Derde Chakra Solar Plexus Chakra -Manipura (Geel)

 

Chakra’s, wat zijn het en waar staan ze voor?

Eerder gaven we uitleg over het Eerste chakra en Tweede Chakra.  

In dit Stuk wordt het derde chakra behandeld, de zonnevlecht of Solar Plexus.

Wat is het derde chakra en hoe kun je deze stimuleren? 

 

Ieder mens heeft zeven chakra’s, waarvan het derde chakra het zonnevlechtchakra wordt genoemd.

Het derde chakra heeft lichamelijk invloed op onderandere je maag, dunne darm en bloedsuikerspiegel.

Ook heeft je derde chakra invloed op je gevoelens van eigenwaarde.

Je kunt je derde chakra in evenwicht brengen met activiteiten die met warmte en vuur te maken hebben, bijvoorbeeld door fakkels aan te steken of een warme douche te nemen.

 

Chakra’s vormen volgens esoterici de verbinding tussen het fysieke lichaam en het energieveld rond het lichaam, de aura.

In het Sanskriet betekent chakra ‘wiel van het licht’.

Chakra’s worden beschreven als spiralen van energie die in verbinding staan met bepaalde centra of organen van ons lichaam.

Er zijn 7 basischakra's: 

wortelchakra,

sacraal chakra (heiligbeen),

zonnevlecht,

hartchakra,

keelchakra,

voorhoofdchakra

en kruinchakra. 

Maar er zijn ook andere, kleinere, chakra’s.

En er worden nog nieuwe chakra’s ontdekt.

Het bestaan van een aura en chakra’s vormt de basis van traditionele geneeswijzen waarbij niet alleen aandacht is voor het fysieke lichaam en de fysieke symptomen, maar ook de mens in zijn totaliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien is de eenvoudigste manier om het chakra-systeem te begrijpen, als volgt: stel je een veelzijdige diamant voor, die onze oorspronkelijke ongerepte eenheid voorstelt.

Terwijl het licht van de schepping door deze diamant van bewustzijn schijnt, breekt het licht in alle kleuren van de regenboog.

Elke kleur draagt ​​een bepaalde frequentie en elke frequentie vertegenwoordigt een bepaalde levensles.

Elk van de zeven belangrijkste chakra's bevat een van deze kleuren en lessen.

Wanneer we de les hebben doorlopen die wordt vertegenwoordigd door die specifieke chakra, worden we automatisch stralender en wijs.

Om originele heelheid te bereiken, moeten we de lessen hebben doorlopen en geleerd hebben die door alle 7 chakra's worden vertegenwoordigd. 
Wanneer alle kleuren van de regenboog samenvloeien, is het resultaat wit licht, dat wil zeggen een zuiver diamantbewustzijn.

Chakra’s hebben dus niet alleen te maken met je lichamelijk functioneren, maar ook met je gezondheid, je gedachten, je gedrag, je organen, zintuigen, met alles dat je bent en doet! 

De onderste twee hebben te maken met hoe je in het leven staat en met seksualiteit.

Ook je eigen ruimte innemen en agressie.

Als je niet boos mocht zijn tijdens je kind zijn, dus de kop is ingedrukt, dan uit zich dat in hebzucht, verzamelwoede, meeloper, vulkaanachtig gedrag, enzovoort.

 

Ons vermogen om zelfvertrouwen te hebben en controle te hebben over ons leven. 

 

   Je derde chakra wordt ook wel Solar plexus, Zonnevlecht, Navel- of Maagchakra genoemd. 

   Deze chakra bevindt zich enkele centimeters boven je navel.

   En ontwikkelt zich in de periode van puber tot jonge volwassene.

   Lichamelijk regelt deze chakra je spijsvertering, alvleesklier (pancreas), maag, lever en milt.

   En heeft te maken met je vuur, je energie, je gezichtsvermogen en je ogen.

   De kleur geel hoort bij deze chakra.

Het geel van de zon, om deze chakra in balans te houden is de zon erg belangrijk, het daglicht of het licht in de ruimte waar je functioneert, vandaar de naam Zonnevlecht.

Het is de verbinder van het onbewuste naar het bovenbewuste. 

Het is de basis van de ontwikkeling naar een Spiritueel Mens.

Je Zonnevlecht is een centraal opvangcentrum voor alles wat vanuit je andere chakra’s komt.

Wanneer een van je andere chakra’s problemen heeft, manifesteert zich dit in allereerste instantie in de Zonnevlecht.

Het zonnevlecht chakra heet ook wel manipura chakra, plexus solaris of derde chakra.

Het is gelegen boven in de buik en het is de kern van onze persoonlijkheid, ons ego.

Het derde chakra is het middelpunt van wilskracht.

Terwijl het bij het 2e Chakra om plezier in het leven gaat, is het onderwerp van het derde chakra de perceptie van wie je bent. 

Het geschenk van dit chakra is persoonlijke kracht, zelfverzekerdheid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid.

Het derde chakra is het middelpunt van je zelfbeeld, je wilskracht, zelfdiscipline en warmte in jouw persoonlijkheid.

De energie van de zonnevlecht stelt je in staat om inertie in actie en beweging te transformeren.

Het stelt je in staat om uitdagingen aan te gaan. 

De belangrijkste uitdaging voor het derde chakra is om je persoonlijke kracht op een evenwichtige manier te gebruiken. 

Wat betekent dat?

Het betekent bewust de energie van de plexus solaris chakra te benutten.

Het betekent proactief zijn in plaats van reactief of inactief.

 

* Solar Plexus Chakra overactief:

Overheersend, agressief, boos, perfectionistisch of overdreven kritisch op zichzelf of anderen.

* Solar Plexus Chakra onderactief:

Passief, besluiteloos, timide, gebrek aan zelfbeheersing.

 

Solar Plexus Chakra.

Bijbehorende endocriene klieren en organen: 
Centraal zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel ,maag en darmen, lever, pancreas, metabolisch systeem.

 

Lichamelijke symptomen van onbalans:
Zweren, gas, misselijkheid of andere spijsverteringsproblemen; eet stoornissen; astma of andere ademhalingsaandoeningen; zenuwpijn of fibromyalgie; infectie in de lever of nieren; andere orgaanproblemen.

 

Pubers en puberteit

Je derde chakra ontwikkelt zich in de puberteit.

Het is de ontdekking van hoever je kunt gaan.

Word je elke keer kort gehouden, dan zal dat uiteindelijk uitmonden in geweld of in excessen, zoals drugs, alcohol of losbandigheid.

Meestal manifesteert dat bij de jongens in lichamelijk geweld en bij de meisjes in overdreven seksueel gedrag.

Ook later als volwassen vrouw zal zo’n meisje zich ontwikkelen door macht uit te oefenen via de seks.
Wanneer je macht uitoefent over een puber, dit is wat anders dan regels stellen, normale regels, geen dogma’s, dan zal de puber als volwassene op welke manier dan ook macht gaan uitoefenen.

Dat kan zelfs door een geveinsde machteloosheid of slachtoffergedrag.

Pubers hebben de behoefte aan het oefenen in ‘ik wil’ en niet in ‘ik moet’. 

Ik wil wordt getransformeerd in grenzen ontdekken, eigen grenzen en die van anderen.

De ruimte die ze hier in krijgen zal een ontwikkeling laten zien naar een sociaal volwassen persoon, openstaand voor andermans meningen en grenzen.

Kinderen die veel spelletjes spelen, leren op die manier omgaan met verlies.

Gamen wordt door ouders vaak als niet gezond gezien, terwijl het juist de ontwikkeling van de puber bevordert.

Een onderzoek, toont aan dat gamen juist een positief effect heeft op kinderen.

Daaruit blijkt dat met name gewelddadige schietspellen goed zijn voor de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht.

Kinderen die strategische games spelen zijn beter in het oplossen van problemen waardoor ze beter op school presteren, concluderen de onderzoekers. 

Dat gamen ervoor zorgt dat kinderen in een sociaal isolement raken, verwijzen de onderzoekers ook naar het rijk der fabelen.

Meer dan 70 procent van de kinderen die gamet doet dat met één of meer vrienden.

 

Welke invloed heeft je derde chakra op je hormonale systeem?

Ieder chakra heeft ook invloed op een specifieke (endocriene) klier die een bepaald hormoon afscheidt.

De klier die door je derde chakra wordt beïnvloed zijn de eilandjes van Langerhans die een onderdeel zijn van je alvleesklier. Hier worden de hormonen glucagon en insuline aangemaakt die er voor zorgen dat je bloedsuikerspiegel in evenwicht blijft.
 

Welke invloed heeft je derde chakra op je emoties?

De emotie die bij het derde chakra hoort is vertrouwen en zelfverzekerdheid.

Als je derde chakra in balans is, heb je een sterke persoonlijke identiteit, voel je je innerlijk krachtig en vrij om je eigen keuzes te maken.

Als je derde chakra te sterk ontwikkeld is, kun je egoïstisch worden of kan er zelfs machtsmisbruik ontstaan.

Als je derde chakra te zwak ontwikkeld is, bestaat het risico dat je jezelf wegcijfert en je minderwaardig voelt ten opzichte van anderen.

 

* Kenmerken zonnevlecht lichamelijk:

– Spijsvertering
– Middenrif
– Spieren
– Milt
– Lever
– Alvleesklier
– Lendenwervel

* Kenmerken zonnevlecht emotioneel:

– Eigenheid
– Zelfvertrouwen
– Ruimte innemen
– Macht
– Kracht

Zoals je kunt zien, moeten veel van deze lichamelijke symptomen niet lichtvaardig worden opgevat! 
Het lastige om te onthouden is dat het fysieke en energielichaam ons zijn boodschap blijft sturen,
de intensiteit opdrijven als dat nodig is, totdat we opletten en ons bezighouden met :
Fysieke, mentale, emotionele en energetische chakra-healing.

 

Pijn in de Zonnevlecht Chakra

Je derde chakra is het vuur in je en vuur is warmte. 

Warmte geeft je bescherming.

Vaste vormen verliezen door het vuur hun stabiliteit, ze versmelten, veranderen van structuur.

Dit veranderingsproces zie je het beste bij ijsblokken.

Door vuur toe te voegen worden deze smeltwater en daarna damp.

De maagchakra is het vuur in je.

Als er in je leven of in je omgeving een veranderingsproces op gang dient te komen, dan kan dit alleen maar door warmte, dus door je vuur ofwel een harmonische derde chakra!

Vuur is dynamisch, de warmte van vuur is geboren worden en groeien. 

Geen vuur, dus afkoeling, is verstarring en verdichting, je komt vast te zitten.

Het vuur van je maagchakra heeft met de volgende aspecten in ons leven te maken: daadkracht, ambitie, creativiteit, doelbewustheid, ondernemen, competitie, vitaliteit, wilskracht!

​Als je pijn hebt bij je zonnevlecht, is de plexus solaris niet in balans.

Mensen met overmatige derde chakra-energie reageren heftig op levensomstandigheden, ze hebben emotionele uitbarstingen. 

Mensen met een geblokkeerd zonnevlecht chakra zijn passief en inactief ,waardoor het leven doorgaat terwijl ze niets doen.

Het is dus van belang om een sterke zonnevlecht Een sterke plexus solaris weerspiegelt het vermogen om met vertrouwen en kracht vooruit te gaan in het leven.

Het weerspiegelt de mogelijkheid om bewuste keuzes te maken om te kiezen en te handelen. 

De boodschap van het zonnevlecht chakra is: "je hebt de kracht om te kiezen".

Je kunt ervoor kiezen om je levensdoel te bereiken of je kunt leven volgens wat je in het verleden hebt gedaan. 

Wat kies je? 

Kies je liefde, licht en genezing? 

Accepteer je dat je de macht hebt om te kiezen? 

Voel je een gevoel van vrijheid wanneer je een keuze maakt?

 

 

Het derde Chakra, ook wel het navel Chakra of zonnevlecht Chakra / Solaris Plexus genoemd.

In het Sanskriet draagt het ook wel de naam Manipura.

Blijheid, energie, zelfwaardering en controle over jezelf staat centraal.

De kracht om te bereiken wat je wilt.

Op het moment dat dit derde Chakra in evenwicht is, kun je er voor jezelf en voor een ander zijn.

Het derde Chakra is de kern van je lichaam.

Ook wel het krachtcentrum van je lichaam genoemd.

Verschillende Chakra's komen samen bij het navel Chakra.

Je bent vol vertrouwen, maar durft ook kwetsbaar te zijn.

Je voelt de kracht van binnen. ‘Ik kan en wil’ staat centraal.

Het element vuur is van belang.

Vuur straalt kracht en warmte uit, die typerend zijn voor het derde Chakra.

Warme zonnestralen die jouw lichaam van binnenuit verwarmen.

Het derde Chakra staat in relatie met de lever, spieren, de milt, de maag en de spijsvertering.

 

* Wat er gebeurt als mijn derde Chakra niet optimaal functioneert

Op het moment dat het derde Chakra niet optimaal functioneert willen we het liefste zelf de regie hebben en de macht hebben over anderen.

Een in elkaar gedoken houding duidt vaak op een zwakke maagchakra. 

Terwijl mensen met de handen op de rug teveel macht willen hebben.

Chronische vermoeidheid of problemen met de spijsverteringsorganen en/of ogen hebben te maken met onbalans in je derde chakra.

Maar ook krampen in je spieren, maagproblemen of futloos zijn.

Te impulsief zijn of in alles overdrijven of juist niets durven of willen is een teken van disharmonie van je derde chakra.

Nog meer tekenen van onbalans zijn: moedeloosheid, je niet aan de situatie of omgeving kunnen aanpassen.

Makkelijk beïnvloedbaar zijn, een slappe levenshouding, geen verantwoordelijkheden durven nemen of snel driftig zijn. Nergens energie voor kunnen opbrengen, macht willen hebben of snel machteloos zijn.

Deze onbalans kan zijn ontstaan doordat je te grote verantwoordelijkheden opgelegd hebt gekregen in je puberteit, vanaf je tiende t/m je twaalfde levensjaar. 

Of wanneer je angstig bent gemaakt, bijvoorbeeld doordat één van je ouders continu angst had dat er wat met jou of zichzelf zou gebeuren.

Ook wanneer je geen ruimte hebt gekregen, je wil vele malen is onderdrukt.

Of dat je een schaamtegevoel opgedrongen hebt gekregen, zoals vroeger nogal eens gebruikelijk was.

Bijvoorbeeld:

Doe niet zo gek!

Zo kun je niet over straat!

Of: pas op voor die jongens, ze willen alleen maar seks.

 

Soms heb je onbewust een dieper schuldgevoel dan jezelf beseft. 

Een schuldgevoel over iets dat je in het verleden hebt gedaan of juist niet hebt gedaan.

Een schuldgevoel naar je partner, kinderen, familie of anderszins.

Wanneer dit schuldgevoel lange tijd aanwezig is of wanneer je het schuldgevoel maar niet kunt overstijgen, heeft dit eveneens te maken met onbalans in je derde chakra.

Door je derde chakra in harmonie te brengen, zal ook het schuldgevoel langzaam uit je systeem verdwijnen.

Zoals gezegd ‘langzaam’, want hoe langer het bestaat des te langer dien je er aan te werken.

Bijvoorbeeld is het iets uit tien jaar terug, dan staan er tien maanden voor om het in jezelf te herstellen.

 

Zonnevlecht chakra uit balans

Een traumatische ervaring kan dus bijdragen aan een negatief zelfbeeld, waardoor het zonnevlecht chakra geblokkeerd raakt.

In ‘the heat of the moment’ schiet je lichaam in verdediging.

Op dat moment ontstaat er spanning in je lichaam.

Ook wanneer deze negatieve situatie allang voorbij is, kun je onbewust nog steeds deze spanning vasthouden.

Spanning in je lichaam heeft invloed op je spierspanning, houding, ademhaling, stofwisseling.

Daarnaast heeft het invloed op je gedrag, emoties, interpretaties en je oordeel. 

Wanneer je zonnevlecht geblokkeerd is voel je je vaak onzeker, ben je makkelijk te manipuleren, heb je weinig discipline en verval je snel in een slachtofferrol.

Je zonnevlecht chakra kan ook te open zijn.

Dit kan zich uiten in agressie, graag de overhand willen hebben en macht uitoefenen, gelijk willen hebben en zeer prestatiegericht zijn.

Vanuit het derde chakra en het lager zelf is het makkelijk om in competitie te komen met de ander.

Je bent dan bezig met jezelf te bewijzen volgens de normen die de ander stelt, of daagt een ander uit om zichzelf te bewijzen vanuit jouw normen en waarden.

Hiermee kom je in een machtsspel en je bent niet meer verbonden met jouw zielsenergie.

Door in contact te komen met het derde chakra, leren we zaken van het ego te herkennen en te erkennen.

Waardoor we meer ruimte krijgen en meer ruimte kunnen geven.
 

 

Bij een te gesloten derde chakra kun je te maken krijgen met : 

weinig energie,

zwakke wil,

ben je gemakkelijk te manipuleren,

weinig discipline,

weinig eigenwaarde,

maak je dingen vaak niet af

en val je makkelijk in een slachtofferrol. 
 

Bij een te open derde chakra kun je maken krijgen met:

agressie,

iemand willen overheersen,

behoefte om gelijk te krijgen,

machtshongerig,

woedeaanvallen,

koppigheid,

sterke ambities,

prestatiegericht.
 
Door op een zachte manier met jezelf om te gaan, zal er meer acceptatie ontstaan over jezelf en je omgeving.
 

Hoe kun je ontdekken of je derde chakra in balans is?

Daar zijn verschillende manieren voor. 

* Bijvoorbeeld door de volgende meditatie:
Je gaat ergens op een rustige plek zitten.

Je rug recht en je voeten plat op de grond.

Jezelf door heel bewust te ademen rustig maken.

Pas wanneer je voelt dat je helemaal ontspannen bent, stel je jezelf de volgende vragen:
Wat voor waarde geef ik aan mezelf?

Geef dan een cijfer van 0 – 10.
Zijn er bepaalde aspecten van je die je een hoger of een lager cijfer wilt geven?
Vraag bij alles wat je concludeert af: Waarom geef ik mezelf die bepaalde waarde?

*Nog een manier is om jezelf het volgende af te vragen:
Welke goederen schaf ik teveel aan, terwijl ik ze niet echt nodig heb?
Waarom doe ik dat?
Wat wil ik hiermee compenseren?

Kijk naar wat deze goederen voor jou vertegenwoordigen en je weet wat het compenseert.
*Bijvoorbeeld: boeken met een leeraspect

dit is het verlangen naar innerlijke wijsheid. 

 

*Lees je liever romans of biografieën?

Dan verlang je naar liefde en/of een ander leven.

Het huidige leven bevalt je niet. 

 

*Verzamel je postzegels van alle landen?

Dan heb je de behoefte om over je eigen grenzen heen te gaan.

Je beperkt jezelf dan teveel.

 

*Zo zijn het sparen van theezakjes,

het verlangen naar gezelligheid.

 

Waardoor krijg je je derde chakra weer in balans?

Je maag, je spijsverteringskanaal heeft alles te maken met voeding. 

Vandaar dat goede biologische voeding zonder slechte E-nummers erg belangrijk is. 

Rust is een zeer belangrijk onderdeel om in balans te komen.

Neem eens 24 uur rust, dus zonder dat je ziek bent, blijf al die uren in bed en kom er alleen maar uit om te eten / drinken en naar de wc te gaan.

Alle cellen in je lichaam en geest resetten zich dan weer.

Daarom is toegeven aan het feit dat je je niet lekker voelt zo belangrijk.

Het niet lekker voelen is een teken dat alles in je systeem weer gereset dient te worden.

Soms zijn we zorgzamer voor onze computer dan voor ons eigen systeem!

 

De derde chakra is dus het middelpunt van je zelfbeeld. 

Elke keer dat je jezelf beoordeelt of bekritiseert, breng je deze chakra uit balans en verzwak je wilskracht. 

​Zelfliefde, zelfacceptatie en erkenning van je eigen waarde zijn de bouwstenen van de derde chakra en zorgen ervoor dat het zonnevlecht chakra in balans komt. 

Als je een open en evenwichtige plexus solaris hebt, waardeer je jezelf en het werk wat je doet, je bent zelfverzekerd, je houdt van en accepteert jezelf, je bent bereid jezelf op een krachtige manier uit te drukken, je weet dat je de vrijheid hebt om te kiezen. Je regisseert je eigen leven.

Ook hebben we angst om onze emoties te laten zien.

De liefde met anderen te delen.

Naar buiten toe gedraagt men zich erg oppervlakkig.

Het opkroppen van deze emotionele uitingen kan uiteindelijk leiden tot angst, woede en verdriet.

Let er dus op, vooral als je net begint met het uitvoeren , dat je niet zomaar zelf wat uit gaat proberen.

Ook het op een verkeerde manier openen van de verschillende Chakra’s kan vervelende gevolgen hebben.

Vraag dus, vooral in het beginstadium, een professional om de juiste aanpak.

 

Het optimaal laten functioneren van het derde Chakra

Een persoon met een evenwichtige derde chakra is wilskrachtig, straalt liefde uit.

Ze zijn voor iedereen een ‘biechtvader’, je kunt altijd bij ze terecht.

Meestal nemen ze als eerste het initiatief ergens in.

Zij hebben zin in/voor uitdagingen.

Het zijn dynamische personen.

Hij/zij is zicht bewust van zijn kracht, eigen ruimte en omgeving.

Kan zich goed uiten en zet zijn/haar energie in daden om.

Maakt snel contact met anderen en handhaaft zichzelf onder alle omstandigheden.
 

Wanneer je derde chakra in balans is dan ben je een enthousiast, daadkrachtig en realistisch mens.

Je weet voor jezelf en/of anderen op te komen én te verdedigen.

Acceptatie is de sleutel om het Zonnevlecht chakra te openen.

Het erkennen van jezelf, het accepteren van jezelf en je omgeving.

Je innerlijke kracht laten zijn.

Wanneer je Zonnevlecht chakra in balans is sta je in je kracht, neem je verantwoordelijkheid, ga je evenwichtige relaties aan, ben je gedisciplineerd en straal je een warme persoonlijkheid uit.

Veel verschillende oefeningen kunnen je helpen om het derde Chakra optimaal te laten functioneren.

Met name gedraaide houdingen kunnen hierbij goed zijn. Ook kan de yoga zonnengroet ervoor zorgen dat het derde Chakra op een juiste manier geactiveerd wordt.

 

Elk Chakra heeft zijn eigen symbool en kleur.

Bij het derde Chakra hoort de kleur geel.

Men zegt ook wel dat als je het derde Chakra positief wilt stimuleren dat het werkt om je te omringen met gele elementen en het eten van gele vruchten en kruiden.

Anderen beweren dat dit juist helemaal niet van toepassing is.

Belangrijk is dat je de Chakra’s niet zomaar afzonderlijk van elkaar gaat openen.

In vele gevallen weet men niet welk Chakra er geopend is of meer geopend moet worden.

Dit kan nare gevolgen hebben.

Open daarom ten aller tijde alle Chakra’s tegelijk.

 

Een van de meest effectieve manieren om met de chakra’s te werken, is door middel van meditatie technieken. 

*1. Vuurademhaling voor meer energie

Vuurademhaling is een ademhaling die het derde chakra, de Zonnevlecht, stimuleert.  

Het is een krachtige ademhaling die de energie die in je zit flink opschud. 

Weinig kracht en energie?

Of heb je het koud?

Wakker dan met deze ademhaling je interne haardje aan.

De vuurademhaling heet niet voor niets ‘vuur’-ademhaling.

Je krijgt het gelijk warmer, voelt je energieker en krachtiger.

En doordat je vanuit je navel werkt versterk je ook gelijk je core.

Dubbel krachtig!

De vuurademhaling is zowel een mooie fysieke als een mentale oefening.

Het vraagt evenveel van beiden.

Fysiek zul je krachtiger in je core worden en geeft het je snel meer energie.

Je voelt je krachtig en sterk.

Mentaal is het ook een uitdaging, ten eerste om het goed te doen en ten tweede om het vol te houden.

Zo versterkt het je mentale uithoudingsvermogen en voel je je zelfverzekerder.

Zoals gezegd, deze ademhaling kan in het begin een uitdaging zijn.

Het is dan ook goed om deze ademhaling regelmatig te oefenen waarbij je eerst rustig begint en daarna pas je ritme opvoert.

Ook kan het helpen om deze oefening de eerste paar keer liggend te doen zodat je goed de beweging van je buik voelt. Zodra je je comfortabel voelt met de ademhaling kan je deze adem zonder je hand op je buik doen.

 

*2. Ga hardlopen

Wakker je vuurtje aan door te gaan hardlopen.

Dit is een intensieve vorm van bewegen, waardoor je een hoog energieverbruik hebt en dus de energie goed kan laten stromen door je lichaam.

Hier heb je ook een juiste ademhaling voor nodig, kun je die gelijk oefenen.

 

*3. Schrijf je in voor een lesje kundalini yoga

Deze vorm van yoga richt zich specifiek op het aanwakkeren van je levensenergie.

De bron van vreugde en genot.

Het woord ‘Kundalini’ betekent letterlijk ´krul in het haar van de geliefde´, en verwijst naar de energie van het bewustzijn ookwel ware creatieve potentieel.

Deze energie ligt opgeslagen in onze eerste chakra, diep in de bekkenbodem gelegen aan de onderkant van onze ruggengraat.

Het doel is de Kundalini energie van de lagere chakra’s ,die staan voor aardse en egocentrische verlangens ,naar de hogere chakra’s laten te stromen, die staan voor liefde en verbondenheid.

Een energie die we allemaal in ons hebben en zelf kunnen aanwakkeren en laten stromen.

Kundalini yoga werkt direct op ons zenuw- en klierenstelsel, waardoor het effect vrijwel meteen voelbaar is.

Daarnaast is  Kundalini yoga ook heel praktisch en gericht op het beter omgaan met dagelijkse issues.

Naast het rekken van de spieren, het afvoeren van gifstoffen en diepe ontspanning, geeft kundalini yoga inzicht in emotionele blokkades en angsten.

Het leert je bewuster in het leven te staan.

 

*4. Ik wil, ik kan, ik ben

Oefen met verschillende positieve afirmaties waarmee je je innerlijke kracht vergroot.

Je mag jezelf best eens wat vaker positief toespreken. ‘Ik geloof in mezelf’ of ‘Ik ben goed genoeg’ .

Op momenten dat ik twijfel aan dingen of minder positieve gedachten heb, gebruik ik affirmaties.

Onder de douche, tijdens mijn werkdag en voor het slapen gaan.

Gewoon als het mij uitkomt.

Maar wat zijn affirmaties precies, hoe werkt het?

Ik geef je hieronder wat voorbeelden die je direct zelf kan gebruiken.

 

Wat zijn affirmaties?

Positieve affirmaties helpen om te bevestigen waarin je gelooft.

Ze herinneren je aan het goede in jezelf, of in het leven.

Een affirmatie is een opmerking die je steeds opnieuw tegenkomt en je herinnert aan bepaalde fijne gedachten.

Zinnetjes die je tegen jezelf kan zeggen als een soort mantra.

Hiermee prent je hetgeen dat je tegen jezelf zegt in je eigen gedachten.

Je kunt je gedachten dus positief beïnvloeden door positieve boodschappen heel vaak tegen jezelf te zeggen.

 

Wat is het resultaat van affirmaties?

Zelf gebruik ik affirmaties om mijn gedachten positief te beïnvloeden.

Maar zeker ook om het vertrouwen in wat er allemaal gaande is terug te krijgen.

Met andere woorden, meer rust in mijn koppie.

Bovendien als ik die zinnetjes blijf herhalen tegen mezelf ga ik erin geloven en ziet de wereld er direct een stuk rooskleuriger uit.

 

Hoe werken affirmaties?

Vanaf dat we klein zijn krijgen we allerlei patronen in ons gedrag en denken.

We hebben onze hersenen letterlijk op een bepaalde manier geprogrammeerd.

Wanneer er dit gebeurt, gebeurt dat ook.

Deze systemen kunnen ons af en toe best wel in de weg zitten.

Je kent de volgende omgekeerde affirmatie misschien wel: ‘Ik ben niet goed genoeg.’ Zolang je dat blijft zeggen tegen jezelf, blijf je het ook zo voelen.

Je kan door middel van positieve affirmaties, zoals dit zinnetje ‘Ik ben goed genoeg.’, deze patronen herprogrammeren.

 

*Positieve affirmaties voor positieve gedachten

Je bent wat je denkt lees je veel.

Voor mij klopt dat ook wel.

Als ik positieve gedachten heb, gaat mijn leven ook fijner eruit ziet.

Dus echt letterlijk.

 

*Een aantal voorbeelden van affirmaties.

 • ‘Alles is precies perfect, zoals het nu moet zijn.’

 • ‘Ik ben mijn lichaam dankbaar dat ze altijd voor me klaarstaat.’

 • ‘Mijn leven loopt op rolletjes.’

 • ‘Ik ben fit en zorg goed voor mezelf.’

 • ‘Ik vertrouw erop dat ik hier goed in ben.’

 • ‘Ik ben dankbaar voor alles dat er op mijn pad komt.’

 • ‘Ik heb het zelf in de hand.’

 • ‘Ik ben goed genoeg.’

 • ‘Ik ben leuk & rustig.’

 • ‘Ik geloof in mezelf.’

 • ‘Mijn vrienden houden van mij.’

 • ‘Mijn familie gunt mij het beste.’

 • ‘Ik leef bewust en zorg voor de wereld.’

 • ‘De wereld zorgt voor ons allemaal.’

 • ‘Mijn talenten zijn onmisbaar op de wereld.’

 • ‘Ik laat mijn creativiteit stromen.’

Het universum kent het woordje "niet" niet.

Dat betekent dat als je de affirmatie ‘ik net niet gek.’ neemt het universum hoort: ‘ik ben gek’.

Wel handig om rekening mee te houden.

 

*Zonnevlecht Chakra Openen

Wanneer de zonnevlecht chakra  open is en de energie ongehinderd stroomt, is het verantwoordelijk voor een evenwichtig zelfbeeld, wilskracht en een sterk gevoel van zelf.

Je kunt het zonnevlecht chakra bijvoorbeeld openen met zonnevlecht massage.

Het openen van de solar plexus chakra kan tijd en werk kosten, maar affirmaties zijn heel goed om daarmee te beginnen en het proces verder te bespoedigen.

Hier een aantal affirmaties die je kunt gebruiken:

*Ik hou van en accepteer mezelf.
*Ik ben sterk en moedig.
*Ik ben het waard om liefde, vriendelijkheid en respect te ontvangen
*Ik kies het beste voor mezelf.
*Ik spreek mezelf krachtig uit.
*Ik ben trots op mijn prestaties.
*Ik eer mezelf.
*Ik kies gezonde relaties.
*Ik ben authentiek.
*Ik heb mijn eigen leven in de hand.
*Ik waardeer mijn sterke punten.
*Ik voel mijn eigen kracht.
*Ik ben vrij om te kiezen in elke situatie.
*Ik zoek kansen voor persoonlijke en spirituele groei.
*Ik heb vrede met mezelf.

 

The Root Chakra -

"Ik ben vervuld van nederigheid. Ik ben genoeg zoals ik ben"

The Sacral Chakra -

"Ik ben stralend, mooi en sterk en geniet van een gezond en gepassioneerd leven"

The Solar Plexus -

"Ik accepteer mezelf volledig. 

Ik accepteer dat ik sterke punten heb en dat ik zwakke punten heb"

The Heart Chakra -

"Liefde is het antwoord op alles in het leven, en ik geef en ontvang liefde onvoorwaardelijk"

The Throat Chakra -

"Mijn gedachten zijn positief en ik vertel mezelf altijd eerlijk en duidelijk"

The Third Eye Chakra -

"Ik ben wijs, en ik begrijp de ware betekenis van situaties in het leven"

The Crown Chakra -

"Ik ben compleet en één met de goddelijke energie"

 

* 5 Concentreer je op het derde chakra iets boven de navel, en chant het woord RAM.
 
Kom met je aandacht bij jezelf, voel je gronding.

Adem rustig door, adem in en adem uit.

Met elke inademing kom je dieper bij jezelf.

Laat de gedachtes voor wat ze zijn.

Voel het contact dat je met je gronding hebt.

Stel je voor dat de zon boven je hoofd schijnt.

Je voelt de stralen van de zon op je lichaam.

Vooral de plek waar het derde chakra zich bevindt wordt extra verwarmd.

Je voelt je intens aanwezig.

Open jezelf zover als je kunt.

Stel je nu voor, dat je een groot wit filmdoek ziet.

Dit witte filmdoek is speciaal voor jou.

Dit doek is bedoeld om antwoorden te geven aan innerlijk gestelde vragen.

De antwoorden op dit doek ontstaan in de vorm van woorden, gedachtes, gevoelens, beelden of symbolen.

Stel jezelf nu enkele vragen die met je derde chakra te maken hebben.

Schrijf de antwoorden spontaan op zonder te analyseren .

En zonder oordeel.

 

* 6 Geschikte stenen om te gebruiken: Tijgeroog, citrien, geel toermalijn, barnsteen

 

* Chakra-Meditaties.

1. Focussen op het niveau van oorzaak.

Tenzij het oorzaakniveau niet is aangepakt, zullen effecten zoals zich verdrietig of boos voelen in het lichaam, emoties en lichaam blijven bestaan.

Om deze reden zou Chakra-meditatie elke vorm van meditatie moeten omvatten die ertoe bijdraagt ​​de aandacht naar jezelf toe te brengen in een staat van zuiver gewaarzijn.

 

* 2. Focus op de niveaus van effecten.

De geleide meditatie omvat andere variaties van Chakra-meditatie die worden gebruikt om de gevoelens of effecten van geïsoleerd en afgescheiden te verzachten tegenover het geheel dat we werkelijk zijn.

Als je Chakra-meditatie nieuw bent, is een geleide meditatie misschien de juiste fit voor jou.

Zet een koptelefoon op, ga zitten en volg de stem en instructies van de gids.

Er zijn geleide meditaties voor elke smaak

 

* Chakra-Yoga.

Wanneer het rad van energie of een Chakra vastzit, kan het nuttig zijn om de energie of prana vrij te geven door middel van beweging.

Yogahoudingen zijn erkend als een fantastische techniek om vastzittende of stagnerende energie uit het lichaam te laten ontsnappen.

Dit stimuleert de stroom van vitale en verse energie terug in het lichaam door middel van ademhaling en houdingen

 

* Drie Yoga houdingen voor bij het Zonnevlecht Chakra

De volgende 3 houden zijn gefocust op de buik.

Het zijn houdingen waarbij we de buikspieren goed aan moeten spannen en zo ons zonnevlecht activeren.

Ook gedraaide houdingen helpen bij onze stoelgang en om afvalstoffen af te voeren.

 

*Urdhva Prasarita Padasana

Voor deze houding ga je op de rug liggen. Je kunt de handen onder het zitvlak plaatsen voor iets meer steun.

Als je iets meer wilt kun je de armen naast het lichaam plaatsen of over het hoofd.

Je brengt de benen recht omhoog, en de voetzolen wijzen richting het plafond.

Op de uitademing laat je de benen 1/3e zakken en je ademt diep in.

De volgende uitademing laat je ze nog iets verder zakken en weer een inademing.

Je laat de benen op de volgende uitademing tot net iets boven de grond zakken en op de inademing daarna neem je de benen weer helemaal mee omhoog.

Je kunt deze oefening 3 tot 5 keer herhalen.

 

 

*Navasana

Deze houding ken je misschien wel als de boothouding.

Je komt zitten op de zitbotjes en je brengt de onderbenen paralel aan de mat.

Tegelijkertijd beweeg je je gewicht iets naar achter.

Je strekt de armen parallel aan de mat en langs de knieën.

Reik de borstkas naar voren en creëer en rechte rug.

Houd de nek lang en kijk mee schuin omhoog.

Als je meer uitdaging wilt, kun je de benen strekken.

 

*Ardha Matsyendrasana

De Ardha Matsyendrasana is een twist. 

Je gaat zitten met gestrekte benen en zorgt dat de zitbotjes goed in contact zijn met de mat.

Houd het rechterbeen gestrekt en buigt het linkerbeen.

Plaats daarna de linkervoet over het rechterbeen op de mat.

Zorg dat de binnen en buitenkant van de voet in verbinding staan met de mat.

Je kunt het rechterbeen nu buigen, zodat de rechtervoet dicht bij het linkerzitbotje uitkomt.

Je ademt hier diep in en verlengt de rug en de armen mee omhoog.

Op de uitademing draai je dan naar links.

Je kunt de linkerarm achter je plaatsen en met de rechterarm de linkerknie vasthouden.

Herhaal deze houding na 10 ademhalingen aan de andere kant.

 

Massage is een andere gebruikelijke techniek die wordt gebruikt voor Chakra-genezing.

Hieronder is de Massagemethode die op elk van de Chakra's wordt gebruikt:

*De Wortel Chakra.

Het masseren van de gluteale spieren, benen en voeten stimuleert de energiestroom beter bekend als prana in deze regio.

*De Sacrale Chakra.

Myofasciale ontspanning voor de heupbuigers en het loslaten van de iliopsoas-spier helpt de spanning in de heupen te verminderen. Dit helpt hen om zich open te stellen voor energiestromen naar de sacrale Chakra.

*De Solar Plexus.

Dit gebied wordt gemasseerd door oliën toe te passen op het gebied van de buik met de wijzers van de klok mee rond het gebied van de navel. Dit stimuleert de eliminatie van afval en verbetert de orgaanfuncties door bewust bewustzijn te creëren voor dit "persoonlijke krachtcentrum"

*Het Hart Chakra.

Het masseren van het gebied van de bovenrug en een zachte tractie van het schoudergewricht en arm samen met de myofasciale maakt de borstspieren los die helpen bij het openen van dit specifieke Chakra-gebied.

*De Keel Chakra.

Zachte nek tractie en het loslaten van beperkte fascia weefsels die de achterkant en voorkant van de nek omringt wordt gevolgd door een zachte massage van de nek en de bevestigingen aan de basis van het hoofd.

*Het Derde Oog Chakra.

De massage die wordt gebruikt voor de Anja Chakra omvat een massagetechniek die bekend staat als "voorhoofdstrippen",

met inbegrip van de spieren in het kaakgebied, de slapen en de neusbijholten.

*The Crown Chakra.

Een hoofdhuidmassage bevordert de verbinding met het kruinchakra, gevolgd door haartrekkingen en cervicale tractie om de hechting van het craniale weefsel vrij te maken.

 

*Chakra's behandelen doormiddel van bloemen

Elke bloem heeft een unieke kleur en essentie die vibrationeel correspondeert met een of meer van de zeven chakra's in ons lichaam.

Mediteren op een bepaalde bloem kan ons daarom helpen om chakra's te openen en uit te lijnen die misschien genezing nodig hebben.

Volgens de filosofie van yoga zijn er zeven hoofdchakra's, of wervels, die levenskrachtenergie "prana" door onze lichamen bewegen.

Zij zijn de ontmoetingsplaatsen van bewustzijn en materie.

Elke chakra trilt met een andere frequentie en reageert op soortgelijke trillingen van licht "kleur".

Chakra's worden vaak gevisualiseerd als lotussen of bloemen.

Als je een blok in je emoties voelt, plant of koop enkele prachtige bloemen die overeenkomen met de vibratie van de corresponderende chakra.

Plaats de bloemen in een pot of vaas waar je ze vaak kunt zien.

Je kunt ook een foto of schilderij van die bloem gebruiken.

Terwijl je naar de bloem kijkt, denk je na over de kwaliteiten die je zou willen ontwikkelen.

Als je bijvoorbeeld tekortschiet in wilskracht, heb je mogelijk solarplexus  chakrablokkades.

 

*Wortel Chakra.

Ook bekend als Muladhara, bevindt de wortelchakra zich aan de basis van de wervelkolom.

Het omvat de eerste drie wervels, de blaas en de dikke darm.

In wezen is het de 'overlevingschakra' die de energieën van stabiliteit, veiligheid, geaardheid en je diepste emoties met betrekking tot je fysieke lichaam met zich meedraagt.

Het wordt weergegeven door de kleur rood, de langzaamste van alle golflengten in het zichtbare spectrum, maar ook de meest fysiek stimulerende. 

Als je wortelchakra zich geblokkeerd voelt ,als je onstabiel, onzeker of angstig bent , wil je misschien een paar felle rode rozen, hibiscus of kerststerren planten of kopen.

*Sacrale Chakra.

Het sacrale chakra, of Svadhisthana, bevindt zich tussen het schaambeen en de navel en omvat de genitale en urinewegsystemen.

Het is verantwoordelijk voor creatieve expressie, manifestatie en kwesties van controle en seks.

Het komt overeen met de trillingsfrequentie van oranje en wordt voorgesteld door de tijgerlelie, hibiscus, goudsbloem en paradijsvogel.

Heeft u controleproblemen?  Mediteer op een van deze bloemen en houd je bezig met

de kwaliteiten van creativiteit of 'loslaten'.

*Solar Plexus Chakra.

De solar plexus chakra, of Manipura, bevindt zich tussen de navel en het borstbeen.

Het wordt geassocieerd met intellect, zelfrespect, zelfvertrouwen en wilskracht.

Het is gekoppeld aan de kleur geel en wordt gesymboliseerd door Susan met de zwarte ogen, paardebloemen, narcissen, kamperfoelie en kamille.

Wanneer je gebrek aan wilskracht of zelfvertrouwen hebt, mediteer dan op een van deze bloemen en concentreer je op de kwaliteiten van assertiviteit en zelfvertrouwen.

*Hart Chakra.

De hartchakra, of Anahata, is de vierde en centrale chakra; het is de brug tussen de lagere chakra's van materie en de bovenste chakra's van geest , het ontmoetingspunt van lichaam en geest.

Het omvat de gehele bloedsomloop en het immuunsysteem.

Zoals de naam al doet vermoeden, is het de chakra van liefde, mededogen en vrijgevigheid.

Dit omvat liefde voor anderen, onszelf en God.

Dit chakra wordt geassocieerd met het diepe groen dat voorkomt in gras en stengels en bladeren van alle soorten.

Omdat liefde ook gelinkt is aan de kleur rood, zien veel bloemen die geassocieerd zijn met het hartchakra ook rood of roze. Bloemen geassocieerd met het hartchakra van de liefde zijn rozen, anjers, azalea's, hibiscus en orchideeën.

*Keel Chakra.

De keelchakra, of vishuddha, omvat de nek, schildklier, kaak, mond en tong.

Het draagt ​​de energieën van verbale expressie en spreekt onze hoogste waarheid.

Het trilt op de kleur blauw en wordt voorgesteld door hyacinten, boshyacinten en ochtendglorie.

Als je een blokkade voelt in de communicatie met een partner of het gevoel hebt dat je niet wordt gehoord, breng dan een van deze prachtige blauwe bloemen bij je thuis en mediteer op de waarde van het uitdrukken van je hoogste waarheid.

*Derde oog Chakra.

Het zesde chakra is het derdeoog chakra of ajna.

Het centrum van intuïtie, het derdeoog chakra bevindt zich tussen de wenkbrauwen en wordt geassocieerd met een diepe indigo.

Moet je je intuïtie openen?

Plant of breng wat hortensia, lila, lavendel, zoete erwt, viooltjes of petunia's.

*Crown Chakra.

De kruinchakra, of sahasrara, staat voor verlichting en spirituele verbinding met ons hogere zelf, anderen en God.

Het bevindt zich aan de kruin van het hoofd en drukt zichzelf uit in de kleur violet of wit.

Terwijl je werkt aan je hogere spirituele connecties, omring je jezelf met witte lelies, jasmijn, maagdenpalm of geraniums.

 

Wanneer ze worden blootgesteld aan verschillende soorten kleuren die allemaal een andere vibratie hebben, kunnen onze fysieke toestand, emoties en stemmingen worden veranderd. 

We kunnen de chakra's in evenwicht brengen door ons lichaam bloot te stellen aan verschillende kleuren in onze huizen, ons voedsel en de kleding die we dragen. 

Andere manieren om kleuren te absorberen is om een ​​kleurglaasje te dragen dat de trillingen absorbeert die in ons lichaam nodig zijn.

Elke Chakra reageert op verschillende Chakra Sound Healing Frequencies. 
Enkele van de populaire technieken zijn het Solfeggio, dat muziekfrequenties is die worden gebruikt om helende geluiden te creëren. Een ander type muziek dat gewoonlijk wordt gebruikt, is de Isochronic Chakra Suite, die hersengolf-meeslepende technieken zijn, waaronder Tibetaanse klankschalen gecombineerd met Solfeggio-frequenties.

 

Chakra Healing door het gebruik van Wierook.

 

De rook van deze stokjes werkt op verschillend lagen van ons lichaam:
 

*Geest: Werkt blokkades in ons lichaam weg en bovendien brengt hij geest en ziel in harmonie en 
opent de in- en uitwaartse gerichte blik.

 

*Ziel: Hier brengt de rook onze ziel in evenwicht en versterkt de emotionele ontvankelijkheid voor emoties.

*Lichaam: Kruiden die worden verbrand, zetten het genezingsproces in gang en ondersteunen 
het lichaam om zich op een natuurlijk ritme in te stellen.

 

Energie: Hier worden negatieve energiestromen op de mens, omgeving en voorwerpen onschadelijk gemaakt. 
Vernietigende energiestromen worden weer geneutraliseerd.

 

*Spiritueel: Hier stelt de geest zich open voor contact met hogere sferen.

 

Mudra's

Mudra's zijn gebaren gedaan met de handen die dienen om voordelen te bieden in lichaam, geest en ziel. 
De technieken van Mudras, de oude kunst die yoga voor de handen is, zijn beeldgereedschappen die de diepere betekenissen van het nastreven van een dergelijke weg identificeren.

Een Mudra is een lichamelijke houding of een symbolisch gebaar. 

In alle foto's en standbeelden van Boeddha worden Jezus, Mahavir, Shiva en elk spiritueel icoon weergegeven met de handen en vingers gekruld in een specifieke houding.

Uit afbeeldingen van Mozes blijkt dat hij de mudra's gebruikt die zegeningen, goddelijke bescherming, kennis en begeleiding van het goddelijke symboliseren.

Mudra's zijn handgebaren die de uitdrukking van gedachte en emotie overbrengen.

De handhoudingen van de Mudra's zijn ontworpen om adem en energie opnieuw te kanaliseren naar verschillende delen van het fysieke lichaam, energielichaam en mentale lichaam.

Zulke vingerhoudingen hebben niet alleen een therapeutisch effect op het lichaam van de geest en het lichaam, maar accentueren ook de mentale scherpte en scherpte.

Het doel van Mudra's is om bepaalde innerlijke toestanden te actualiseren, zodat ze kunnen anticiperen op hun fysieke expressie. 

De intentie die de handposities symboliseren, stelt de beoefenaar in staat hun visualisatie in een fysieke manifestatie te brengen.

De manifestatie helpt de beoefenaar om een ​​verband tot stand te brengen tussen de beoefenaar en de energie, entiteit of godheid die in een gegeven oefening wordt gevisualiseerd. In het boeddhisme vergezellen de Mudra's de uitvoering van liturgieën en het reciteren van mantra's.

Ze helpen ook om bepaalde innerlijke toestanden te actualiseren in die zin dat ze anticiperen op hun fysieke expressie.

 

*Mantra's

Mantra's zijn een uitdrukking of woord dat steeds weer herhaald wordt tijdens de meditatie. 
Ze zijn bedoeld om de gebruiker te helpen bij het bereiken van een hogere bewustzijnsstaat, vooral als het gaat om de specifieke mantra die wordt gebruikt.

Het is een zeer veel gebruikte techniek, vooral in Tibetaanse, soefi, hindoeïstische en orthodox-christelijke tradities.

"Mantra is de essentie van geluid en de belichaming van de waarheid in de vorm van geluid.

Elke lettergreep is geïmpregneerd met spirituele kracht, condenseert een spirituele waarheid en vibreert met de zegen van de toespraak van Boeddha's.

Dus wanneer je een mantra zingt, laad je je adem en energie op met de energie van de mantra.

" Het wordt aangenomen dat het reciteren van een mantra de negativiteit reinigt in de persoon die het reciteert.

Het wordt beschouwd als yoga voor de geest.

Het brengt ook zegening aan de chanter.

Er wordt ook geloofd dat geluidsgolven uit de mond van de persoon komen en krachtige en specifieke kosmische krachten oproepen, zoals een toverspreuk zoals "abracadabra" deed in sprookjes.

Het Sanskriet-alfabet wordt verondersteld speciale eigenschappen te dragen in elk van zijn vijftig letters.

In het Tibetaans boeddhisme, wordt aangenomen dat bepaalde klanken bepaalde goden tot jou roepen. 
Het woord mantra komt van het Sanskriet "mantrana", wat betekent advies of suggestie.

Een mantra suggereert voor de geest de betekenissen in de zin en de geest reageert op de interpretatie van die betekenis. Mantra's die werden gebruikt door volgelingen van bepaalde goeroes werden mahamantra's (grote mantra's) genoemd omdat men geloofde dat de mantra een bijzonder krachtige macht had om de geest van de gebruiker te beïnvloeden.

 

 

 

Wat kun je verder zelf doen?

Een goed werkende derde chakra zorgt ervoor dat je je krachtig voelt en geniet van het leven.

Alle activiteiten die met warmte en vuur te maken hebben, kunnen je helpen om je derde chakra te versterken.

Doe bijvoorbeeld de open haard aan, maak buiten vuur of steek fakkels of kaarsen aan.

Kleed jezelf lekker warm aan.

Ook sporten of een warme douche nemen zorgen ervoor dat je warm wordt.

En laat vooral de energie van de zon binnenkomen.

Laat de zon je helpen om je vrij te voelen en op je eigen gevoel te vertrouwen!

 

 

In liefde ,licht & kracht, 

Namasté, 

N. Christina & Angel Ayasha  

charaenaan-insight  

 

 

©Alle geschreven teksten over bepaalde onderwerpen en foto's van onze eigen webwinkel op deze website zijn eigendom van Charaenaan-insight, Natasha Christina & Angel Ayasha.
 

Deze mogen NIET zonder eventuele toestemming worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande toestemming , mits dit erbij vermeld is uit naam van Charanenaan-insight , Natasha Christina of Angel Ayasha.

© 2012 - 2024 charaenaan-insight new age en wellness gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel