Foto Reading

Een foto-reading is het “lezen” van een foto.

Bij een foto-reading kijk en voel ik de foto die ik voor mij krijg.

Dit kan zowel naar mij verstuurd zijn of door u meegenomen naar een consult.

Als ik de foto in mijn handen neem, kan ik de energie voelen van de persoon die daarop afgebeeld staat.

De foto kan zijn van iemand die nog onder ons is,ook kan het een foto zijn van iemand die niet meer onder ons is, dit kan overigens ook om een dier gaan.

Er wordt altijd vooraf toestemming gevraagd.

Het is van belang dat als u een foto reading wilt, dat u een zo recente mogelijke foto heeft waar u alleen of een ander persoon of dier op staat.

Anders kan het zijn dat ik de energieën oppak van de andere personen op de foto.

Ook kunt u een foto laten lezen van een overleden dierbare, ook hierbij geldt dat de persoon in kwestie alleen op de foto staat.

Hou er tevens rekening mee dat er tussen de aanvraag en datum overlijden minstens 3 maanden tijd moet zitten, anders is het voor mij en mijn Gids lastig om contact te maken , dit heeft te maken met de overgang van de ziel van hier op aarde naar het hiernamaals.

Een foto reading van een persoon kan worden gedaan:

Een foto-reading vindt plaats wanneer u iets wilt weten of als ondersteuning en voor meer duidelijkheid.

Het gaat dan meestal over bestaande situaties of zaken uit het verleden die bij de betrokken persoon speelt of hebben gespeeld. Foto-reading's helpen mensen bij het vinden van bevestigingen of aanwijzingen over hoe zij met bepaalde situaties om kunnen gaan.

Ik kijk op een rustig tijdstip uw foto lezen, dit wordt ook wel afstemmen of Channeling genoemd.

* Om de oorzaak van een probleem te achterhalen
* Om een innerlijke onbalans inzichtelijk te maken
* Ter ondersteuning van je spirituele groei
* Om contact te kunnen maken met een overleden dierbare

Alleen wanneer er toestemming is wordt er een reading gedaan.

Om in verbinding te gaan met de andere persoon wordt er dus een foto gebruikt en toestemming aan die persoon gevraagd.

in sommige gevallen kan het gebeuren dat de persoon in kwestie om welke reden dan ook geen toestemming geeft waardoor er geen verbinding tot stand kan komen.

Tijdens de reading wordt als het ware de informatie gelezen die uw ziel wil vertellen.

De informatie die wordt oppakt, kan worden weergegeven in de vorm van beelden, gevoelens , geur of innerlijk weten.

Omdat ik samenwerk met mijn Gids zal ik van hem informatie te zien ,te horen of te voelen krijgen.

Deze verkregen informatie wordt door mij opgeschreven en uitgewerkt. 
Een foto reading geeft inzicht in onbewuste patronen maar de boodschappen spelen zich voornamelijk af in het heden, in het NU.

Wat kunt u niet verwachten:
 

Verder wil ik u duidelijk maken dat ik de toekomst niet kan voorspellen en heb ook de waarheid niet in pacht.

De toekomst maakt u zelf en wanneer u met zware emotionele problemen zit, zult u uw eigen verantwoording moeten nemen en tijdig op zoek moeten gaan naar professionele hulpverlening daar wij geen artsen zijn en ook niets over medische onderwerpen een uitsluitende uitspraak mogen doen.

Een Reading is ook op generlei wijze een vervanging van medisch advies of behandeling. 
Het kan ondersteuning bieden en als aanvulling worden gezien op genezing of welbevinden. 
Bij twijfels of vragen over de gezondheid, is het verstandig om altijd contact op te nemen en te behouden met een behandelend arts.

Hoe werkt het:

Je kunt via een e-mail of telefonisch contact een afspraak maken, afhankelijk van een persoonlijke of een afstandssessie maken we een afspraak hoe u de foto wilt sturen.

Nadat ik de foto heb ontvangen heb ik enige tijd nodig om de foto te lezen.

Bij een afstandssessie vraag ik de betaling vooruit te doen op onze bankrekening die ik je zal toesturen, na ontvangst stuur ik u een mail met de uitgewerkte informatie die ik door gekregen heb.

Heeft u nog vragen dan kunt u een retour mail sturen met vragen voor duidelijkheid.

Wanneer u een foto reading bij ons thuis wilt ontvangen dan krijgt u een kop koffie/thee ondertussen leg ik contact en kunnen we beginnen met de informatie uitwisseling.

Wanneer je kiest voor een e-mail dan vraag ik u na ontvangst rustig af te wachten, voor u contact opneem, zodat ik rustig de gehele reading uitgebreid voor u uit kan schrijven.

Je kunt ons bereiken via het e-mail adres : charaenaan.insight@gmail.com

 

De kosten voor de sessie zijn :

Via email: € 35,=
Bij consult bij mij thuis: € 40.-

 

Algemene Voorwaarden:

1.1 Charaenaan-insight.,is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer : 56561482

1.2 Gebruiker: De persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door BV geleverde diensten of producten.

1.3 Consulent: De persoon die op zelfstandige basis zijn diensten aanbiedt naar u ,waarmee gebruiker digitaal dan wel via telefoon in contact kan komen.

1.4 Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren welke een consulent heeft verstrekt om zichtbaar te maken aan gebruiker.

1.5 Terugbetaling van geleverde diensten vergoedingen is uitgesloten.

1.6 Deze algemene voorwaarden gelden tussen de gebruiker en de Consulent.

1.7 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van deze website.

1.8 Deze website heeft als doel om gebruikers digitaal dan wel via telefoon in contact te laten komen met consulent. 
De website is een platform om gebruikers te laten communiceren en/of een actieve verbinding tussen consulent tot stand te brengen.

1.9 Gebruik van deze website en diensten die aangeboden worden via de website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 
Note: Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden, breek dan het bezoek aan deze website direct af.

2.0 Het is Gebruiker niet toegestaan om de inhoud die betrekking heeft op andere gebruikers of consulten te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van gebruiker.

2.1 Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die politiek, racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van website of met de geldende wetten regels of fatsoensnormen.

2.2 Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van consulten van andere gebruikers, waarover gebruiker zou kunnen beschikken, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via website beschikt. Gebruiker verklaart geen ‘junkmail’, ‘spam’, kettingbrieven, ‘mailings’ of bulkverspreiding van e-mail aan andere gebruikers of voormalig gebruikers te zullen distribueren.

2.3 Het is niet toegestaan om foto’s van andere mensen dan die van gebruiker of consulent zelf op de website te publiceren. Charaenaan-insight behoudt zich het recht voor om deze informatie, foto’s, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

2.4 Het is niet toegestaan om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mail adressen of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens of beeldmateriaal op te nemen. 
Charaenaan-insight behoudt zich het recht voor om Profielen of onderdelen van Profielen strikt volgens de wettelijk geldende regels van geheimhouding-persoonsgegeven te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

2.5 Gebruiker kan Charaenaan-insight dan wel consulent op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade, hinder of nalatigheid welke is ontstaan door de communicatie tussen gebruiker en consulent. 
De inhoud van de gesprekken tussen gebruiker en consulent zijn privé van aard en derhalve geen onderdeel van deze website.

2.6 Alle tarieven zijn verschuldigd van het moment van aangaan van de dienst.
Door het gebruik van onze service gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

2.7 Charaenaan-insight heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. 
Het is gebruikers persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. 
Als gebruiker de website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

2.8 Nederlands recht en geschillen

Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

© 2012 - 2024 charaenaan-insight new age en wellness gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel