit te spreken, reinig je jouw lichaam en energie van die ‘negatieve’ energie en dat maakt ruimte voor iets nieuws. Net als liefde.

We kunnen veel liefde voelen voor iemand, maar we durven het niet uit te spreken.

Dat gevoel blijft dan ook binnen in, terwijl we dat natuurlijk allemaal graag willen uiten.

En hoe fijn is het wel niet om te horen dat iemand je waardeert?

In sommige gevallen is het niet ongebruikelijk dat zelfs ernstiger fysieke effecten tinnitius, auto-immuun disfunctie en hypothyreoïdie omvatten.

Dit chakra ontwikkelen we van ons 28e tot ons 34e levensjaar.

Het draait allemaal om communicatie.

We voelen en ervaren veel meer ruimte in deze fase om onszelf te zijn.

We vinden onze eigen stem en we ervaren dat het oké is om onszelf te uiten.

Veel mensen beginnen in deze fase hun missie in het leven te vinden, doordat ze zich steeds meer zichzelf kunnen voelen. Ook kunnen we in deze fase beter communiceren naar onszelf en anderen wat we willen in het leven.

 

De effecten van ongebalanceerde chakra's kunnen zich ook op minder fysieke manieren manifesteren.

In het geval van de keelchakra kan een blokkade gedrag initiëren dat wijst op onzekerheid en een gebrek aan controle, zoals:

manipulatief aan het liegen,

arrogantie,

angst,

verminderde zelfwaardering,

dwangmatig of overmatig eten.

 

Gemeenschappelijke tekenen van Keel Chakra blokkering :

* Je zult merken dat je niet in staat bent om je waarheid te spreken wanneer je het het meest nodig hebt,

* of dat je je wensen en verlangens niet kunt uiten.

* Misschien verlang je ernaar je dromen waar te maken en te leven met een sterk en duidelijk doel, maar lijken ze er niet helemaal te zijn.

Dit zijn veel voorkomende signalen dat uw Keel Chakra niet optimaal functioneert.

 

Keel Chakra Genezing: Hoe Balanceer je de Keel Chakra?

Vijfde chakra-healing kan het gebruik van een verscheidenheid aan hulpmiddelen inhouden om balans te bereiken:

* van chakra-helende stenen

* etherische oliën

* helende voedingsmiddelen,

* yoga-asana

* meditatie

*en reiniging.

 

Het is belangrijk om te onthouden dat het idee achter balanceren is om de negativiteit die de onbalans veroorzaakte te elimineren; wat vaak een teveel of tekortkoming van iets is.

Een van de meest gebruikte hulpmiddelen voor de genezing van keelchakra zijn keelchakra-stenen.

Dus hoe werken stenen precies?

Het gaat om vibratie.

We zijn allemaal gemaakt van energie.

Energie zorgt voor vibratie.

Wanneer chakra's uit balans raken, is een terugkeer naar de juiste vibratie noodzakelijk.

Chakra-helende stenen hebben elk hun eigen trillingsfrequentie.

Door keelchakra-stenen net boven of op het onevenwichtige gebied te plaatsen, reinigt de steenvibratie de negativiteit om de balans te herstellen.

 

Genezing van de keelchakra met kleur: True Blue 
 

Alle zeven menselijke chakra's hebben hun eigen overeenkomstige kleur.

Blauw wordt geassocieerd met de keelchakra.

Beschouwd als een tint voor reiniging en gezondheid, helpt het kalmerende effect van blauw het evenwicht te herstellen en vermindert het de fysieke en mentale stress die vaak gepaard gaat met keelchakra-onbalans. 

 

Voordelen van het Balanceren van het 5e Chakra.

Wanneer de Keel Chakra in balans is, voel je het niet alleen, maar er zijn ook aanvullende, subtiele tekens.

Je hebt meer vertrouwen en merkt dat je een effectievere communicator bent.

Het kan ook zijn dat je meer levendige dromen hebt en je je dromen herinnert, gevoeliger bent voor de energieën van anderen om je heen en meer op je gemak bent met de wereld in het algemeen.

 

Wat te doen bij een Geblokkeerde Keel Chakra.

Het Keel Chakra opruimen houdt in dat je leert los te laten en je innerlijke stem vertrouwt.

Geen kleine taak voor velen van ons! Bekijk de algemene richtlijnen voor de genezing van Keel Chakra voor praktische ideeën over hoe je de balans in dit centrum kunt herstellen.

 

Een paar basisstappen om deze chakra's te zuiveren zijn onder meer:

* Het doorwerken en loslaten van alle negatieve emoties, waaronder schuldgevoel,

* pijn en wrok kan wonderen verrichten om de energiebalans in de Keel Chakra te herstellen.

* Soms kan een goede huilbui ook helpen om een ​​blokkade van de vijfde chakra te verlichten.

* Het beoefenen van opmerkzame spraak, actie en daden kan u helpen om de balans van de Keel Chakra te handhaven.         

* Spreek bijvoorbeeld regelmatig openlijk en eerlijk met anderen.

* Mediteren op en het opnemen van de kleur van de Keel Chakra, blauw, in je leven kan emotionele onrust ook kalmeren.

* Breng bijvoorbeeld blauwgekleurde bloemen of decor aan in uw huiselijke omgeving.

 

Overactieve Keel Chakra.

Wanneer je Keel Chakra overactief is, ben je de ergste criticus van jezelf en van anderen.

Het is belangrijk om de tekenen te begrijpen die horen bij een overactieve Keel Chakra.

Keelchakra-problemen kunnen herkennen, is de sleutel tot het reinigen en leren hoe de vijfde chakra in balans te brengen. Tekenen van overactiviteit in de Keel Chakra Gelegen in de basis van de keel, wordt het vijfde chakra beschouwd als de thuisbasis van zelfexpressie en je vermogen om te communiceren.

Het dient ook als de "zetel" van emotie.

Een overactieve Keel Chakra kan een aanzienlijke invloed hebben op je relaties en het vermogen om te functioneren in het leven.

Veel voorkomende lichamelijke symptomen van een overactieve Keel Chakra kunnen mond- en kaakproblemen, chronische keelpijn en verkoudheid zijn.

 

* Extra fysieke kwalen geassocieerd met een overactieve Keel Chakra omvatten:

oor pijn

nek pijn

keelontsteking

 

Wanneer gebalanceerd, bevordert de Keel Chakra duidelijke, beknopte communicatie.

Je hebt geen problemen om eerlijk te zijn, ongeacht de situatie of het gezelschap waarin je je bevindt.

Maar wanneer de Keel Chakra te actief wordt, gebeurt het tegenovergestelde.

Grof, uit de pas slaan, of kwaadwillig zijn veelvoorkomende signalen dat je vijfde chakra aandacht nodig heeft.

Als je neerkijkt op anderen, word je zeer kritisch over de kleinste details.

De geringste, meest onschuldige opmerking van iemand mag je slaan als opzettelijk grof.

Je kunt zelfs negatief over jezelf of anderen spreken, tot het punt dat het grenst aan verbaal geweld.

chakra yoga oefeningen

 

* Bijkomende veel voorkomende niet-fysieke tekenen van onbalans zijn:

roddelen

kleineren 

Jaloezie 

non-stop praten

arrogantie

genadigheid.

 

Reinigen en in Balans Brengen.

De kalmerende kleur blauw wordt vaak geassocieerd met vertrouwen, waarheid, wijsheid en geloof.

Dit zijn ook attributen die direct en indirect verbonden zijn met kenmerken die verband houden met de keelchakra.

In de meeste gevallen kan het opnemen van positieve veranderingen in uw levensstijl enorm helpen, waaronder het eten van een gezond dieet en regelmatig sporten.

 

Wanneer eenvoudige veranderingen in je levensstijl niet genoeg zijn, overweeg dan om :

* aromatherapie

* yoga

* geluidstherapie, zoals zingen, in je situatie te introduceren

* ja, zingen, zelfs als het gewoon onder de douche staat.

* Het oefenen van de stembanden kan blokkades in het vijfde chakra wegnemen.

Afhankelijk van de ernst van je chakra-onbalans, is overleg met een energetische genezer ook iets om te overwegen.

Chakra-healing technieken brengen het lichaam in balans voor een grotere mentale, emotionele en fysieke gezondheid.

Bij De Keel Chakra is dit zachte nek tractie en het loslaten van beperkte fascia weefsels die de achterkant en voorkant van de nek omringt wordt gevolgd door een zachte massage van de nek en de bevestigingen aan de basis van het hoofd.

 

Chakra's en Bloemen.

Het Symbool van dit chakra is een lotus met 16 bloembladeren.

In het midden ligt er een naar beneden wijzende driehoek met een cirkel erin.

Deze cirkel is vaak een ‘schijnend’ wit.

Dit staat voor de volle maan die voor puurheid staat.

De driehoek staat voor spirituele groei.

Op de bladeren staan de 16 klinkers van het Sanskriet.

Deze vormen de ‘Om’ klank samen, wat weer met het element ether te maken heeft

Elke bloem heeft een unieke kleur en essentie die vibrationeel correspondeert met een of meer van de zeven chakra's in ons lichaam.

Mediteren op een bepaalde bloem kan ons daarom helpen om chakra's te openen en uit te lijnen die misschien genezing nodig hebben.

Volgens de filosofie van yoga zijn er zeven hoofdchakra's, of wervels, die levenskrachtenergie "prana" door onze lichamen bewegen.

Zij zijn de ontmoetingsplaatsen van bewustzijn en materie.

Elke chakra trilt met een andere frequentie en reageert op soortgelijke trillingen van licht of kleur.

Chakra's worden vaak gevisualiseerd als lotussen of bloemen.

Als je een blok in je emoties voelt, plant of koop enkele prachtige bloemen die overeenkomen met de vibratie van de corresponderende chakra.

Plaats de bloemen in een pot of vaas waar je ze vaak kunt zien.

Je kunt ook een foto of schilderij van die bloem gebruiken.

Terwijl je naar de bloem kijkt, denk je na over de kwaliteiten die je zou willen ontwikkelen.

Als je bijvoorbeeld tekortschiet in wilskracht, heb je mogelijk solarplexus "geel" chakrablokkades.

De keelchakra, of vishuddha, omvat de nek, schildklier, kaak, mond en tong.

Het draagt ​​de energieën van verbale expressie en spreekt onze hoogste waarheid.

Het trilt op de kleur blauw en wordt voorgesteld door hyacinten, boshyacinten en ochtendglorie.

Als je een blokkade voelt in de communicatie met een partner of het gevoel hebt dat je niet wordt gehoord, breng dan een van deze prachtige blauwe bloemen bij je thuis en mediteer op de waarde van het uitdrukken van je hoogste waarheid.

Het vijfde Chakra kan ook gestimuleert worden door je te omringen met blauwe elementen.

Ook werkt de geur van pepermunt en eucalyptus positief.

Het jezelf durven laten horen en het luisteren naar gezang zal het vijfde Chakra ook stimuleren.

Belangrijk is dat je de Chakra’s niet zomaar afzonderlijk van elkaar gaat openen.

In vele gevallen weet men niet welk Chakra er geopend is of meer geopend moet worden. 

 

Keel chakra / Chakra meditatie

 

Chakra Kleurvibratie.

Wanneer ze worden blootgesteld aan verschillende soorten kleuren die allemaal een andere vibratie hebben, kunnen onze fysieke toestand, emoties en stemmingen worden veranderd. 

We kunnen de chakra's in evenwicht brengen door ons lichaam bloot te stellen aan verschillende kleuren in onze huizen, ons voedsel en de kleding die we dragen. 

Andere manieren om kleuren te absorberen is om een ​​kleurglaasje te dragen dat de trillingen absorbeert die in ons lichaam nodig zijn.

 

Chakra Muziek.

Elke Chakra reageert op verschillende Chakra Sound Healing Frequencies. 
Enkele van de populaire technieken zijn het Solfeggio, dat muziekfrequenties is die worden gebruikt om helende geluiden te creëren.

Een ander type muziek dat gewoonlijk wordt gebruikt, is de Isochronic Chakra Suite, die hersengolf-meeslepende technieken zijn, waaronder Tibetaanse klankschalen gecombineerd met Solfeggio-frequenties. 

5e chakra reinigen, balanceren en aanvullen

 

Professionele Energie-Genezers.

      

Professionele energie-genezers bieden diensten aan die de energieniveaus van een persoon in zijn Chakra-systeem onderzoeken en de oorzaken van blokkades opsporen.

Na een grondig onderzoek zijn ze in staat om geschikte helende behandelingen met betrekking tot Chakra-gen

Energetisch in balans zijn

Voor ieder levend wezen is het van belang dat er voldoende vitale levensenergie door het energiesysteem heen stroomt. Levensenergie is onze levenskracht. Onze levenskracht is ons welzijn. Dit voel en zie je van binnen en van buiten.

Bij een healing kijk ik naar jouw chakra systeem en naar jouw aura. 

Jouw chakra's verdelen de energie binnen je lichaam.

Ze zijn verbonden met je organen, je hormoonstelsel, jouw limbisch systeem en eigenlijk met alles wat zich aan de binnenkant van jouw lichaam bevindt. 

Ben je gezond, dan werken deze functies optimaal.

Is er een blokkade, dan kun je dit op fysiek, emotioneel of psychisch niveau ervaren.

Je aura is als het ware een koepel om je heen; jouw beschermingsveld. 

Je aura staat in verbinding met jouw chakra systeem, welke de levensenergie uit de kosmos en uit de aarde opneemt.

Met je aura kun je omgeving waarnemen of aftasten.

Dit gebeurd op een hele natuurlijke manier. 

 

De kleur, de vorm, de grootte, de doorstroming van je aura verandert steeds.

Deze verandering vertelt iets over jouw lichamelijke, emotionele en geestelijke toestand.

Je aura geeft energie af naar buiten; je uitstraling, maar werkt dus ook door naar binnen. 

 

* Emoties

On-ge-uitte emoties of gevoelens kunnen ervoor zorgen dat de energiestroom geblokkeerd raakt.

Je chakra's reageren op emoties die trillingen afgeven in zowel positieve als negatieve zin.

Kun je deze negatieve trillingen niet goed kwijt, dan hoopt dit zich op in jouw lichaam, met allerlei gevolgen van dien.

Wees jezelf bewust van jouw eigen stemming, zorg dat je je energie goed laat stromen, voer af wat niet van jouw is, zorg voor gezond eten, geniet van de natuur, luister naar mooie muziek, mediteer, neem voldoende tijd en ruimte voor jezelf, doe waar je hart blij van wordt, zorg voor voldoende rust en ontspanning, leef vanuit liefde en overvloed. 

 

Zit er iets tegen?

Haalt iets jouw uit jouw vitale stroom?

Werk hier dan aan.

Stop het niet weg, maar luister naar je lichaam en jouw innerlijke kern. 

Zorg voor jezelf!

Ik help je graag op weg met jouw reis naar binnen.

Heel jezelf.

Laat je energie weer vrij stromen: charaenaan.insight@gmail.com

Een Healing kan op afstand plaatsvinden.

Je ontvangt een uitgebreide uitwerking in je mail.

 

Mantraklank : ANG,ÄNG,ING,ÏNG,UNG,ÜNG,RING,RING,LRING,LRÏNG,ENG,AING,ONG,AUNG,ANG,AHANG.

Een mantra is een gedicht, woord, uitspraak of lettergreep.

Het zijn de universele klanken van de kosmos.

Volgens oude geschriften uit het Sanskriet betekent het woord manasah ‘geest’ en tra ‘bevrijding door beheersing van die geest’.

Zo kom je op een gegeven moment vanzelf bij het woord ‘mantra’ uit.

Mantra’s worden vaak ingezet tijdens meditaties, trouwceremonies of offerplechtigheden van de Brahamansa’s.

Dit is een groep heiligen uit India, ook wel beschouwd als de voorlopers van het Hindoeïsme.

Inmiddels vertrouwen ook andere religies op de kracht van mantra’s.

Ze worden gebruikt om in trance te komen, om geestelijke zuivering te bereiken of bij het vragen van hulp of genade.

 

CHANT voor de Vijfde Chakra 

Als je wel eens een yogales hebt gevolgd, is het je vast opgevallen dat veel lessen beginnen of eindigen met het ‘chanten’, ritmisch uitspreken, van het Sanskriet woord ‘aum’ of ‘om’.

Waarom wordt dit eigenlijk gedaan? En wat betekent ‘aum’?

Aum bestaat in feite uit vier klanken: a — u — m — ,stilte.

Deze worden in één lange uitademing in een vloeiend geluid gezongen. 

Het chanten verbindt ons met de zintuigen en maakt de connectie tussen lichaam, adem en ons bewustzijn duidelijk. 

Het woord heeft niet één specifieke betekenis of letterlijke vertaling uit het Sanskriet.

In verschillende klassieke teksten die in yoga veel aangehaald worden, worden de klanken op uiteenlopende manieren geïnterpreteerd.

 

Het u-geluid ‘oooh’ verbindt ons met iets groters dan dat we met onze zintuigen kunnen zien en voelen, de subtiele indrukken van de geest.

Door het chanten van deze klank, beweegt het geluid van de tong en het gehemelte naar je lippen en vibreert het in de solar plexus, oftewel derde chakra, onder het borstbeen.

Het m-geluid (‘mmmm’) wordt gemaakt door je lippen te sluiten en resoneert in de kruin, de kroon van je hoofd.

Dit symboliseert de eenheid, het één zijn, van het universum en ons zijn. 

Na het chanten van de a-u-m-klanken blijf je even stil, om je bewust te worden van de vibraties die je intern kunt voelen. 

Zo is het chanten van aum dus een middel ter ondersteuning van het doel van yoga, namelijk het verstillen van onze gedachten om meditatie ,dhyana en uiteindelijk absorptie ,samadhi te bereiken.

 

Chakra Healing door het gebruik van Wierook.

 

De rook van deze stokjes werkt op verschillend lagen van ons lichaam:
 

* Geest: Werkt blokkades in ons lichaam weg en bovendien brengt hij geest en ziel in harmonie en 
opent de in- en uitwaartse gerichte blik.

 

* Ziel: Hier brengt de rook onze ziel in evenwicht en versterkt de emotionele ontvankelijkheid voor emoties.

* Lichaam: Kruiden die worden verbrand, zetten het genezingsproces in gang en ondersteunen 
het lichaam om zich op een natuurlijk ritme in te stellen.

 

* Energie: Hier worden negatieve energiestromen op de mens, omgeving en voorwerpen onschadelijk gemaakt. 
Vernietigende energiestromen worden weer geneutraliseerd.

 

Spiritueel: Hier stelt de geest zich open voor contact met hogere sferen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoga oefeningen voor de vijfde Chakra 

 

De volgende drie yoga houdingen passen goed bij het Keelchakra:

Simhasana "leeuw geluid"

Deze houding voelt misschien heel gek als je hem voor het eerst doet, maar deze is ontzettend goed voor het keelchakra.

Je bereidt je voor alsof je in een kindhouding gaat.

Knieën gebogen, grote tenen raken elkaar aan. Je plaatst de handen voor je met gestrekte armen.

Op een uitademing steek je de tong zover mogelijk naar buiten.

Voor als wat meer sensaties wilt, kun je op de uitademing geluid maken.

Je ademt krachtig uit.

‘Simha’ betekent leeuw, dus als je voelt dat er meer binnen in zit, kun je het geluid van een leeuw maken.

Herhaal dit 3 tot 5 uitademingen.

 

Matsyasana ,vis houding

Deze houding wordt ook wel de vis genoemd.

Hiervoor kun je een deken oprollen en deze plaats je, in de breedte, onder de schouderbladen.

Je komt hier languit over liggen.

Je kunt de armen langs het lichaam plaatsen of over het hoofd.

De benen kun je gestrekt of met de voetzolen tegen elkaar plaatsen.

De achterkant van het hoofd rust op de mat en zo wordt het gebied in de keel geopend.

Blijf hier ongeveer 1 minuut en kom dan via de onderarmen omhoog tot een zittende houding.

 

Sarvangasana, De schouderstand.

Voor deze houding is het belangrijk dat je een stevig deken opgevouwen neerlegt.

Je plaatst de schouders op het deken, zodat het hoofd ervan ligt.

Dit beschermt de wervels in de nek.

Je brengt de benen een voor een omhoog naar de kaars en vanaf daar til je het bekken op en plaats je de handen op de onderrug.

Je loopt de ellebogen iets naar binnen zodat je het lichaam omhoog kunt laten reiken.

Til de kin iets op, zodat er ruimte is voor de keel.

Kijk niet meer naar links of naar rechts.

Na 10 ademhalingen laat je heel rustig jouw lichaam naar de mat zakken en blijf je even liggen.

Doe deze houding niet als je een hoge bloeddruk hebt of als je in de maandelijkse periode bent.

 

Communicatie kan namelijk nog wel eens mislopen als mensen uiterlijk verharden, terwijl van binnen kwetsbaarheid wordt gevoeld. Elkaar tegemoet komen, is dan een kwestie van groot vertrouwen.

Als dit samen lukt, dan is dat een enorm geschenk.

 

* Tips bij een over actief 5de chakra:

leun eens achterover en kijk alleen maar naar je omgeving.

Neem waar.

Wat zie je?

Wat voor kleuren dragen de mensen om je heen?

Wat ervaar je als je kijkt?

Wat hoor je?

Neem alles in je op en schrijf het daarna op.

Ga een sport doen waarbij competitie niet belangrijk is.

 

* Tips bij een te weinig actief 5de chakra:

doe een cursus "spreken in het openbaar" en ga daarmee oefenen,

doe iets met taal,

leer een nieuwe taal,

lees gedichten,

ga zingen,

uit je expressie.

Kijk naar de wolken en de lucht

of ga naar de zee.

Ga schilderen,

boetseren

of mandala’s tekenen;

probeer deze voor jezelf te ontleden.

Maak een serie afspraken met vrienden of vriendinnen en probeer te discussiëren over iets wat jou aanspreekt of bezig houdt ,begin simpel.

Draag blauw of pas blauw toe in je interieur.

Eet van blauwe borden. 

 

   * Edelsteen:

   aquamarijn, turkoois, chalcedon,

   lapis lazuli ,blauwe saffier, apatiet.

 

 

* Affirmatie

1. Ik ben het waard om te spreken en gehoord te worden.

2. Ik spreek de waarheid en alles wat ik zeg komt uit mijn hart.

 

 

* Werkwijze Healing

Healing

Een Healing duurt over het algemeen iets korter dan een Reiki behandeling, omdat we gerichter werken.

Gerichter werken : vooraf is bekend waar jouw klacht betrekking op heeft, zodat we hier direct aan werken. 

Natuurlijk heeft de behandeling invloed op jouw hele energie systeem: alles staat met elkaar in verbinding, maar ik loop niet al je chakra's 1 voor 1 allemaal af.

Denk aan ongeveer max. 30 minuten voor- en na gesprek niet meegerekend. 

 Bij een Healing zit je op een stoel.

Ik werk ook met mijn handen, maar niet direct op jouw lichaam.

Ik maak contact, door middel van een kleur, die zorgt dat onze energieën zuiver- en gescheiden blijven.

Je bent met je aandacht bij jezelf en jouw zelf helend vermogen wordt uitgenodigd weer vrij te gaan stromen. 

 

Na de behandeling

Na de behandeling kun je nog even zitten en napraten indien gewenst. 

Het beste is na de behandeling water te drinken.

Ook als je thuis bent.

Dit zorgt ervoor dat afvalstoffen gemakkelijk en goed afgevoerd worden.

 

Elke energetische behandeling zal doorwerken nadat je mijn praktijk verlaten hebt. 

Je energiesysteem komt immers in beweging en past zich aan naar wat voor jou op dat moment nodig is. 

Je kunt dit fysiek en of emotioneel voelen. 

Veelal zul je de avond na de behandeling goed en diep slapen. 

Geef toe aan wat je lichaam aangeeft en doe het wat rustiger aan. 

 

Afstand Healing

Ja, een Healing kan ook op afstand.

Soms is dit zelfs fijner, omdat onze "aardse ik" er niet zomaar tussenkomt om iets van de Healing te vinden. 

Jij bent waar jij bent op ons overeengekomen tijdstip voor de Healing.

Het enige wat jij hoeft te doen: zorg voor een rustig plekje voor jezelf en zet eventueel een achtergrond muziekje op. 

Met jouw akkoord stem ik mezelf af op jouw energie en vanuit mijn eigen pure helderde energie ontvang jij de Healing zoals deze zich aandient.

Ik loop al jouw chakra's en Aura na en laat me leiden door wat jij aangeeft. 

Je ontvangt een uitgebreide terugkoppeling per email.

Na de Healing is het raadzaam rustig aan te doen en voldoende water te drinken.

 

Een afspraak maken?

Weet je bij het maken van een afspraak niet welke behandeling bij jou past? 

Laat jezelf verassen; alles komt op het juiste moment; jouw energie geeft dit uit zichzelf al aan.

 

Heb je nog andere vragen? Stel ze gerust info @ : charaenaan.insight@gmail.com of bel: 06-123 122 79 

Dat is stap 1 op jouw weg vooruit.!!

 

 

 

 

 

 

In liefde , licht & Kracht 

Namasté 

Angel Ayasha

 

™©®Alle geschreven teksten over bepaalde onderwerpen en foto's van onze eigen webwinkel en de ontwerp foto's van de houten panelen welke door ons vervaardigd en ontworpen zijn op deze website zijn eigendom van Charaenaan-insight.

Deze mogen NIET zonder eventuele toestemming worden getatoeëerd, verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande toestemming , mits dit erbij vermeld is uit naam van Charanenaan-insight ™©®

 

© 2012 - 2024 charaenaan-insight new age en wellness gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel