Dubbele getallen ook wel meestersgetallen genoemd , wat betekenen ze nu eigenlijk

We kennen allemaal het verschijnsel dat je oog plotseling naar de digitale klok getrokken wordt en...
bingo!!, er verschijnt een meestergetal, waarmee je Hoger Zelf je een boodschap wil geven.


De Engelen trachten ons antwoorden en begeleiding te geven op zoveel manieren. 

wanneer ze onze aandacht vragen met getallenreeksen is het een echt teken van hun liefde en kracht. 
Hoe meer je deze tekens opmerkt, hoe frequenter ze in je leven zullen opduiken. 
Wanneer je de betekenis van de tekens kent en accepteert dat ze geen toevalligheden zijn maar doelbewuste gebeurtenissen, zul je zelfs van hechtere communicaties met je engelen genieten.

De meestergetallen die steeds meer ons bewustzijn binnenkomen, zorgen ervoor dat we innerlijk een kleine bewustzijns verschuiving ervaren.

De getallen 10:10, 11:11 en 12:12 zijn aanduidingen van energetische poorten waar we de laatste jaren doorheen zijn gegaan.

Ook die brengen iets teweeg, ze roepen innerlijk een herinnering op aan de energie van die poorten.

Ook de twee-voudige getallen, zoals 11, 22, 33 worden wel meestergetallen genoemd, maar die zijn nog gebonden aan de derde dimensie en daarmee met dualiteit.

De drie-voudige getallen onstijgen de dualiteit en zij hebben een hogere betekenis; in die getallen zijn de min- en pluspool verbonden door het neutrale punt, waardoor ze een harmonische driehoek vormen wat ervoor zorgt dat ze een spirituele verschuiving in ons systeem te werk kunnen stellen.

Zie jij ook regelmatig dubbele getallen zoals 11:11 of andere combinaties? 

In het Boeddhisme zijn dubbele getallen heilig.
Mensen die deze getallen zien hebben de potentie om in dit leven, verlichting te bereiken.

Er zijn mensen die steeds bepaalde meestergetallen tegenkomen, je kijkt op de klok en dan zie je bv 11.11 of 22.22 staan, wat betekent dat?

10:10 Goddelijke leiding van Spirit en de engelen vragen je je gedachten te veranderen. 
Vraag om hulp van de engelen om je gedachten te ondersteunen in de deze overgangsfase in je leven. Nieuwe plannen komen eraan.

 

11:11 Houd je gedachten goed in de gaten en verzeker je ervan de je uitsluitend denkt aan wat je wilt, en niet wat je NIET wilt. 
Dat wat je denkt zul je krijgen. 
Let op je woorden. 
Ze zullen zich manifesteren.

 

12:12 Onze gedachten zijn als zaden die op het punt staan te ontspruiten. 
Dit is het moment je te realiseren dat je woorden je wensen zijn. 
Wat je zegt zal gebeuren. 
Zet de dingen die je wenst op papier en zie het voor je ogen gebeuren!

Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan spirit om ze te laten helen en transmuteren.

2 staat voor heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar.

 

13:13 De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachte, voornemen en affirmaties. Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten.

3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. 
​Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

 

14:14 Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen. Je hoeft dit proces niet te forceren, Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen.

4 staat voor ‘Er zijn engelen bij je’. 
Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

 

15:15 Je gedachten manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevorderlijk voor een heilzame levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten.

5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. 
Er vinden veranderingen plaats je leven die ten goede komen van jezelf.

 

16:16 Al je materiele behoefte worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. 
Denk alleen aan wat je wenst, en dat is wat je ontvangt.

Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachte aan of zorgen am materiele zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

 

17:17 Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen orn je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere.

7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo door.

 

18:18 Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen.

8 Financiële overvloed komt nu op je pad .

 

19:19 Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachte op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht.

9 Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

 

20:20 Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging.

0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je.

 

21:21 Geloof in de ideën en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen.

1 We zijn alemaal één daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen.

 

22:22 Heb vertrouwen, alles zal goedkomen. 
Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.2 Heb geloof en moed. 
Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.
De engelen laten weten dat zij aanwezig zijn om je te steunen.


 

23:23 De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan.
3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. 
Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.


 

00:00 De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

Mensen die steeds dubbele getallen zien worden letterlijk aangesproken op hun situatie of gedrag.
 

Een Meester is iemand die les-geeft, door-geeft, en een bepaalde wijsheid bezit.
Een meestergetal geeft ook iets door, het heeft vaak te maken met je spirituele onwikkeling waarin je op dat moment verkeert.

 

Steeds meer mensen hebben deze ervaring en vragen zich af wat het betekent.
Volgens mij is het een soort van wakker schudden en her-inneren terug naar binnen gaan, her-ont-dekken en opnieuw bloot leggen.

Meestergetallen in je (dag)dromen
11 staat onderandere voor spiritualiteit, inzicht en bewustzijnsverhoging dus 11.11 gaat heel diep op dat gebied.  
11 staat ook voor geld aantrekken, zelfoverwinning en passie.
Als je kijkt naar de 1 dan staat deze voor ideeën, verandering en vernieuwing, zelf-bewust-zijn.

22 staat voor het voortzetten van veranderingen en een nieuwe wereld creëren.
Het getal 2 staat voor het gevoel, de intuitie, voor mystiek en verbeeldingskracht.

33 staat voor universeel bewust-zijn, het goddelijke, het all-een zijn.
Ook voor versnelling, de verhoging van trilling ,levenslessen in verband met vertrouwen op anderen.
Het getal 3 staat voor groeiproces, ontwikkeling, rijkdom, idealisme.

44 staat voor evenwicht tussen het spirituele en het lichamelijke, een nieuwe basis vormen ,levenslessen op het vlak van grenzen aangeven.
Het getal 4 staat voor leiderschap, beheersing, discipline, eerzucht.

55 staat voor onze indivuele vrijheid, voor het los komen van oude patronen ,levenslessen op comunicatie gebied.
Het getal 5 staat voor raadgever, leraar, vrijheid, communicatie, creativiteit.

66 staat voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid met liefde en creativiteit.
levensslessen op relatievlak.
Het getal 6 staat voor ons geweten, liefde, onzekerheid, het verschil tussen goed en kwaad, harmonie.

77 staat voor het verkrijgen van een dieper inzicht, wijsheid en kennis door openbaringen.
Soms geeft dat eenzame gevoelens en spanningen.
Het getal 7 staat voor inzicht, zelfkennis, overwinning, ook prestige, aanzien geld en eenzame gevoelens.

88 staat voor meesterschap over onze gedachten, gedrag en gevoelens.
Soms geslotenheid aanwezig.
Het getal 8 staat voor karma, oordeel, rede, soberheid geweten omgaan met geld.

99 staat voor vervolmaking, vervulling, evolutie, vooruitgang.
Soms rusteloosheid, avontuurlijk.
Het getal 9 staat voor inzicht, zelfkennis, innerlijk licht, rechtvaardigheid, strijdlust.

Het getal 10
Het getal 10 is geen meestergetal, maar 10-10 kan een belangrijk doorgangsstadium aangeven naar een nieuwe situatie. Het getal 10 staat voor omwenteling, kringloop en maatschappelijke veranderingen.

 

11 is een zeer intuïtief nummer en is een duidelijk kanaal naar het onderbewuste.
Het is een nummer van leiderschap, persoonlijke kracht en spirituele waarheden.
‘Jezus’ in de numerologie wordt teruggerekend tot het nummer 11, en het woord ‘Angels’  is het getal 22 (11 + 11).

Er zijn veel interpretaties van het getal 11 of 11:11, hier een aantal die mij heel erg aanspreken:

11
Je engel of geestelijke gids probeert verbinding te maken met je.

 

Nummer 11 staat voor twee strengen DNA, dus voor sommige mensen, is dit een teken van een DNA-activering of upgrade.
 

Wanneer je 11:11 ziet, voel je je verbonden met het Universum en alle anderen die ook op dit moment dit fenomeen ervaren.
 

11:11 presenteert je de gelegenheid om na te denken over je spirituele reden om hier te zijn, je levensdoel bijvoorbeeld.
 

11:11 geeft aan dat je geestelijk aan het ontwaken bent.
 

11:11 is de doorgang tussen twee werelden – tussen de 3 e dimensie en de 5 e dimensionale werelden.
 

De 11:11 vormt een brug in de overgang van dualiteit en afgescheidenheid naar Eenheid en Verbondenheid.
Je wordt je bewust(er) van de ware en diepere aspecten van het leven: Liefde, Eenheid en Verbondenheid.
Je zult meer synchroniciteit, ofwel schijnbare toevalligheden, ervaren.

 

De 11 staat voor balans.
De twee enen zijn in eenheid met elkaar verbonden en met elkaar in evenwicht, net zoals één Yin en één Yang samen een eenheid vormen en met elkaar in balans zijn.
Niet alleen zullen wij zelf ons evenwicht vinden, maar ook de samenleving zal meer in balans, in eenheid en verbondenheid komen.

 

111 Zorg dat jij je gedachten in de gaten houdt, focus enkel op waar je naar toe wenst te gaan. Er zullen zich nieuwe kansen aanbieden en je gedachten zullen zich in record snelheden manifesteren. Het universum maakt nu een momentopname van je gedachten en zal deze in fysieke vorm manifesteren.
Het kan ook betekenen dat er een nieuwe fase van start gaat.

 

Enkelvoudige Engelengetallen

1 Dit is een binair getal: elk getal is deelbaar door 1. 
We zijn allemaal één, daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachten.
Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen dan op je angsten.

2 Heb geloof en moed.
Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

3 De verlichte meesters ,bijvoorbeeld Jezus zijn bij je in de buurt.
Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

4 Er zijn engelen bij je.
Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie.
Er vinden in je leven veranderingen ten goede plaats, of die staan te gebeuren.

6 Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit, aardse aangelegenheden en concrete, tastbare dingen.
Zorg ervoor dat gedachten aan of zorgen om materiële zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

7 Je bent op de goede weg!
Ga vooral zo door!

8 Financiële overvloed komt nu op je pad.

9 Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

10 Je ontvangt aanwijzingen van God via gedachten ideeën, inzichten of helderwetendheid je weet iets maar hebt geen idee hoe je aan die informatie bent gekomen.
Blijf positief ten aanzien van de boodschappen die je ontvangt.

 

Voorbeelden van  dubbele engelen getallen

00

De schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

11

Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachte en ideeen, want ze zijn het antwoord op je gebed.
Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden.

22

Je diepgewortelde overtuiging manifesteerd wonderen en prachtige nieuwe kansen.
Blijf vertrouwen!

33

Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen.
Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden.
Stem je op hen en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen

44

Er zijn momenteel veel engelen bij je.
Je kunt deze engelen vragen om jou en je dierbare rust te geven.
Je hoeft niet te vragen hoe ze een situatie kunnen verbeteren maar hun slechts vragen om deze te verbeteren.
Je kan een beroep doen op de goddelijke oneindige wijsheid van de Schepper en deze zal jou, via de engelen naar een schitterende ingenieuze oplossing leiden.

55

Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering door in je leven.
Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters.

66

Hou je gedachte in deze periode op de hemel gericht en maak je geen zorgen om het materiele of wees er niet zo obsessief mee bezig.

77

Gefeliciteerd!
Je bent in mentaal en fysiek opzicht op de goede weg.
Houd je aan je voornemens en sta je mannetje.

 

88

Grote overvloed is je deel voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe.
wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar andere leidt als je je daardoor geroepen voelt.

99

Ga aan de slag, lichtwerker.
Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in de wereld te brengen.

111

Er is een energetische poort voor je open gegaan waardoor je gedachte zich snel in de werkelijkheid manifesteren.
Kies je gedachte wijselijk in deze periode en zorg dat deze overeenstemmen met je wensen.
Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet manifesteerd.

222

Heb vertrouwen.
Alles zal goedkomen.
Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

333

Je bent een geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je op vele niveaus.
Ze houden van je leiden je en beschermen je in alle opzichten.

444

Duizenden Engelen omringen je op dit moment.
Ze houden van je en steunen je.
Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelenrijk, en je bent zelf een engel op aarde, je hebt niets te vrezen, alles is goed.

555

Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten.
Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt.

666

Het is tijd om je tot Spirit te richten om je leven in evenwicht te brengen en te helen.
Vertel de hemel je angsten met betrekking tot je materiële voorraad.
Stel je open voor het ontvangen van hulp en liefde van zowel mensen als engelen.

777

Gefeliciteerd!
Je hebt goed naar de goddelijke aanwijzingen geluisterd en hebt die wijsheid in succesvolle daden omgezet.
Je plukt er nu de vruchten van.
Je succes inspireert en helpt anderen, dus ga hier alsjeblieft mee door.

888

Het universum is overvloedig en gul, en je hebt geleerd hoe je in het stortbad van de altijd aanwezige stroom stapt.
Grote financiële zekerheid is je deel, nu en in de toekomst

999

Ga aan de slag, lichtwerker!
De wereld heeft je goddelijke levenswerk nu nodig.
Wijd je volledig, zonder treuzelen of aarzelen aan je heilige taak.

101

Laat je denken zich volledig richten op God.
Wees creatief, net als de Schepper.
Weet dat je het hemelse plan bevordert wanneer je, je in je denken blijft richten op vrede.

202

Het is belangrijk je in deze tijd te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van God.
Je geloof zet wonderen in beweging.

303

De verlichte meesters helpen je je verbinding met God en de universele wijsheid in stand te houden, waardoor het voor jou mogelijk is meer inzicht in je zielendoel te krijgen.

404

God en de engelen omgeven jou, je dierbare en je huidige situatie met krachtige en helende goddelijke liefde en wijsheid.

505

Stel God centraal in je gedachte, dan zal je leven zeer snel ten goede veranderen.

606

Laat God het middelpunt van je steun zijn, zodat je al je driedimensionale behoefte moeiteloos naar jou en je dierbare toe stromen.

707

Je werkt volmaakt samen met God de schepper.
je bereidheid te vertrouwen, te luisteren, je te geven en te volgen brengt grote wonderen in je leven.

808

Omdat je God in het middelpunt van je gedachte en daden hebt geplaatst, zorgt je goddelijke liefde ervoor dat alle rijkdommen van de hemel en de aarde je ondersteunen.

909

Houdt de hemel volledig in het middelpunt van je goddelijke levenstaak.
Praat met God over ieder aspect van je opdracht en luister met een onbevangen geest en open hart naar de liefdevolle raad die je gezonden wordt.

Prachtige symboliek! 

Mijn conclusie uit al deze voorbeelden is dat we steeds bewuster worden van de wereld om ons heen.
We gaan de goede kant op, we staat open voor de verandering en durven steeds meer te leven vanuit onze intuïtie, liefde, innerlijke wijsheid en ons Hogere Zelf.

Het is voor ons een bevestiging dat onze intenties aan het manifesteren zijn.

Elke keer dat we deze getallen zien, ontwaken we onze geest naar verandering en naar bewustzijnsverhoging.

We creëren meer healing en balans voor onszelf, voor onze planeet en zelfs voor het hele universum.   


De (belangrijkste) Meestergetallen en hun betekenis (Getallen op de klok):


1:11 Roep de engelen aan om je te helpen met je gedachten en woorden
 

2:22 Je pas geplante ideeën wortelen zich in de realiteit.
De manifestatie hiervan zal al snel zichtbaar worden.

 

3:33 De Ascended Masters zijn op dit moment zeer dicht bij je en willen je laten weten dat je hun hulp, liefde en begeleiding hebt.
 

4:44 De engelen omringen je nu en verzekeren je van hun liefde en hulp.
Maak je geen zorgen, want de hulp van de engelen is vlakbij.

 

5:55 Maak je borst maar nat en doe je veiligheidsriemen om, want er komen belangrijke veranderingen in je leven aan en je moet er klaar voor zijn.
 

Vertrouw dat dit ten goede zal zijn en het ZAL ten goede zijn!
 

In liefde licht en kracht 

Namasté 

Angel Ayasha

 

 

 

 

 

©Alle geschreven teksten over bepaalde onderwerpen en foto's van onze eigen webwinkel op deze website zijn eigendom van Charaenaan-insight, Natasha Christina & Angel Ayasha.

Deze mogen NIET zonder eventuele toestemming worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande toestemming , mits dit erbij vermeld is uit naam van Charanenaan-insight , Natasha Christina of Angel Ayasha.

 

 

 

© 2012 - 2024 charaenaan-insight new age en wellness gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel